;
færdigpension

Ugens Insider

Pensionsselskab giver endelig pote for milliardærbagmænd

Det er endelig lykkedes pensionsaktøren Norli Pension med tidligere Goldman Sachs-folk som stiftere og danske milliardærer i ryggen at opnå et pænt trecifret millionoverskud. Men forretningsmodellen debatteres stadig i branchen.

Det er nogle af finansverdenens allerskrappeste drenge godt hjulpet på vej af mere eller mindre skjulte milliardærformuer, der investeres ud af Schweiz, som står bag et af Danmarks mindste pensionsselskaber Norli Pension. Det er således værd at holde øje med, hvad der foregår hos den lille spiller, der har større muskler, end det umiddelbart kan se ud til.

Forretningsmodellen er at købe de uønskede porteføljer ud af danske og nordiske pensionsselskaber. Det vil sige typisk garanterede ordninger, som er svære at håndtere for de danske pensionshuse, der primært satser på markedsrente.

Sagen kort

Et af landets mindst pensionsselskaber hedder Norli Pension. Norli Pension er i modsætning til mange andre nye spillere på pensionsmarkedet ikke en skrap fintechspiller med en frisk forretningsmodel.

Tværtimod er der tale om en spiller, der med fagligt stærke finanskompetencer forsøger at udvikle pensionsbranchens eksisterende forretningsområder. Mere præcis handler det om at opkøbe uønskede garanterede pensionsporteføljer fra en branche, der for længst har rettet brillerne mod markedsrenteprodukter.

Bag Norli står skrappe finansfolk fra Goldman Sachs og hovedrige familier med penge i Schweiz. Bjarne Graven Larsen var i en periode formand for selskabet, mens det i dag er tidligere Nordea-landechef Mads G. Jakobsen, der er bestyrelsesformand.

Norli Pension fik i februar ny direktør i form af Mads Smith Hansen, der har en baggrund som koncerndirektør i ATP med ansvar for pension, risikostyring og compliance og som økonomidirektør i Sampension.

At der er vægt og stærk kapital bag Norli, bekræftes af, at spilleren ifølge InsideBusiness’ oplysninger også har forsøgt at købe Danicas svenske forretning, der i december blev købt af den nordiske kapitalfond Polaris og den tyske kapitalfond Acathia støttet af de institutionelle investorer Sampension og Unigestion.

Men det lykkedes alligevel Norli at udvide forretningen betydeligt sidste år, da man overtog nok en portefølje fra det nu hedengangne Skandia Pension, der ønskede at rydde op i de garanterede porteføljer, så man kunne sælge markedsrentedelen til AP Pension.

Det bringer Norli Pension op på 15.600 kunder efter en stigning fra 2,3 til 3,7 milliarder kroner i forsikringsmæssige hensættelser. Dette seneste opkøb er også det, som bringer Norli i mål med et pænt overskud på 127 millioner kroner for 2018 efter at have tabt 80 millioner kroner de to foregående år.

Det er da også en tilfreds bestyrelsesformand Mads Jakobsen, som besvarer InsideBusiness’ spørgsmål:

”Vi købte i 2015 selve selskabet med en tilhørende forsikringsportefølje i afløb. I løbet af de første par år implementerede vi en ny driftsmodel for selskabet, hvor vi i høj grad benytter os af outsourcing, primært hos Forca. Dermed har vi etableret et skalerbart setup med omkostninger, som i høj grad er variable og afhænger af forretningens omfang. I 2018 overtog vi endnu en portefølje i afløb, og begge porteføljer har udviklet sig som forventet med små og aftagende præmieindtægter og et naturligt afløb på hensættelserne og ydelserne. I 2018 fik selskabet efter de indledende etableringsår overskud både på driften og som følge af betaling for overtagelse af forpligtelser og risici på den nye portefølje.”

Bagmænd tjener på at overtage garantier

Det er Skandia Pension, der i to omgange har solgt kunder til Norli Pension. I en forretningsmodel som denne handler det kort sagt om, at Norlis bagmænd overtager garantierne og dermed også risikoen i håb om at kunne investere bedre og få et højere afkast. Det er en proces, som Norli blandt andet vil bruge alternative investeringer til, viser en inspektionsrapport fra Finanstilsynet.

Nøgletal

Regnskabet for Norli Pension viser et overskud på 127 mio. kr. mod et underskud på 35 mio. kr. året før.
I samme periode er de forsikringsmæssige hensættelser vokset fra 2,3 til 3,7 mia. kr. Og der er tilført frisk kapital på 90 mio. kr. til selskabet, der har en bundsolid kapitalsituation med en egenkapital på 534 mio. kr. over for et kapitalkrav på 226 mio. kr.
”I 2018 har vi udvidet vores investeringsunivers og forøget eksponeringen mod kredit. Det medfører en højere risiko og dermed et forøget kapitalkrav, så for at sikre den samme solvensmæssige sikkerhed som før valgte vi i 2018 også at bede vores ejere om en kapitaltilførsel,” lyder det fra bestyrelsesformand Mads G. Jakobsen.

Men det kræver selvsagt både stærk kapital og solide kompetencer. I NICG – som ejer Norli – er Thomas Vinge Hansen eksperten. Thomas Vinge Hansen er founding partner i NICG. Thomas Vinge Hansen kom oprindelig fra en stilling som managing director hos Goldman Sachs i London, hvor han var gennem 13 år. En central del af hans speciale var renteafdækning og derivater. Forretningsmodellen er inspireret af lignende ordninger i Storbritannien, hvor den slags er mere almindeligt.

Også den anden oprindelige partner, Kristian Goth Vinther, har været 10 år i Goldman Sachs inden for investment management og debt capital markets. Senest har han været ansvarlig for M&A hos Bestseller i Kina. Han er nu ude af setuppet.

Det er netop de to finansfolk, der om nogen var hovedarkitekterne bag Norlis specielle setup. For lykkes det med den rette finansielle ekspertstyring at øge afkastet på pensionsordningerne med eksempelvis 1 procent per år, kan der ifølge beregninger foretaget for InsideBusiness tidligere trækkes 300-400 millioner kroner ud i ordningernes løbetid.

Ejerne har tillige rigtig dybe lommer, idet en del af formuen stammer fra Bestseller-dynastiet. De reelle ejere af Norli er nemlig Dan Friis med historik i Bestseller Kina. Han er hovedaktionær. Ejerskabet går via Nordic Insurance Consolidation Group (NICG) med sæde i Luxembourg.

Lave omkostninger trækker businesscasen hjem

Desuden handler det ifølge Norli også om at holde omkostningerne i ro, og man tager ikke nye kunder ind. Derfor står man som andre pensionsselskaber heller ikke med et dyrt apparat, som skal håndtere kundeakkvisition:

”Norli Pensions forretningsmodel bygger på to primære ting: En effektiv udnyttelse af kapitalen til at påtage sig risici og styre disse, så de giver et godt afkast til kapitalen, samt en effektiv – og ikke mindst omkostningseffektiv – operationel model. Det findes der ikke nogen, som ikke ønsker at gøre, men vi dyrker dem som vores primære fokus på de garanterede pensionsporteføljer, som er en produkttype, der med tiden langsomt bliver relativt mindre i mange selskabers samlede portefølje, efterhånden som markedsrenteprodukter bliver mere udbredt. Med de høje krav, der er til kapitalbinding, it, operationel håndtering og ledelsesmæssig bevågenhed, mener vi, at en specialisering og et entydigt fokus på disse områder udgør en fornuftig forretningsmodel,” lyder det formelt fra Mads Jakobsen.

Af samme årsag har det vist sig at være en svær øvelse for Norli Pension at købe sig til nye kundeporteføljer som dem, man har overtaget fra Skandia. For der er ikke mange til salg. Og pensionsselskaberne vælger typisk at køre dem selv, indtil sidste krone er udbetalt.

Vil gerne købe mere op

”Pensionsporteføljer bliver ikke sat til salg særlig ofte. Som udgangspunkt vil ethvert selskab helst drive sine porteføljer – også dem, der er i afløb – helt til ende. Men for et selskab, der for eksempel produktudvikler og markedsfører markedsrente som sit primære produkt, kan kapitalbelastningen, omkostningerne eller den administrative byrde ved at drive sin garanterede gennemsnitsrente portefølje til ende blive så stor, at ledelsen overvejer, om der er andre muligheder. Og da er Norli Pension klar til at drøfte mulighederne for at hjælpe selskabet af med udfordringerne, enten i form af en decideret bestandsoverdragelse (salg) eller eksempelvis med en overførsel af porteføljens risici og tilhørende kapitalkrav til Norli Pension gennem en aftale om finansiel genforsikring,” lyder det fra Mads Jakobsen.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger kan visse pensionshuse være så trætte af deres garanterede produkter, at de ligefrem vil betale en spiller som Norli for at overtage dem.

Norli Pension er da også i den grad interesseret i at overtage flere porteføljer.

”Ja, bestemt! Etableringen af en skalerbar driftsmodel og vores arbejde med at forfine styringen af finansielle risici og kapitalforbruget forbundet hermed har skabt os en platform, som fra starten har været målrettet yderligere vækst. Jo større en forretning som vores kan blive, jo billigere bliver stykomkostningen, så der ligger i vores forretningsplan både et ønske og en ambition om at vokse yderligere.”

 

LÆS OGSÅ

Kolossale prisforskelle i pensionsbranchen. Se de dyreste og billigste spillere

Pensionsselskaber stjæler bankernes lån

Pensionsselskaber ønsker oprydning i udskældt problemstilling

Mystisk lave rabatter på udskældte forsikringer i PFA. Frygt for omfordeling 

Presset stiger på et af pensionsbranchens sværeste problemer

Hvem rydder op i den store danske pensionsgigant?

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge

Skarp kritik af ATP: Tager fra svage og giver til velstående

Nu går headhunterjagt på ATP’s topchef. Se mulige kandidater

Ny rapport bliver en gyser for store dele af pensionsbranchen