;
insr endelig

Forsikring

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskabet Gefion Insurance er trængt i defensiven på det danske marked, efter at to af tre agenturer har vendt selskabet ryggen. Til gengæld stormer norske Insr ind på det danske marked med en lignende white label-forsikringsmodel. Vi går tæt på et hastigt skiftende marked for nye forsikringsselskaber med agenturmodeller, hvor den enes nød er den andens brød.

Det har været hårde år for flere af de forsikringsselskaber, der bruger agenturer til at opbygge ny forretning i flere lande. De tre konkurser i henholdsvis Alpha, Gable og i Qudos Insurance har udstillet, at der kan være svagheder i at opbygge en hurtigtvoksende forsikringsforretning med forskellig risiko på tværs af grænserne.

Der er dog stadig én dansk aktør, Gefion Insurance, med en lignende forretningsmodel. Men også her har man været under pres, for to af de tre partneragenturer, som har forsikringer for Gefion Insurance i Danmark, har valgt at søge andre veje.

”Vi har skiftet samarbejdspartner fra Gefion Insurance til Insr. Vi foretog dette leverandørskifte sidste sommer, og grundet afløb udgår de sidste Gefion policer ved udgangen af denne måned,” siger direktør og medindehaver i Global Forsikring Dennis Knudsen.

Sagen kort

Forsikringsselskaber med agenturer som salgskanaler kan vokse ekstremt hurtigt. Det er tilfældet for danske Gefion Insurance såvel som for norske Insr.

Men historien har vist, at forretningsmodellen hurtigt kan blive udfordret.

I Danmark er Gefion Insurance kommet i strid modvind. Således har to af de tre agenturer herhjemme, som fremgår af Gefions hjemmeside, valgt at finde andre samarbejdspartnere.

Vi går tæt på den omdiskuterede forretningsmodel.

Der var flere årsager til leverandørskiftet, fortsætter han:

”Der var mange faktorer. Vi kunne få et skarpere og bredere forsikringsprogram med Insr, blandt andet et helt nyt produkt, easydelay.com, som er en forsikring til flyforsinkelse, og så er Insr jo et børsnoteret norsk forsikringsselskab.”

Den lille forsikringsspiller ABCforsikring, der også hedder Ensured, har ligeledes valgt at skifte fra Gefion til Insr, forklarer direktør og indehaver Eilif Nørgaard:

”Vores engagement med Gefion er under afvikling. Vi har haft et ganske fornuftigt samarbejde, men kunne ikke komme i mål med genforsikringen. Derfor er vi gået en anden vej, hvor vi har allieret os med et andet agentur, Prosam i Århus, med Insr som forsikringsgiver. På den måde får de to agenturer noget mere volumen at stå imod udsving med.”

Ifølge Eilif Nørgaard var der i 2018 pres på agenturforretningsmodellen qua Qudos- og Alpha-konkurserne. Derfor er det fint, at man sammen med Prosam nu får lidt mere størrelse i samarbejde med det børsnoterede norske forsikringsselskab.

”Det giver grobund for lønsom vækst,” forklarer Eilif Nørgaard.

Gefion er nede på én dansk partner

Det betyder, at man hos Gefion Insurance er nede på én dansk samarbejdspartner, det lille Certus Forsikring, som blev stiftet af de to håndboldspillere Lasse Boesen og Anders Eggert i Kolding oprindelig med fokus på sportsforsikringer.

”Vores aftale med de to forsikringsagenturer ophørte tilbage i juni 2018, hvor vi desværre måtte konstatere, at vi ikke kunne blive enige om de kommercielle vilkår for fornyelsen. Begge søgte derfor kapacitet andetsteds, og vi indgik i stedet en aftale med Certus Forsikringsagentur,” forklarer Gefion Insurances administrerende direktør, Tonny Anker-Svendsen.

Situationen betyder dog på ingen måde, at Gefion er færdig med Danmark. Til gengæld søger man nu flere agenturer, der kan bruges som salgskanaler, fortsætter Tonny Anker-Svendsen:

”Vi ser fortsat flere muligheder for vækst i Danmark, og vi har generelt øget vores indsats for at finde nye egnede samarbejdspartnere.”

På flere måder har Gefions forretningsmodel været i fokus det seneste års tid. I april i år offentliggjorde Finanstilsynet en kritisk rapport om Gefion, der viste, at man kun takket være et udskudt skatteaktiv på 5 millioner kroner var i stand til at leve op til op solvenskapitalkravet. Finanstilsynet kom samtidig med et påbud om, at Gefion skulle undlade at indregne dette skatteaktiv.

Gefion har endnu ikke offentliggjort regnskab for 2018, men i 2017 steg bruttopræmieindtægterne fra 819 millioner kroner til 1,8 milliarder kroner. Væksten fortsatte ind i første halvår 2018, da bruttopræmieindtægterne steg til 1,2 milliarder kroner mod 750 millioner kroner året før. Dog sted combined ratio for perioden fra 96,3 til 99,3, så Gefion er vokset ekstremt hurtigt.

 Får igen frisk kapital

Men Gefion har reageret på den kritiske situation ved at få tilført yderligere kapital i år ud over de 2 millioner euro, man fik tilført sidste år:

”Vi har i begyndelsen af 2019 fået fornyet kapital stillet til rådighed af vores ejere, hvilket styrker fundamentet for fremtid vækst i de kommende år, herunder i Danmark, hvis de rette muligheder måtte vise sig,” fortsætter Tonny Anker-Svendsen, der i år vil have fokus på konsolidering og styrkelse af virksomheden til gavn for kunder, samarbejdspartnere og investorer.

Har den seneste tids uro om Gefion og om forretningsmodellen generelt haft betydning for agenturernes valg af partner?

”Ikke os bekendt. Vi arbejder tæt sammen med vores samarbejdspartnere, og vi forventer at fortsætte dette samarbejde, herunder i lyset af at der netop er blevet tilført yderligere kapital,” konstaterer Tonny Anker Svendsen.

Nordmænd vokser lige så hurtigt

Det norske selskab Insr, der som nævnt har snuppet to af Gefions tre samarbejdspartnere, har til gengæld vind i sejlene på det danske marked.

Således viser første kvartalsrapport for 2019 en svimlende vækst på det danske marked, idet bruttopræmierne stiger fra 10 til 130 millioner kroner danske kroner for årets første tre måneder. Det betyder, at Insr Danmark i de første tre måneder af 2019 omsatte for mere end i hele 2018. Indtægterne kommer først og fremmest fra motorforsikringer og arbejdsskadeforsikringer, fremgår det af regnskabet.

Den danske landechef, Jesper Thomsen, er da også meget tilfreds med resultaterne:

”Vi har eksekveret den samme grossiststrategi om at sælge forsikringer som white label-produkter i Danmark via samarbejdspartnere, som vi har i Norge. Vi har været i gang i nogle år for at finde partnere, der er lydhøre over for konceptet, og vi har fundet en del spillere, der fandt, at strategien passede godt ind.”

Det betyder, at Insr i dag ud over de nævnte har strategiske alliancer med Dahlberg Assurance, Focus Forsikring & Rådgivning, Mondo Forsikringsagentur, Vardia og Tagoca Forsikringsagentur.

Ifølge Jesper Thomsen har man også haft held på markedet på grund af markedsuroen på det danske marked de sidste par år.

”Den røre i andedammen har gjort, at der er opstået nogle muligheder på baggrund af, at konkurrenter har haft det hårdt eller er gået konkurs. Vi har derfor oplevet agenturer, der gerne vil i sikker havn, og vi er jo et transparent norsk børsnoteret selskab.”

Insr var oprindelig et rent norsk forsikringsselskab med navnet Vardia, der blev skabt via eget salgskorps med telesælgere. Det viste sig i længden at være for dyr en distributionsform, og man gik over til at være grossistled og arbejde med prissætning og stabsfunktioner i stedet for selv at sælge.

Arbejdsskade kan være svær risiko

I dag har Vardia skiftet navn til Insr og solgte for et par år siden sit svenske datterselskab til Gjensidige. Men i Danmark har konkurrenterne allerede lagt mærke til især Insrs prissætning på arbejdsskadeområdet, hvor der jo er langtløbende risici, som kan være svære at forudse:

”Arbejdsskade er jo noget af det, som vi forsøger at være gode til, og vi er jo ikke gået ind på det danske marked for at tabe penge. Derfor har vi gennemført en grundig foranalyse. Det er langhalet forretning, og det må man tage bestik af undervejs.”

Insrs kunder er i Danmark sikret mod konkurs i selskabet Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der fra årsskiftet også dækker udenlandske spilleres forretning i Danmark på samme måde som rent danske spillere. Dog er systemet sådan, at man på arbejdsskadeområdet er underlagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Beskæftigelsesministeriet arbejder p.t. på at få underlagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samme regler som Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.

Hvorvidt de øvrige danske selskaber skal betale for eventuelle konkurser i spillere som eksempelvis Gefion, der har masser af forsikringsforretning i udlandet, er noget, som i den grad har præget forsikringsbranchen de sidste to år.

De tre konkurser i henholdsvis Gable, Alpha og Qudos har nemlig kostet branchen 2,7 milliarder kroner, som primært er betalt via garantifonden, hvor man forventer, at mere end 1 milliard kroner af de 2,7 milliarder kroner bliver til egentlige tab. De penge overvæltes på de øvrige selskaber, der sender dem videre til kunderne.

Fra årsskiftet er det dog blevet sådan, at et selskab med megen forretning i udlandet kun kan lade den danske del af forretningen være omfattet af Skadesgarantifonden. Det er altså ikke længere muligt, at et selskab med store udenlandske forretninger kan lade dem være omfattet af den danske garantiordning.

 

LÆS OGSÅ

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Insr er værd at lægge mærke til i det danske forsikringslandskab, da selskabet vokser ekstremt hurtigt. Ejeren er norske Insr, der før hed Vardia. Men væksten er dyr for det børsnoterede selskab som sidste år havde en combined ratio på 111, præmieindtægter for 1,5 milliarder norske kroner og et underskud på ca. 70 millioner norske kroner før skat.

Foto: PR