;
topdk og fsyd

Pension

Pensionsselskab i knibe. Frasalg eller massive investeringer?

Fremtiden tegner usikker for Alm. Brand Pension efter salget af koncernens bank til Sydbank. Eksperter spår store udfordringer for selskabet, der ikke selv har markedsrente på paletten – og det mest oplagte synes at være et frasalg.

Det er aldrig rart at være blevet tilovers, men det ser i alvorlig grad ud til at være tilfældet for Alm. Brand Liv efter skadesforsikringskoncernens frasalg af bank, leasingselskab og investeringsdel til Sydbank. For overraskende nok er det lille pensionsselskab, som er specialiseret i garanterede pensionsprodukter, ikke kommet med i handlen.

Det rejser en lang række af udfordringer for Alm. Brand, der nu er nødt til enten at investere, så pensionsselskabet kan få en bæredygtig fremtid som en del af skadesforsikringsselskabets strategi, eller sælge det fra, hvis der ellers kan findes en køber, som vil give en rimelig pris.

Det er i hvert fald analysen fra pensionsekspert Gert A. Nielsen, som følger pensionsmarkedet tæt hos BEDSTpension.

”Så vidt jeg kan se, har Alm. Brand to muligheder. At opgive pensionsselskabet og sælge det fra eller at udvide med markedsrenteprodukter i selskabet. Det vil kræve betydelige investeringer, og det ser svært ud.”

Det står nemlig klart, at kunder, som har et gennemsnitsrenteprodukt i Alm. Brand Pension fortsætter som hidtil i pensionsselskabet, og kunder med et markedsrenteprodukt vil overgå til Sydbank, mens kundernes nuværende fordele fortsætter i Alm. Brand Pension, indtil transaktionen er endeligt godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er i hvert fald det, som Sydbank oplyser til Alm. Brands kunder.

Det er lidt uklart, hvad der sker, hvis en kunde måtte have begge dele.

Udfordringerne tårner sig op

Ifølge Gert A. Nielsen vil det dog uanset den vej, som Alm. Brand vælger, blive rigtig udfordrende at fortsætte som hidtil i pensionsselskabet. Årsagen er, at pensionsselskabet er ret lille – også i forhold til Topdanmark Liv, der trods tidligere forsøg på frasalg i dag er en fasttømret del af det børsnoterede forsikringsselskabs strategi.

”Det er jo størrelsesmæssigt langt mindre end Topdanmark Liv, og så har de kun et garanteret gennemsnitsrenteprodukt, det ser jeg som deres helt store udfordring, fordi de så ikke har en investeringsafdeling at læne sig op ad. Det har overlevet fint med en lille niche på gennemsnitsrente, men den vil de få svært ved at opretholde.”

Ifølge Gert A. Nielsen er Alm. Brand Pensions vigtigste salgsparameter, at man har kunnet tilbyde kunderne en kontorente på 2,5 pct. om året, mens man har en garanteret rente på -0,5 pct. Men den kan blive svær at opretholde, og så kommer balladen, mener Gert A. Nielsen:

”Andre har jo som Danica nedsat garantien til -1,5 pct., og det kan også blive nødvendigt for Alm. Brand, og det er en stor psykisk barriere med negative renter. For den dag, den høje kontorente svigter for dem, så bliver kunderne virkelig sure. Jeg tror, at Alm. Brand Pension får det svært, medmindre onklerne i Alm. Brands bagland vil være lige så gavmilde, som de i sin tid var over for banken.”

Invester eller sælg fra

Pensionsselskabets udfordringer bekræftes af aktuar og pensionsekspert Martin Melchior fra Melcon, der har en lang historik i flere forskellige kommercielle selskaber:

”Det er da klart, at man nu tænker, hvad skal der ske med pensionsselskabet. Enten skal de udvikle det, eller også skal de af med det. Jeg tror ikke, at de får en fremtid på det kommercielle pensionsmarked uden at investere i at udvikle forretningen med nye markedsrenteprodukter. Spørgsmålet er så, om man er villig til at investere på den måde?”

Også aktuar Søren Andersen fra FPension er skeptisk, hvad angår Alm. Brand Livs fremtid, men udtrykker sig dog mere diplomatisk.

”Mange pensionskunder i Alm. Brand har et produkt, der er smeltet sammen med bankens, i og med at markedsrenteprodukterne ligger i banken. Så ​mange kunder med livrenteprodukter vil f.eks. have en blanding af begge dele. Så det bliver rent lavpraktisk noget mærkeligt – og ​en stor del af både distribution og investeringskompetence er ovre i Alm. Brand ​Bank, som Sydbank jo overtager.”

Også Søren Andersen peger på, at det bliver for svært at drive pensionsselskabet videre uden en investeringsafdeling, der kan tilbyde konkurrencedygtige produkter med gode afkast, og det vil udbudsrunder og indkøb af eksterne investeringskompetencer ikke kunne løse.

Over for InsideBusiness oplyser Alm. Brand, at investeringerne fra koncernen fremover vil blive udbudt i markedet, og det udbud foregår uafhængigt af aftalen med Sydbank.

”Alt andet lige vil det være dyrere at få løst investeringsopgaverne eksternt end med en intern kapitalforvaltning. Det kan hurtigt blive en reel udfordring for Alm. Brand Pension, at man ikke har de her kompetencer. Skal man være i pensionsmarkedet, forventer kunderne et markedskonformt ​produkt med gode afkast, ret lave omkostninger og mulighed for at investere i alternativer, hvilket er så moderne andre steder,” siger Søren Andersen.

Alm. Brand-direktør freder pensionsselskab

Hos Alm. Brand er direktør Rasmus Werner Nielsen af den opfattelse, at pensionsselskabet hænger så tæt sammen med forsikringsdelen, at det er rigtigst, at Alm. Brand Liv bliver i koncernen, og maner dermed et eventuelt frasalg i jorden. Men det skal her tilføjes, at man gjorde det samme, da Alm. Brand Bank skulle sælges:

“Forsikring og pension er tæt integrerede produkter i en grad, som det ikke er tilfældet med bankaktiviteterne, så derfor er pensionsselskabet naturligt en del af Alm. Brand. Set fra kundernes perspektiv tilbyder vi stadig både det garanterede gennemsnitsrenteprodukt og markedsrenteprodukter i kraft af det tætte partnerskab med Sydbank.”

Og her er det helt centralt, at Alm. Brand udvikler og får held med sin partnerskabsstrategi, som med frasalget af banken til Sydbank erstatter den hidtidige og noget omdiskuterede finansielle supermarkedsstrategi:

“Vi mener jo, at partnerskaber, hvor kunden kan få nem adgang til flere produkter, er nøglen til at opnå det overblik, de services og den tryghed, kunderne har brug for, og jeg tror grundlæggende, at kunderne mest af alt interesserer sig for, om de får en ordentlig rådgivning og har ro i maven. Det vil vi fortsat levere – nu bare med en anden og stærkere konstruktion bag,” siger Rasmus Werner Nielsen.

 

Læs mere

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Prisstigninger ærgrer Alka-kunder

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste

Pensionsdirektører advarer om alvorlig usikkerhed

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Her er de mest udsatte danske banker

PFA har milliarder i klemme i giftig EQT-investering

Derfor er Danske Banks kronprins nu fortid

Storbank skrotter danske selskaber