;
danica

Inside story

Pensionsgiganter lukker ned for garantiprodukter

Nye pensionskunder med rentegarantier kommer enten til at trække for meget på eksisterende kunders reserver og give omfordeling, eller også skal der laves nye rentegrupper med negativ rente. Landets største pensionsselskab tager nu konsekvensen og lukker ned nye kunder, der ønsker traditionelle produkter. To konkurrenter følger trop, mens en tredje tøver, selv om det ifølge ekspert er det eneste rigtige at lukke

Et af de engang allermest udbredte pensionsprodukter, en traditionel pensionsopsparing med ydelsesgaranti, er nu en saga blot for nye kunder i landets største pensionsselskab, Danica. I disse dage arbejder pensionskoncernen nemlig på at informere virksomhedskunder om, at det ikke længere er muligt som ny kunde at få et traditionelt pensionsprodukt med ydelsesgaranti, oplyser direktør i Danica Søren Lockwood til InsideBusiness.

Også AP Pension har fra årsskiftet lukket ned for nye kunder, der ønsker garanterede ordninger, PFA har gjort det for længst, mens Velliv tøver.

Udviklingen skyldes de lave renter, der betyder, at nye kunder hos Danica bliver for stor en belastning for de øvrige kunder i selskabet med garanterede ordninger:

”Vi lukker ned for nye kunder, der ønsker traditionelle pensionsprodukter. Det skyldes, at det lave renteniveau betyder, at de nye kunder trækker på de eksisterende kunders kollektive bonuspotentiale, og det kan give en omfordeling væk fra de eksisterende kunder. Det ønsker vi ikke.” forklarer Søren Lockwood.

Sagen kort

Danskerne har fortsat over 1.000 milliarder kroner stående i pensionsordninger med ydelsesgarantier. Men det er ved at være slut med nye ordninger. Danica, PFA og AP Pension har nu lukket for nye kunder, mens Velliv fortsat tøver.

Der er overvældende risiko for, at de nye kunder bliver en for dyr forretning for eksisterende kunder med garanti. Alternativet er at oprette nye rentegrupper, men de vil efter alt at dømme give et negativt afkast, og det vil heller ikke være god rådgivning.

Beslutningen er også en konsekvens af, at Danica ikke længere regner med, at renterne vil komme tilbage på et ’acceptabelt’ niveau inden for en rimelig tidshorisont. Derfor føler Danica sig kaldet til at lukke produktet ned, for ellers kan det ikke længere falde inden for koncernens rammer for god rådgivning:

”Det lave renteniveau gør, at kunder, der fremover ønsker at nytegne det traditionelle produkt, ville få væsentlig lavere garantier, og kontorenten ville også være så lav, at kunderne risikerer at få mindre udbetalt i pensionslivet, end de har indbetalt. Danica Pension mener ikke, at det er en god anbefaling,” fremgår det af en intern besked til Danicas rådgivere.

Det er ikke mere end et års tid siden, at en uheldig sag om et investeringsprodukt, Flexinvest Fri, rystede Danske Bank-koncernen i dens grundvold, da det kom frem, at man havde solgt et produkt, som kunderne ikke kunne forvente ville give et positivt afkast. Sagen kostede tidligere Danske Bank-topchef Jesper Nielsen jobbet og var sågar lige ved at koste tidligere Danske Bank-direktør Tonny Thierry Andersen en karriere som bankdirektør i Nykredit, da der var tvivl om, hvorvidt han kunne blive fit & proper-godkendt som følge af affæren.

”Det har ikke noget med Flexinvest Fri at gøre, men det er klart, at det lave renteniveau betyder, at vi skal se vores produkter igennem, om de har de egenskaber, de havde, da vi konstruerede dem. Vi genbesøger produkterne der, hvor garantien og renteniveauet ligger tæt på hinanden. Når det sker, forsvinder vores mulighed for at tage aktiver ind som aktier og alternative investeringer, der ellers kunne give et højere afkast,” siger Søren Lockwood.

Søren Lockwood opfordrer kunderne til at vælge produkter uden garantier, fordi det lave renteniveau bevirker, at pengene i produkter med garantier vil være bundet til de meget sikre stats- og realkreditobligationer, som giver et meget lavt forventet afkast.

”Vi anbefaler generelt de eksisterende kunder med traditionelle produkter at blive i produktet, da de både beholder de høje garantier og samtidig får en attraktiv kontorente, mens vi anbefaler nye kunder vores balanceprodukt med lav, middel eller høj risiko. Det er vores vurdering, at Danica Balance i fremtiden er det mest attraktive produkt for nye kunder, fordi de her får det bedst mulige forventede afkast på deres pensionsopsparing. Årsagen er, at opsparinger i Danica Balance i højere grad investeres i aktier og alternative investeringer, som har et højere forventet afkastpotentiale end obligationer, konstaterer Søren Lockwood.

AP Pension følger trop, mens Velliv tøver

Udviklingen går igen i flere af de andre selskaber, som også har droppet de traditionelle produkter efter samme devise som Danica. Senest har AP Pension gjort det fra årsskiftet, og det gælder for alle kunder:

”Prisen for sikkerhed er i dag så høj, at en garanti reelt ikke er en beskyttelse mod at tabe sine penge, men nærmere en garanti for et mindre tab for at beskytte sig mod et potentielt større tab. Denne udvikling har også betydet, at AP Pension i dag ikke tilbyder nye garantier. Vi kan til gengæld stadig tilbyde kunderne en ordning med gennemsnitsrente – uden garanti – og her kan de i øjeblikket få en depotrente på 2,5 procent før skat,” siger pressechef i AP Pension Nicolai Nielsen.

I PFA har man derimod været lidt foran konkurrenterne og har siden 2011 haft lukket for nysalg af gennemsnitsrenteprodukter og tilbudt de eksisterende gennemsnitsrentekunder, at komme over i markedsrente med et overførselstillæg svarende til markedsværdien af deres garantier.

”Det har vi gjort, fordi vi mener, at markedsrente er et bedre pensionsprodukt, der giver PFA mulighed for at følge en investeringsstrategi, der giver højere pensioner. Den seneste udvikling i renterne, der nu er på historisk lave niveauer og med negative renter, har bare gjort det endnu tydeligere, at markedsrenteprodukterne klart er de bedste pensionsprodukter,” siger PFA’s pressechef, Kristian Lund Pedersen.

Der har dog været enkeltstående særtilfælde i PFA og nogle ganske specielle aftalegrundlag, hvor en kunde har ønsket, at nye medarbejdere skulle kunne få gennemsnitsrente. Men det er også under afvikling, i takt med at der er en udbredt forståelse for, at gennemsnitsrente ikke er det bedste pensionsprodukt længere.

”Så det ændrer ikke ved, vi i flere år har haft lukket for nysalg af gennemsnitsrenteprodukter.”

PFA, der anbefaler kunder, som alligevel ønsker meget lav risiko, at gå efter profil A i markedsrenteproduktet PFA Plus. Her kan man ifølge Kristian Lund Pedersen få en så lav risiko, at det kan sammenlignes med risikoprofilen i gennemsnitsrente.

Det efterlader Velliv som den eneste blandt de større aktører, som fortsat har gennemsnitsrente på paletten, selv om man anbefaler kunderne at søge over i markedsrente:

”I Velliv kan nye kunder fortsat godt tegne en pension i det traditionelle pensionsprodukt. Vi anbefaler imidlertid, at opsparingen sker i markedsrenteprodukterne, hvor det forventede afkast forventes at ligge på et mere attraktivt niveau end i det traditionelle opsparingsprodukt,” lyder det fra Mikkel Bro Petersen i en mail.

Velliv: Produktet har en berettigelse

Hos Velliv mener man fortsat, at det traditionelle pensionsprodukt har en berettigelse, selv om man også har overvejet at lukke ned for de garanterede ordninger:

”I Velliv anbefaler vi livscyklusproduktet til vores kunder. Det er også det, som vores investeringsguide peger på. Vi oplever imidlertid fortsat, at der er et fåtal af primært ældre kunder, der gerne vil have en traditionel pensionsopsparing, og den mulighed har vi ikke villet lukke for. Vi er imidlertid opmærksomme på udfordringerne med de ultralave renter, og vi følger udviklingen tæt.”

Velliv oplyser, at det er stadig færre kunder, der i dag vælger en traditionel opsparing, så det i dag er mindre end en 1 procent af nye kunder, der går i den retning – og det er endda faldende. Men Mikkel Bro Petersen kan også konstatere, at der fortsat er kunder, for hvem en kraftig global økonomisk nedgang vil udhule de opsparede midler – og det kan være forståeligt nok:

Når der er kunder, der vælger at gå i en anden retning end vores anbefalinger, handler det typisk om, at kunden er nervøs ved udsigten til udviklingen på finansmarkederne, og at en eventuel recession vil medføre større kursfald på aktier og dermed tab på deres opsparing. Uanset om kunden i et markedsrenteprodukt vælger lav risiko, så må vi jo også være ærlige at sige, at risikoen for udsving vil være væsentlig større her, end risikoen er i det traditionelle pensionsprodukt, hvor vi fortsat opererer med positive kontorenter modsat de fleste banker.”

Ifølge den erfarne pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension er det det rigtige at gøre som Danica og AP Pension: At lukke ned for et af de mest succesfulde pensionsprodukter i danmarkshistorien i lyset af udsigten til negative renter, så langt øjet rækker.

”Man må sige, at situationen har været problematisk et stykke tid, fordi nye kunder kommer ind i gennemsnitsrentesystemet og bidrager med underskud fra dag ét for eksisterende kunder. Det burde Finanstilsynet have taget hånd om og leveret en ny grundlagsrente. Men det har man ikke gjort.”

Alle selskaber skal justere deres pensionsprodukter

Ifølge Søren Andersen ser Danmark derfor ind i en verden, hvor gennemsnitsrenteprodukterne vil være en saga blot – også selv om det fortsat er et ekstremt populært produkt i for eksempel Sverige.

”Det er endnu et søm i ligkisten til ​de traditionelle gennemsnitsrenteprodukter. Så vi kommer næppe til at se ​nye kunder i disse produkter længere, men udviklingen kan ikke komme bag på nogen, for der har i lang tid været tvivl om, hvorvidt det var en hensigtsmæssig måde at lave langsigtet opsparing på.”

Derfor bør ​alle aktører snarest få taget initiativ til at justere deres traditionelle pensionsprodukter, mener Søren Andersen.

”Konkurrenterne bør i de selskaber, som stadig nytegner gennemsnitsrenteprodukter, enten stoppe med det eller lave en rentegruppe, der har en lavere rente. Det skyldes, at nye kunder fra starten koster fællesskabet af de eksisterende kunder penge, og en ny rentegruppe vil være med en negativ rente på ​eksempelvis -0,5 procent, og det vil der næppe være nogen kunder, der ønsker sig.”

Konsekvensen vil ifølge Søren Andersen være, at man skal gentænke pensionsprodukterne for at finde en vare, der kan levere udjævningsmekanismer til især pensionister med pensionsopsparinger under udbetaling. For de færreste vil finde det attraktivt med pensionsudbetalinger, der kører op og ned i takt med aktiemarkedernes udvikling.

”Så muligheden for at købe garanti og lav risiko kommer til at mangle i mange pensionsselskaber –  vi ved fortsat ikke, hvad der skal erstatte de garanterede produkter, når pensionen er under udbetaling.”

 

LÆS OGSÅ

Her er pensionsselskaberne med de bedste og værste afkast

PFA hæver priserne på pensioner

Efter kritisk rapport: Her er vinderne og taberne i pensionsbranchen

Luk ATP. Pensionskæmpens rolle er udspillet, siger eksperter

Pensionskasser dumper på dårlig forsikringsdækning

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

EQT skaber gigantisk ny fond

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

 

 

Billedtekst:

Direktør Søren Lockwood fra Danica står ved en skillevej, for i disse dage lukker koncernen ned for nye kunder, der ønsker de traditionelle produkter med ydelsesgaranti, som har domineret pensionsbranchen i mange år.

Foto: PR