madskaagaard

Redaktørens analyse

Pensionsbranchen er fanget i svært dilemma om priser på udskældte forsikringer

De danske pensionsselskaber er fanget i svære overvejelser, fordi de på én gang forsøger at fastholde deres kunder, mens de samtidig er under pres fra Finanstilsynet for at hæve priserne. Hertil kommer nok en betydningsfuld udefrakommende faktor, som selskaberne måske spekulerer lidt i.

Landets største kommercielle pensionsselskaber, PFA, Danica, Velliv, AP Pension og Nordea Pension, er fanget mellem en sten og et hårdt sted for nu at oversætte et godt gammelt engelsk udtryk til dansk.

Det er ikke spor nyt, at branchens syge- og ulykkesforsikringer volder kvaler. Ikke alene er de fortsat underskudsgivende, de er også fortsat en betydelig del af konkurrencen om kunderne, ligesom finanstilsynet jagter de selskaber, som endnu ikke har bragt balance i deres forretningsmodel.

Frygten er herfra – formentlig ganske berettiget – for omfordeling, det vil sige, at visse store erhvervskunder med mange medarbejderne får deres forsikringer så billigt, at regningen tørres af på andre kunder, som ender med at betale for meget for eksempelvis deres investeringsomkostninger.

Problemet for selskaberne er bare, at selv om man er i fuld gang med at hæve priserne, så er det tilsyneladende ikke nok. Det blev synligt, da Danske Bank kom med regnskab for første kvartal med et Danica, som fortsat lider. Forsikringsresultatet på syge- og ulykkesområdet blev nemlig et underskud på 219 millioner kroner mod et underskud på 135 millioner kroner i samme periode sidste år.

En udvikling, som Danica forklarede med en ”generel samfundstendens, hvor flere danskere er langtidssygemeldt fra arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i et stigende antal anmeldte skader under tab af erhvervsevne. Herudover er resultatet påvirket af negative engangseffekter vedrørende skader fra tidligere år på cirka 100 millioner kroner.”

Vi står altså i en situation, hvor pensionsbranchen i flere år nu har kæmpet for at få balance i økonomien i tab af erhvervsevneforsikringerne ved at hæve priserne og skærpe vilkårene. Men lige meget har det altså hjulpet. Tilsyneladende fordi skaderne bliver ved med at komme, blot i et større omfang end tidligere.

”Det går desværre fortsat den forkerte vej for den mentale sundhed for en del danskere, og vi ser stadig flere alvorlige skader som et resultat af denne udvikling. Vi har over lang tid arbejdet målrettet på at komme i balance på det her område i 2025, men vi har stadig et stykke vej foran os, og det arbejde tager vi på os,” lød det fra Mads Kaagaard, administrerende direktør i Danica.

Overholdelse af regler har lange udsigter

Og selv om PFA, Velliv og AP Pension ikke oplyser SUL-tal per kvartal, så er der næppe tvivl om, at de genkender de grundlæggende trends, som Mads Kaagaard beskriver. Problemet er så bare, at pensionsselskaber ikke umiddelbart overholder lovgivningen om at skabe balance i resultatet for syge- og ulykkesforretningen, fordi danskerne simpelthen har mere ondt i livet og er mere stresssyge.

Udviklingen i antal skader er helt sikkert en del af forklaringen, omvendt kan man måske også spørge sig selv, hvorvidt selskaberne har en interesse i at få det til at se svært ud over for Finanstilsynet. For så har de en mulighed for at forlænge den eksisterende verden med brædder. Det vil sige, at man kan genforhandle eller forlænge sine aftaler med de store virksomheder uden nødvendigvis at skulle sende dem i udbud.

Ifølge pensionsekspert Gert A. Nielsen fra BEDSTpension er det en kamp for selskaberne:

”Det mest overraskende ved udviklingen er, at Finanstilsynet er 100 procent opsat på, at der skal komme i balance i syge- og ulykkesforsikringerne. Ifølge vores opfattelse har man fordoblet prisniveauet og for virksomheder med 100-200 ansatte, burde det være nok til at gå i balance. Men for nogle store kunders ordninger er der stadig meget hård konkurrence, så de er svære at få balance i,” lyder det fra Gert A. Nielsen, der tager et lille forbehold for, at kortvarige skader som f.eks. stress er stigende, hvilket jo koster noget, mens de helt permanente tab af arbejdsevne ikke ser ud til at stige markant for befolkningen som helhed.

I disse dage er der benhård konkurrence om de store kunder. Som beskrevet i InsideBusiness i denne uge genvandt PFA bankmedarbejderne, som er organiseret i Partnerpension, for næsen af Velliv. Det sker, efter at Sydbank overraskende valgte Velliv frem for PFA. Til gengæld har PFA netop genvundet kæmpeordningen Salling Group.

I forvejen slås de kommercielle selskaber i høj grad om kunderne lige nu. Det skyldes, at mange af de store pensionsaftaler blev indgået, lige før den omdiskuterede SUL-lovgivning kom på plads – og mange af de disse aftaler skal genforhandles nu. Som beskrevet kort før årsskiftet i InsideBusiness var det et tema, som udløste et helt nyt prisregime fra primært PFA, som sænkede investeringsomkostningerne for at bane vejen for store prisstigninger på SUL.

Nu er spørgsmålet, hvor balancen nu skal findes, og om de store selskaber benytter det stigende antal stressskader til at presse myndighederne til at forlænge verden yderligere med brædder. Så kan der gå endnu flere år, før der kommer balance i forsikringerne.

 

Læs mere

PFA genvinder kæmpeudbud foran Velliv

Afsløring: Forsinkelser i storstilet i it-projekt udløser slagsmål i toppen af Forsikring & Pension

Så meget tjente direktørerne i forsikringsbranchen i 2023. Se listen her

Topmæglerprofil rykker op, mens spekulationer om opdeling af WTW tager til

Pensionsbranchen sover: Der skal langt mere krisestemning og innovation i forsvarsinvesteringerne

Lavere omkostninger på vej: Se de dyreste og billigste pensionsselskaber

Pædagogernes Pension rykker tættere på valg af it-leverandør

Mangeårig pensionsalliance slår revner

Pensionsselskab vil sikre fremtiden med ny satsning

Sådan klarer pensionsselskaberne sig på afkast. Bæredygtighed halter stadig

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Se vindere og tabere på kundesiden blandt ærkerivalerne Velliv, PFA og Danica