;
Jens Munch Holst

Pension

Pensionskasser gør klar til offensiv på det kommercielle område

MP Pension vil skifte navn til Akademiker Pension og derved følger også en offensiv ind på det kommercielle pensionsmarked. Også Sampension jagter flere nye firmapensionskunder og har allerede trukket storkunder hjem, mens PKA fastholder sin offensiv.

Det bliver nødvendigt at se sig stadig mere nervøst over skulderen for landets store kommercielle pensionsselskaber, PFA, Danica, AP Pension, Velliv og Topdanmark Liv. PKA og Sampensions offensiv ind på det kommercielle pensionsområde fortsætter nemlig, mens MP Pension til sin kommende generalforsamling den 28. marts gerne vil ændre sit varemærke til Akademiker Pension for blandt at tiltrække firmapensionsordninger og forsøge at lokke flere akademikergrupper til:

Det er i hvert fald meldingen fra Jens Munch Holst fra MP Pension, der er klar til at gå i offensiven og kapre nye medlemmer, efter at man nu signalerer bredere end blot de magistre og psykologer, der før var centrale for pensionskassen MP Pension:

”Udgangspunktet for vores ønskede navneskifte er, at vores medlemmer føler sig mere som akademikere end magistre. Når det er sagt, er det også et udtryk for, at vi gerne vil byde velkommen til flere faglige organisationer og selvstændige med virksomhedsordninger, der kan passe ind hos os.”

Ifølge Jens Munch Holst skal målgruppen minde om de eksisterende akademikergrupper hos MP Pension, samtidig skal de være interesserede i det værdigrundlag, som pensionskassen står for. Organisationen er nemlig gennem de seneste år blevet mere og mere fokuseret på de bløde værdier såsom ansvarlige investeringer, der styrer uden om olie og fossilt brændstof, og skatteunddragelse, og lægger vægt på ansvarlig virksomhedsledelse og pres på virksomheder, der for eksempel ikke har kvinder nok på ledelses- og bestyrelsesniveau.

”Vores målgruppe er dem, der ønsker en pensionsaktør, der påtager sig en større samfundsansvarsrolle, men samtidig ønsker et godt afkast, uanset om det er på gennemsnitsrente eller markedsrente. Her har vi klaret os godt.”

PFA-direktør tog handsken op

Omvendt betyder det dog ikke, at MP Pension kommer til at opdyrke en større salgsorganisation, der i sidste ende betyder højere omkostninger for de 135.000 medlemmer, forsikrer Jens Munch Holst:

”Jeg tror ikke, at jeg skal bruge millioner af omkostningskroner på at bygge en salgsorganisation, der skal have for meget ledelsesmæssigt fokus. Vi skal have vores hjerte og dna med i den her proces, men kommer der mindre eller mellemstore virksomheder med ønsket om at være en del af MP’s grønne agenda, så skal de være velkomne.”

De strategiske udmeldinger fra MP Pension kommer, efter at f.eks. PFA-direktør Allan Polack for et års tid siden meldte ud, at man ville gå offensivt efter nogle af de målgrupper, der i dag udgør kernen af f.eks. Akademiker Pension. Men i forhold til pensionsgiganten mener Jens Munch Holst ikke, at man risikerer at få samme problemer med store underskud på tab af erhvervsevne, som i dag præger f.eks. PFA og Danica.

Det skyldes, at man går efter at finde ret ens faggrupper, som også kan få adgang til MP Pensions ret vidtgående ordning med f.eks. forsikring mod faginvaliditet, der indebærer, at syge skal til screening hos pensionskassens egne specialister og kan få pension, hvis de ikke længere kan arbejde inden for deres fagområde. Dog skal nye firmapensionskunder formentlig igennem udvidede lægetjek for at komme gennem nåleøjet:

”Vi døjer overhovedet ikke med SUL-underskud, for vi har simpelthen ikke muligheden for at lade andre betale gildet. Hos os betaler kollektivet, hvis invalideproduktet bliver for dyrt, men regningen bliver sendt ud til medlemmerne. For det er dem, der har glæde af det. Derfor har vi slet ikke samme udfordring som de kommercielle spillere.”

Sampension er konstant infight om nye kunder

Også i Sampension fortsætter offensiven under Hasse Jørgensen, der fortsat er i infight om at fastholde storkunden KMD, der p.t. er i udbud, med Velliv som sidste tilbageværende modstander. En ny organisationsændring skal åbne for, at pensionsselskabet kan tage flere nye kunder ind. Dog vil Hasse Jørgensen fremover i højere grad jage de små og mellemstore virksomhedsordninger:

”Vi fortsætter vores strategi og retning på området. Efter at vi startede op, var vi inde at byde på de helt store udbudsrunder som Mærsk og Novo. Det var spændende, og det lærte vi meget af. Jeg skal ikke kloge mig på konkurrenternes adfærd, men vi kunne ikke regne os frem til samme risikopriser og priser på kapitalforvaltning, og vi vil ikke have store underskudsforretninger. Derfor er vi mest attraktive på et andet sted i markedet: Virksomheder fra ti personer til et par tusind ansatte,” forklarer Hasse Jørgensen,  som i år allerede har landet flere kunder af den størrelse, f.eks. If Skadeforsikring, Autismecenter Nord-Bo samt den gigantiske ordning HKKF Fonde med mere end 11.000 ansatte i forsvaret, der rykker fra Nordea til Sampension.

”Mit bud er, at vi netto får syv nye kundeaftaler i dette år, for som andre selskaber kan vi også miste en kunde en gang imellem.”

Sidste år kom over 700 mio. kr. af Sampensions samlede indskud på 1,8 mia. kr. fra nye kunder. Det svarer til 39 pct.

Hos PKA har man fået ny topchef i stedet for den afgående Peter Damgaard Jensen, og Jon Johnsen har overtaget topchefjobbet. Men derfor er man stadig indstillet på at gå på offensiv kundejagt, dog skal de nytilkomne grupper minde om de eksisterende grupper overenskomstmæssigt. Det oplagte er således grupper fra detailhandlen, f.eks. Neye og Synoptik, som er de seneste nytilkomne, der er meldt ud:

”Vi vil blive ved med at se på, hvordan vi kan fastholde og udvikle vores gode position i markedet, og derfor byder vi også gerne nye kunder og medlemmer velkommen. Men det skal være på en måde, der passer ind i vores forretningsmodel og de overenskomstgrupper, vi i forvejen dækker,” siger medlemsdirektør Tomas Frydenberg.

PKA går efter lavtlønsgrupper

Det er helt centralt, at PKA holder sig til sine eksisterende overenskomstgrupper, da de typisk ikke har behov for at få penge fra pensionsselskabet ved tab af erhvervsevne som f.eks. hos MP Pension, der har kunder med betydelig højere indkomst. For PKA’s vedkommende er lønniveauerne ikke så meget højere end de ydelser, som man ellers ville kunne få af staten. Derfor er det et helt andet setup end det, som koster de kommercielle spillere store underskud.

PKA blev af samme årsag rodet ind i en uheldig konkurrencesag, da man sammen med Danica forsøgte at vinde en udbudsrunde for henholdsvis medarbejdere og ledelse i Salling Group. Planen var tænkt sådan, at PKA skulle favne de lavestlønnede medarbejdere, mens cheferne skulle være kunder i Danica, der har et veludbygget private banking-koncept. På den måde mente man at have samlet det bedste fra begge verdener. Men Danica fik kolde fødder og anmeldte sig selv og PKA til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i håb om at blive straffri.

Sagens udfald bliver interessant at følge, da den også kan få  betydning for Jon Johnsens måde at agere på i fremtiden. Det er sparsomt med informationer om sagen, men det ser ikke ud til, at PKA kan styre uden om en pæn millionbøde.

Ekspert: Godt for konkurrencen

Ifølge pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra Invensure er det kun godt for konkurrencen, at de nye spillere, der udfordrer PFA, Danica, AP Pension og Velliv, melder sig på banen:

“Vi skal først og fremmest være glade for, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne nu melder sig på banen på det kommercielle marked. Det er hensigtsmæssigt og godt for konkurrencen. For sidste år forsvandt Skandia og SEB.”

Men de skal passe på med deres produktudbud, konstaterer Søren Andersen, ellers risikerer de at blive klemt i konkurrencen.

“De skal komme med et andet tilbud end de kommercielle, og det skal de blive ved med. Kommer de med samme servicekoncept med rådgivning, salg og produkter som de kommercielle, så bliver de ligeså dyre og kan få svært ved at konkurrere. Det er et konkurrencepræget marked, der er svært at begå sig på, og det ændrer sig hele tiden med nye reformer som tidligere tilbagetrækning og modregning i private pensioner. Så deres forsikringsprodukter skal spille.”

 

LÆS OGSÅ

Pensionskæmpe dropper formandsjagt

Eksperter: PFA’s forretningsmodel er uholdbar

Derfor stopper gulddreng i pensionsgigant 

Uro i baglandet i pensionsbranchens grønne stjernefond

Sådan skal pensionsbranchen tjene stort på grøn omstilling

ATP varmer op til oprydning i udskældte garantier

Oprydning i pensionsbranchen nødvendig. Især én spiller er udfordret