Plesner BESKÅRET

Inside story

Dramatisk opgør i førende advokathus

En række fremtrædende partnere i Plesner har gennem længere tid været utilfredse med den måde, de bliver aflønnet på i advokathuset. Gruppen har krævet markante ændringer, og internt har sagen givet anledning til en ophedet debat, hvor en midlertidig våbenhvile mellem de to fløje synes skrøbelig.

Bag de lukkede døre i et af landets største advokathuse har der gennem længere tid hersket dyb splid om noget så centralt som aflønning. En række fremtrædende partnere i Plesner har således gennem længere tid været utilfredse med den model, hvorefter advokathuset fordeler den indtjening, de enkelte partnere hiver hjem til kontoret i Københavns Nordhavn.

Det erfarer InsideBusiness fra en række kilder med indgående kendskab til striden.

Især er det Plesners profiler inden for køb og salg af virksomheder samt fast ejendom, der gennem længere tid har været misfornøjede med den ligedelingsmodel, som Plesner benytter på lige fod med mange andre advokatfirmaer herhjemme.

Plesner-partnerne mener således ikke, at den model giver en rimelig fordeling af kontorets overskud, og derfor har der på de interne linjer været højlydt debat om den fordelingsnøgle, man bruger til at bestemme, hvem der skal have hvor meget.

Advokathusets partnere er således delt i to fløje, hvor den ene gruppe har forsvaret den tidligere model, mens en mindre gruppe på et ekstraordinært partnermøde har luftet deres utilfredshed med tingenes tilstand og krævet ændringer, der i sidste ende betyder, at de får en større del af de honorarer, som Plesner hvert år henter fra sine kunder.

Opgøret kommer efter en tid, hvor langt de fleste advokathuse herhjemme har haft rygende travlt, når det handler om køb og salg af virksomheder og ejendomme, og diskussionen om, hvordan man internt skærer den lukrative kage, er en, der også tidligere har givet anledning til stor splid i andre fremtrædende advokathuse.

”Som i enhver anden virksomhed vil der altid løbende være drøftelser om, hvordan vi bedst indretter os som firma, herunder aflønningsmæssigt, og vi har da også justeret og tilpasset virksomhedens strukturer løbende i den tid, jeg har været i firmaet. Hvordan vi i dag konkret har indrettet vores aflønningsmodel, er et internt anliggende, som vi ikke drøfter uden for partnerkredsen,” skriver managing partner i Plesner Tom Kári Kristjánsson, der samtidig understreger, at man ikke har planer om vige bort fra den model om ligedeling, som advokathuset længe har sværget til.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har den igangværende debat dog haft vidtrækkende konsekvens for flere centrale partnere i Plesner og den måde, de aflønnes på, hvilket blandt andet har ramt den mangeårige partner Peter Fogh, der er formand for Advokatrådet.

”Den indretning af firmaet, vi har i dag aflønningsmæssigt, er der enighed om i partnerkredsen, og der er ikke nogen aktuel drøftelse om spørgsmålet. Vores firma er overordnet baseret på et ligedelingsprincip, og det har det mig bekendt været i hvert fald de sidste 20 år. Hvem der er aktionær i selskabet, og hvem der ikke er, er et anliggende mellem firmaet og den enkelte partner, så det kan jeg ikke kommentere på,” skriver Tom Kári Kristjánsson.

Ligedeling har en slagside

Mens striden i Plesner udspiller sig, holder det meste af den danske advokatbranche et vågent øje med udviklingen, og blandt flere af konkurrenterne er der en forventning om, at den igangværende armlægning kan betyde, at flere partnere siver fra Plesner.

Flere har allerede forladt firmaet i løbet af det seneste års tid, og selv om der lige nu er en spinkel våbenhvile, har lignende opgør i andre firmaer tidligere givet anledning til store udskiftninger i persongalleriet.

Striden i Plesner understreger da også, at den ligedeling, de fleste store danske advokatfirmaer aflønner partnerkredsen efter, indeholder en række faldgruber.

Sådan lyder meldingen fra flere andre af landets førende advokathuse.

”Der er ingen aflønningsmodeller, der ikke har en bagside. Og sådan er det for så vidt også, når vi generelt taler om performancerelateret aflønning, herunder bonusordninger og incitamentstrukturer. Hos os har vi valgt at bruge ligedeling, men man skal ikke tro, at den model er svaret på ens bønner, der løser alle problemer,” siger managing partner hos Horten Finn Schwarz, der også er ekspert i ansættelsesret.

Han understreger, at ligedeling ganske vist også har fordele, men at man ikke skal være blind for de mange ulemper, det kan have at bruge modellen.

”Med ligedeling lægger man til en vis grad folk i bånd, og det kan være en hård elitær aflønningsform, især hvis man har meget forskellighed mellem partnerne. Men alt i alt har det givet et løft hos os at have det, selv om det også tidligere har givet anledning til lidt uro engang imellem” siger Finn Schwarz.

Hos Lund Elmer Sandager peger ledende partner Carsten Brink på, at hele diskussionen om aflønningsformer og herunder ligedeling ifølge ham bør handle om, hvordan man som partner sikrer, at et firma udvikler sig bedst muligt.

”Vi har en høj grad af ligedeling hos os, og det var fungeret rigtig fint indtil nu. Vi tror på, at det er med til at sikre stor solidaritet, men det forudsætter, at der er en vis homogenitet i partnerkredsen, og at alle yder det samme og har en klar opfattelse af, at vi løfter i flok, så der ikke sker en skævdeling,” forklarer han.

Hård kamp om lukrativt marked

Netop de ophidsede diskussioner om den rigtige aflønningsform kommer for Plesner på et skidt tidspunkt. Efter flere år med voldsom travlhed især for de advokater, der beskæftiger sig med køb og salg af virksomheder, har første halvår 2019 været noget mere afventende.

Flere af landets store huse melder da også om, at man trods hæderlig akvititet gerne havde set nogle flere af især de større sager.

Det er især fraværet af børsnoteringer og store opkøbstilbud, der ellers normalt skæpper godt i kassen hos de udvalgte advokater. Indtil videre ser 2019 dog ikke ud til at byde på en eneste notering af en vis størrelse, ligesom advokatbranchen i år heller ikke har nydt godt af, at en udenlandsk køber har kastet sin kærlighed på en af aktiemarkedets tunge drenge, som vi har set de tidligere år med Hellmann & Friedmanns overtagelse af Nets samt Macquaries opkøb af TDC.

Kampen om mandater og dermed honorarer kommer derfor til at blive udkæmpet på en slagmark, hvor de store kontorer møder hård konkurrence fra mere specialiserede huse som Accura og Moalem Weitemeyer Bendtsen, der satser benhårdt på M&A.

 

LÆS OGSÅ

Førende M&A-profil skal sikre amerikanere stærkere fodfæste i Danmark 

Udenlandske specialister snupper lukrative M&A-mandater fra lokale aktører

Global M&A-hus snupper dansk chef fra konkurrent

Brat opbremsning på ophedet M&A-marked 

Her er de varmeste opkøbsemner på børsen 

Axcel ramt af nedtur i milliardvirksomhed

Her er landets førende M&A-advokater

PwC-boss angriber advokatbranchen i stort sats på M&A