forsikring og pension

Inside story

Pensionsbranchen beder myndigheder om indgreb mod udskældte forsikringer

Højst usædvanligt beder pensionsbranchen i Forsikring & Pension Finanstilsynet om at gribe ind over for branchens underskudsgivende forsikringer mod tab af erhvervsevne. Det sker i et ikke offentliggjort høringssvar, som InsideBusiness er i besiddelse af. Eksperter er dog skeptiske.

Den udskældte krydssubsidiering, hvor høje investeringsomkostninger betaler for især dyre forsikringsordninger og administrationsomkostninger i pensionsbranchen, skal stoppes. Det ønsker pensionsbranchen nu i fællesskab, at Finanstilsynet tager hånd om at få bremset.

Dette noget specielle ønske om at øge reguleringen af egen branche fremkommer i et ikke offentliggjort høringssvar fra brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P) til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens heller ikke offentliggjorte rapport, men som InsideBusiness har afsløret indholdet af i form af et udkast.

”Et af de problemer, som rapporten peger på, og som F&P anerkender, er, at konkurrencen på firmapensionsmarkedet er så omfattende, at der er systematiske underskud på risikodækningerne. Det kan give anledning til krydssubsidiering, det vil sige andre forretningsområder, og personer kan risikere at finansiere dette underskud.”

Sagen kort

Helt ekstraordinært beder brancheorganisationen Forsikring & Pension nu myndighederne i form af Finanstilsynet om hjælp med hårdere regulering til at løse problemet med milliardunderskud på forsikringer mod tab af erhvervsevne. Det sker i et ikke offentliggjort høringssvar til den længe ventede rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som InsideBusiness er i besiddelse af.

Høringssvaret er også stærkt kritisk over for unbundling af pensionsprodukterne forsikring og investering, som konkurrencefolkene ellers mener vil øge konkurrencen.

Eksperter peger dog på, at Forsikring & Pensions udspil er lidt af en gratis omgang, og at deres hensigt først og fremmest er at begrænse konkurrencen.

Løsningen på dette problem kan være et myndighedsindgreb, hvilket flere pensionsdirektører som Bo Normann i AP Pension og Hasse Jørgensen i Sampension har indikeret. Men branchen har ikke før i fællesskab bedt Finanstilsynet om en strengere regulering, men det sker i det ikke offentliggjorte høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

”F&P foreslår en mere direkte løsning: At Finanstilsynet bruger de beføjelser, som de har som følge af rimelighedskravet i FIL §20 (lov om finansiel virksomhed, red.) til at stoppe krydssubsidieringen. F&P vil bidrage med et brancheinitiativ om åbenhed om omkostninger ved pensionsordninger under udbetaling, fordi netop disse ordninger kan være med til at finansiere underskuddet på risikodækningerne,” lyder det i høringssvaret, som peger på, at F&P vil udvide sammenligningstjenesten Fakta om pension med omkostninger på pensioner under udbetaling for at skabe en øget gennemsigtighed.

En gratis omgang

Men det er dog lidt en gratis omgang fra pensionsbranchen, lyder det fra en kilde med nøje kendskab til reguleringen på området. For det har vist sig, at netop rimelighedskravet for Finanstilsynet er meget vanskeligt at bruge til at regulere selskabernes udskældte praksis. Det skyldes, at der reelt er tale om elastik i metermål, og et egentligt indgreb vil kræve, at Finanstilsynet begynder at fastsætte priser på forskellige produkter, og en så kontroversiel indgriben har man hidtil ikke ønsket.

Det bekræftes af pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension:

”Det er en overraskende og kontroversiel udmelding fra F&P, at man ønsker Finanstilsynets indgriben. Men jeg tror bare ikke, at forslaget afhjælper situationen. Det eneste, der kan afhjælpe problemet, er, at man fra Finanstilsynet forbyder salg af tab af erhvervsevne-forsikringer, der forventes at give underskud.”

Også partner og pensionsekspert Gert A. Nielsen fra BEDSTpension er stærkt kritisk over for Finanstilsynets muligheder for at standse den udskældte praksis, hvor eksempelvis pensionister er med til at finansiere underskudsgivende forsikringsordninger til nogle af landets største virksomheder med stærk forhandlingskraft:

”Finanstilsynet har gennem årene vist, at man er god til at bevare finansiel stabilitet, det vil sige at beskytte politikerne og sektoren mod uforsigtig adfærd og konkurser, hvor selskaberne ikke kan opfylde det, de har lovet, for eksempel ved tvungen nedsættelse af grundlagsrenter i de gamle garanterede produkter og krav om øget levetid. Derimod har man ikke haft som spidskompetence at beskytte den enkelte forbruger, og gummiparagraffer om, at vilkårene for den enkelte kunde skal være ’rimelige’, kan man næppe bruge til meget, selv om det så også skulle få politisk bevågenhed,” lyder det skarpt fra Gert A. Nielsen.

Han mener også, at F&P ved at pege på sine egne initiativer om åbenhed reelt beskytter det givtige indtjeningselement i kapitalforvaltningen, for eksempel i pensionsprognoser, hvor F&P foreskriver brug af sektorens gennemsnitlige investeringsomkostninger i stedet for de faktiske omkostninger i hvert selskab.

”Det vil sige, at man medvirker aktivt til at tilsløre det forhold, at man subsidierer forsikringspriser og administration via investeringsomkostningerne. Det vil være at sætte ræven til at vogte høns, hvis man igen sætter lid til sektorens egne evner til at skabe transparens,” lyder det fra Gert A. Nielsen.

Forslaget fra F&P fremkommer som modsvar på en anbefaling fra Konkurrencerådet, hvor man foreslår at komme krydssubsidieringen til livs ved at gøre det lettere at flytte ordninger mellem selskaber. F&P begrunder sit modspil med, at det ikke er sikkert, at personer lider under, at problematikken flytter deres ordninger, ligesom flyttemuligheden gør det muligt at spekulere mod ”livrenternes levetidsgrundlag ved at vælge en ordning med kortere levetid, jf. svenske erfaringer på området.”

F&P: Unbundling er en dårlig idé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport peger i samme ombæring på, at man ønsker en såkaldt unbundling, der gør det muligt for nye aktører, eksempelvis Euro Accident, at komme ind på markedet med egne forsikringsprodukter, mens investeringsprodukterne også kan adskilles fra selskabernes forsikringsprodukter. Det skal ifølge konkurrencefolkene både skabe gennemsigtighed og øge konkurrencen, ved at nye spillere kan komme ind.

Men det er en dårlig idé med unbundlingtanken, mener Forsikring & Pension. De mener, at ”det alt andet lige må være dyrere at administrere pensionsordninger, hvis delene er unbundlede. Arbejdsgiverne skal indbetale flere steder, og flere bidragsmodtagere skal administrere bidragene.”

F&P mener også, at unbundling er en dårlig idé, fordi det for kunderne er lettere at forholde sig til én leverandør, og at branchen kan levere en bedre produktintegration, hvis man fortsat står for alle produkterne selv.

F&P vil hæmme konkurrencen

Pensionsekspert Gert A. Nielsens dom over F&P’s kritiske linje over for unbundling er hård. Han mener, at branchens både kommercielle og arbejdsmarkedsselskaber i fællesskab forsøger at beskytte sig selv mod øget konkurrence:

”Pensionsbranchen er naturligvis imod, at man direkte stopper den nuværende praksis, hvor man via forsikringspakken samtidig bindes til formueforvaltning i det samme selskab,” siger han og fortsætter:

”Hvis man unbundler de to ydelser, vil konkurrencen formentlig blive skarpere. Der findes masser af formueforvaltere, herunder globale giganter, men det er alt for besværligt at skulle håndtere en omfattende forsikringspakke, helbredsvurderinger og skadeshåndtering, som af kunderne kan opfattes negativt. Derimod vil man formentlig nok ret enkelt kunne etablere et setup, der giver mulighed for at tilbyde livrenter, og dermed ville man kunne konkurrere om de tusindvis af milliarder kroner, der er i spil i det danske pensionsmarked, hvis unbundling blev et lovkrav.”

Hverken Finanstilsynet, Forsikring & Pension eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ønsket at kommentere denne artikel.

 

 

Fakta

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefalinger vedrørende unbundling

Der skal skabes bedre forudsætninger for såkaldt unbundling af forsikrings- og pensionsprodukter:

Bedre forudsætninger for unbundling kan skabe et mere gennemsigtigt marked og gøre det lettere for beslutningstagere at sammenligne pris, produktudvalg med mere.

Samtidig vil det styrke mulighederne for, at AMP-selskaber samt nye, mindre aktører, som er gode til forsikring, men ikke tilbyder kapitalforvaltning, kan komme ind på markedet og lægge pres på de etablerede virksomheder.

Det skal imidlertid overvejes nærmere, hvilken konkret model, der skal anvendes, og om fordelene kan opveje eventuelt negative afledte effekter.

Unbundling vil også medvirke til, at markedet bliver mere transparent for opsparerne.

Kilde: Ikke offentliggjort rapport om konkurrencen i pensionsbranchen, som InsideBusiness er i besiddelse af

boks 2 slut

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefalinger vedrørende øgning af mobilitet:

Mere frihed til at vælge pensionsselskab efter overgang til pension:

Det anbefales, at pensionister, som har sparet op gennem en ordning tegnet gennem et ansættelsesforhold, får mulighed for at flytte sin ordning til et andet selskab, når personen er gået på pension. Når opspareren er gået på pension, er der ikke længere på samme måde et tilhørsforhold til arbejdsgiveren eller overenskomstområdet.

Samtidig udløber tilknyttede forsikringsdækninger, hvilket betyder, at det er lettere at åbne for muligheder for at flytte ordningen.

Muligheden skal suppleres med forståelig og retvisende information om, hvad der sker med pensionsvilkårene, hvis skiftet for eksempel medfører, at pensionisten overgår til individuelle vilkår.

Kilde: Ikke offentliggjort rapport om konkurrencen i pensionsbranchen som InsideBusiness er i besiddelse af.

 

Læs også

Pensionsbosser i slagsmål om principiel problemstilling

PFA-direktør revser konkurrenterne  

Ny spiller lurer på pensionsbranchens udskældte forretningsområde

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner