;
sampension

Inside story

Pensionsdirektører slår alarm om kæmpeudfordring: Negativt afkast på pension

Danskerne kan ikke længere forvente positivt afkast på pensionsopsparingen i det nuværende renteniveau. Den første spiller er allerede klar til at advare kunderne om mange års negativt afkast, som kan få store konsekvenser for villigheden til at lægge til side til alderdommen.

En af finansverdenens største udfordringer er nu også ved at materialisere sig for pensionsselskaberne. Negativt afkast på pensionsordningen er en slags mareridt for både pensionsopsparere, samfundet og for pensionsselskaberne.

Men de seneste måneders negative renteudvikling, som især påvirker pensionsselskaber med stor eksponering mod danske stats- og realkreditobligationer, er nu ved at slå igennem i de pensionsprognoser, som pensionsselskaberne skal oplyse til kunderne.

”Det er en problemstilling, vi i høj grad kan nikke genkendende til, og hele branchen står jo med en masse milliarder, vi skal ud at placere i obligationer, fra alle de realkreditlån, som er blevet omlagt. Her kan vi potentielt komme til at skulle placere dem med en negativ rente. Så man må sige, at danskernes glæde over lave boligrenter kommer til at ramme på pensionerne,” forklarer Jens Munch Holst, der er topchef hos MP Pension, som allerede har skrevet et varslingsbrev til 7.000 af kunderne om justering af den fremtidige beregningsrente til negativ. Det står dog stadig i modsætning til det reelle afkast, som lige nu ligger højt på omkring 12 pct. på grund af et godt aktieår og stigende kurser på obligationer.

”Vi står i den situation, at vi skal varsle, at en del af vores medlemmer står til at få en negativ beregningsrente i prognoserne per 1. januar. Det er ikke sikkert, at det sker, men vi er forpligtet til at varsle om det.”

Ifølge Jens Munch Holst er der tre væsentlige faktorer i markedet. De negative obligationsrenter opvejes af et positivt afkast på obligationskurserne og det stærke afkast på aktiemarkederne, der hidtil har præget 2019. Men både MP Pension og andre pensionsselskaber ruster sig til, at en brat nedtur i aktierne kan betyde blodrødt afkast lang tid fremover:

”Det er bestemt ikke en jubelhistorie, for hvad tænker kunderne? Skal man virkelig fortsætte med pensionsopsparingen i et scenario med lang tids negativt afkast, eller skal jeg lægge pengene under hovedpuden?”

Et kæmpe problem for pensionsbranchen

Bekymringen deles af Hasse Jørgensen, topchef hos Sampension, der også ser den faretruende situation med negativt afkast på kundernes depot i lang tid fremover rykke nærmere. Problemet gælder både ordninger med markedsrente og gennemsnitsrente, når den officielle rentekurve forudsætter negativt afkast fra 0 til 20 år frem i tiden.

”Hvis vi teoretisk forudsætter negativt afkast de næste 20 år i kundernes prognoser, så kan det blive svært at motivere folk til at spare op. Det kan blive et stort problem for pensionsopsparingen.”

Heller ikke kunder med markedsrente kan vide sig sikre på fremtiden.

”På markedsrente kan der også komme en dag, hvor der frem i tiden må regnes med negative afkast, hvis den nuværende situation fortsætter. Spørgsmålet er, om danskerne vil ønske at benytte deres pensionsselskab, hvis vi har en afkastprognose, der viser minus 1 procent i afkast. Så vil du nok gøre noget andet end at betale penge ind på din pensionsordning, og det kan blive et samfundsproblem,” siger Hasse Jørgensen, der dog understreger, at kunder med markedsrente altid har mulighed for at få positive afkast.

Han vil dog ikke sætte et tidspunkt på, hvornår Sampension begynder at stille deres kunder et negativt afkast i udsigt i de årlige pensionsprognoser:

”Du får ikke mig til at give en dato for, hvordan vores pensionsprognoser til kunderne bliver negative, og jeg tror ikke, det sker, men det er klart, at hvis situationen med væsentlig negative renter bliver permanent, så kan det blive konsekvensen. Og lige nu er der intet, der peger væk fra lavere renter,” siger Hasse Jørgensen, der håber, at renten vil rette sig og ligge på 2-3 pct. i stedet.

Alternative investeringer kan hjælpe

Hele pensionsbranchen har de seneste år rustet sig til at kunne modstå det negative renteniveau, om end man næppe kunne forudse, at f.eks. F5-realkreditlån nu har en negativ rente på 0,5 pct.

Også hos PensionDanmarks topchef Torben Möger Pedersen er de negative afkast en realitet i visse måneder. For at det skal lykkes at levere afkast til kunderne fremover, handler det om at placere pengene i alternative investeringer, som kompenserer for den uhyre vanskelige rentesituation:

“PensionDanmarks medlemmer er alle på markedsrente, som betyder, at afkastet på medlemmernes opsparing måned for måned er lig med det afkast, som PensionDanmark realiserer i de forskellige aldersafhængige investeringspuljer. De fleste måneder giver positive afkast, men af og til ser vi negative afkast afhængigt af især udviklingen på de børsnoterede aktiemarkeder. En stor del af medlemmernes opsparing er investeret i stabile aktiver som ejendomme og infrastruktur, som dæmper effekten af udsving på aktiemarkederne.”

Torben Möger Pedersen er ikke i tvivl om, at vi ser ind i en længere periode med meget lave og endda negative renter, aftagende økonomisk vækst, en betydelig geopolitisk usikkerhed som følge af bl.a. handelskonflikten mellem USA og Kina, brexit mv. Derfor skal man ifølge pensionsdirektøren indstille sig på mange år med væsentlig lavere afkast, selv om PensionDanmark går efter infrastrukturinvesteringer og bæredygtige ejendomme for at vige uden om negative afkast.

Omkostningsniveauet er også væsentligt

Derfor gælder det også om at reducere omkostningerne for opsparerne. Ellers risikerer mange aktører, at omkostningerne trækker det årlige afkast markant i rødt, mener Torben Möger Pedersen:

”I et investeringsmiljø med lave afkast bliver det ekstra vigtigt at holde omkostningerne i bund. PensionDanmarks massive satsning på digitalisering gennem udnyttelse af robotteknologi og kunstig intelligens har holdt omkostningsniveauet nede på et meget attraktivt niveau, samtidig med at medlemsservicen er blevet løftet. Kundetilfredshedsmålingerne ligger derfor helt i top.”

Men selv om PensionDanmarks direktør ikke lægger fingrene imellem, når det gælder egne resultater, så har PensionDanmark faktisk noget at have succesen i. For ifølge en artikel i InsideBusiness i juni ligger PensionDanmark rigtig pænt i omkostningsniveauerne på markedsrenteprodukter: Man kan nemlig bryste sig at have branchens laveste omkostninger med et markedsrenteprodukt på kun 8.202 kroner om året, hvilket er næsten halv pris i forhold til MP Pension, der koster 15.705 kr. for en person, der er ældre end 55 år, har en opsparing på 2 mio. kr. og en indbetaling på 80.000 kr. per år.

Faktisk ligger MP Pension højere end både PFA og Topdanmark for visse produkter i sammenligningen, selv om MP Pension er et arbejdsmarkedspensionsselskab og ikke en kommerciel spiller som de to andre.

MP Pension vil reducere omkostningerne

Ifølge Jens Munch Holst er der gode grunde til, at MP Pension ligger højere end f.eks. PensionDanmark målt på omkostninger. Blandt andet fordi man har en forsikringsordning, der ikke er afhængig af det offentliges tilkendelsesprocedurer:

”Vi anerkender, at PensionDanmark har lave omkostninger, ligesom de anerkender, at vi har et andet setup. Hvis magistre f.eks. bliver syge og ikke længere kan undervise i gymnasieskolen, så har vi meget bedre vilkår hos os, så det er en meget positiv forlængelse af ordningen.”

Jens Munch Holst påpeger, at det først og fremmest er investeringsomkostningerne, der ligger højt hos MP, men dem er man allerede i gang med at nedsætte.

”Vores administrationsomkostninger er ikke særlig høje med ca. 500 kr. per år. Investeringsomkostningerne fylder derimod allermest – og dem er vi allerede i gang med at se på at få reduceret.”

 

Læs også

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner