pix til pension

Pension

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Prisen er kommet så langt ned i visse mæglerbetjente udbudsrunder i pensionsbranchen, at Velliv ikke længere ønsker at deltage. Vi ser nærmere på mysteriet om pensionsselskabet Vellivs tab på de udskældte forsikringer mod sygeulykkesforsikringer (SUL) og sammenligner dem med konkurrenterne.

Det er slut med at tabe store millionbeløb på usund konkurrence om pensionskunderne. Sådan lyder det nu fra Velliv’s CFO, Gitte Aggerholm. Velliv har ligesom andre pensionsselskaber tabt store summer på de udskældte forsikringsdækninger mod tab af erhvervsevne.

”Vi deltager ikke i udbudsrunder hos mæglerne, der er tabsgivende på forhånd. Kampen om kunderne har presset priserne helt i bund, og det er uholdbart.”

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness var Velliv med i de indledende faser om at vinde Danmarks største pensionsudbud målt på formue under forvaltning, Novo Nordisk. Her endte det med, at PFA vandt efter en hård infight med opkomlingen Sampension.

InsideBusiness kontaktede Velliv først på ugen for at klarlagt et mysterium med et underskud på 488 millioner kroner, der i Vellivs 2018-regnskab hedder ”Profit on risk after addition of risk bonus”.

Sagen kort

Der er brug for en grundig oprydning i pensionsselskabernes forretningsmodel. Det bliver nemlig stadig mere synligt, at selskaberne har svært ved at drive rentabel forretning, fordi markedet er præget af ekstremt store underskud på forsikringer mod tab af erhvervsevne (SUL).

I denne uges InsideBusiness afdækker vi Vellivs position i det svære marked.

Velliv ønsker ikke længere at indgå i de mæglerbetjente udbudsrunder, som er kendt for at give kroniske underskud for hele pensionsbranchen. Samtidig fortæller Velliv, hvor stort underskuddet er, og hvor pengene til at dække det kommer fra.

Pensionsbranchen balancerer nemlig fortsat på en knivsæg, for pengene til at dække underskuddet på de udskældte forsikringer må ikke dækkes fra driften, men skal tages fra egenkapitalen. Ellers risikerer man ulovlig omfordeling mellem kunderne.

Posten kaster nyt lys over Vellivs underskud på de såkaldte SUL-dækninger, som ifølge Gitte Aggerholm kan sammenlignes med konkurrenternes underskudsgivende forsikringsordninger, som har været et betændt sår i hele pensionsbranchen i mere end et årti. Netop Vellivs praksis på området har været ukendt.

”Sektoren har et strukturelt problem på dette område, og det har vi også i Velliv. Derfor har vi været ude at præmieforhøje, vi siger nej til udbud, som ikke hænger økonomisk sammen. Det gør vi for at få lønsomhed i forretningen,” forklarer Gitte Aggerholm.

Direktør Søren Husted fra rådgivningsgiganten Aon vil gerne se Velliv agere i forhold til mæglerudbuddene, før han for alvor tror på udmeldingen fra Gitte Aggerholm:

”Det er ikke noget, jeg oplever udmønte sig i praksis. Er det Vellivs fremtidige strategi ikke at byde på mæglerudbuddene, så vil det undre mig, for de har fået en meget stor del af deres vækst fra mæglerkanalen?”

Ifølge Søren Husted viser al erfaring tværtimod, at der altid er én eller flere af de store pensionsselskaber, der kæmper hårdt for at vinde en udbudsrunde:

”Ja, det er rigtigt, at vi på vegne af kunderne går til stålet i udbudsrunderne, men vi trykker jo ikke længere ned, end selskaberne selv vil. De skiftes jo til at sende ekstremt gode tilbud af sted. Så de er jo selv ude om det, hvis der er en risiko for, at de taber penge på en ordning.”

Søren Husted henviser til, at mæglernes opgave er at varetage kundernes interesser, hvilket betyder at forhandle den bedste mulige aftale igennem.

”Vi har markedsoverblikket og inviterer flere forskellige pensionsselskaber med hver gang, da vi ikke alene forholder os til pris, men det samlede værditilbud.”

AP Pension vil ikke skelne mellem mæglere og andre kanaler

I AP Pension, der også har døjet med kolossale underskud på de udskældte forsikringsordninger, lyder meldingen i et skriftligt svar fra kommunikationsdirektør Michael Buksti, at man ikke ønsker at skelne mellem mæglere og andre salgskanaler:

”I AP Pension vurderer vi enkeltvis de virksomheder, som potentielt ønsker at samarbejde med os. Vurderingen er baseret på flere faktorer, herunder en lønsomhedsvurdering, og på baggrund heraf vurderer vi, om et samarbejde er attraktivt – dette uanset betjeningskanal.”

I PFA lyder meldingen i et skriftligt svar, at ”priserne ligger lavt i markedet på grund af et generelt prispres og stor konkurrence,” mens Danica ikke ønsker at kommentere, om man vil deltage i mæglernes udbud, man henviser blot til, at man tidligere har sagt, at priserne er for lave, og at man har hævet priserne på de udskældte forsikringsordninger.

Netop de underskudsgivende forsikringsordninger har for Velliv vakt undren i hele pensionsbranchen. Mens spillere som PFA, Danica og AP Pension alle har præsenteret det ene regnskab efter det andet med gigantiske underskud på de såkaldte sygeulykkesforsikringer mod tab af erhvervsevne, så har Velliv ofte været i stand til at præsentere omverdenen for et lille overskud på den post.

Velliv har været offensiv i markedet

Det har samtidig været velkendt i hele pensionsbranchen, at Velliv har været lige så aggressiv som konkurrenterne i forsøget på at kapre kunder i de store udbudsrunder, hvor prisen på SUL er et afgørende konkurrenceparameter. Det passer heller ikke med en defensiv profil, at Velliv i disse dage er i markedet for at kapre medarbejdere hos blandt andre Danica og AP Pension for fortsat at have arbejdskraft til at udleve en strategi om at være et rådgivningsbaseret pensionsselskab.

Men nu er der ifølge Gitte Aggerholm fuld transparens i forhold til de andre selskaber med brugen af nøgletallet, hvis man vel at mærke trækker årets resultat for SUL fra. Så lander man på 448 millioner kroner, hvilket stadigvæk er et kolossalt underskud på SUL-dækninger, fordi Velliv er en betydelig mindre spiller end Danica og PFA.

Så meget taber pensionsselskaberne på forsikringer

Det er et gigantisk hul i jorden for pensionsselskaberne at betale for underskud på forsikringer. Det viser en opgørelse udført af InsideBusiness.

Tallene viser, at PFA ligger med en samlet forsikringsregning på -1.358 millioner kroner fra SUL-resultat (-830 millioner kroner plus Liv-resultat på -60 millioner kroner, risikoresultat på -212 millioner kroner samt andet som følge af en praksisændring i PFA’s SUL-opgørelse på -256 millioner kroner). PFA påpeger dog, at der i dette sidste tal er medtaget et ændret regnskabsmæssigt skøn på -256 millioner kroner, der vedrører hensættelser, der er opgjort for forsigtigt i tidligere år og dermed har belastet SUL-regnskabet negativt. Det bringer tallet ned på 1.102 millioner kroner.

Danica har til sammenligning et samlet forsikringsresultat på -745 millioner kroner (SUL -630 millioner kroner plus Liv-resultat på -93 millioner kroner). Velliv har derimod underskud på Liv på -488 millioner kroner, herfra skal dog fratrækkes et plus på SUL-resultatet på 40 millioner kroner. Så Velliv ender med et underskud på 448 millioner kroner.

AP Pension har endnu ikke leveret regnskab for 2018. Derfor er de ikke med i opgørelsen

Hvis vi måler på sammenlignelige nøgletal, så lander PFA på et underskud i 2018 på SUL-dækning inklusive SUL, Liv-resultat, risikoresultat og andre poster på 1.358 millioner kroner. PFA påpeger dog, at der i dette tal er medtaget et ændret regnskabsmæssigt skøn på -256 millioner kroner, der vedrører hensættelser, der er opgjort for forsigtigt i tidligere år og dermed har belastet SUL-regnskabet negativt. Det bringer tallet ned på 1.102 millioner kroner. Danicas resultat ligger på 745 millioner kroner, mens Velliv som beskrevet ligger på 448 millioner kroner.

”Det er selvsagt ubehageligt at tabe næsten en halv milliard på forsikringsdækninger, men det kommer desværre ikke bag på mig. Med hensyn til Vellivs udmeldinger om prisstigninger og deltagelse i udbudsrunder så er det en meget positiv udmelding, som jeg har stor sympati for. Nu bliver det blot spændende at se, om udmeldingen følges op af konkrete handlinger. For hvad sker der, næste gang en af Vellivs egne store kunder går i udbud? Det udsagn skal stå sin prøve i de konkrete cases,” siger aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra FPension om mæglerproblematikken.

Velliv afviser omfordeling

Det har været en langstrakt debat, om pensionsselskaberne omfordeler kundernes pensionsformuer ved at køre med så store underskud på SUL-dækninger. I Vellivs tilfælde har man på grund af sin opgørelsesmetode skjult SUL-underskuddene, og Søren Andersen har eksempelvis i InsideBusiness’ opgørelser estimeret underskuddene. Det afviser Gitte Aggerholm dog, for nøgletallet har ifølge hende altid kunnet findes i regnskaberne.

Det specielle ved Vellivs opgørelse er, at SUL-regnskabet ikke indeholder forsikringer ved tab af erhvervsevne, fordi Velliv tegner disse forsikringer som livsforsikring. Et kritikpunkt, som længe har været omtalt i pensionsbranchen er, om Velliv som andre pensionsselskaber omfordeler pensionsopsparingen, så underskuddet på SUL tørres af på andre kunder.

Gitte Aggerholm oplyser, at der i underskuddet på 448 millioner kroner er et klart overtal af markedsrentekunder, idet fordelingen mellem præmieindtægter er på henholdsvis 3,3 milliarder kroner i gennemsnitsrente og 16,7 milliarder kroner i markedsrente.

”Langt hovedparten, svarende til 75-80 procent, kommer fra markedsrente. Hvis du leder efter noget, der peger på, at gennemsnitsrentekunderne betaler for underskuddet på SUL, så kan jeg blankt afvise det. Vi holder tallene under kontributionsprincippet (Finanstilsynets regler for rimelig fordeling af pensionsmidler, red.), så vi overvejer nøje, at der ikke sker en omfordeling.”

Ifølge Gitte Aggerholm betyder Vellivs opgørelsesmetode endda, at pensionsselskabet er underlagt et strengere overvågningsregime end konkurrenterne, fordi man hos Velliv er tvunget til at benytte kontributionsprincippet på markedsrenteområdet også. Det betyder groft sagt, at der er ringere muligheder for at blande de forskellige gruppers over-/underskud sammen og på den måde lade en anden gruppe betale for en offensiv prisstruktur et andet sted til at hente nye kunder ind.

Alligevel skal pengene jo findes et sted til at dække af for Vellivs store SUL-underskud. Derfor er det generelt et krav i pensionsbranchen, at pengene tages fra egenkapitalen. Men i Velliv har man også en buffer på 428 millioner kroner med det kryptiske navn ’kollektive bonuspotentiale i risikogrupper’. Så længe der er penge her, bruges de sammen med egenkapital til at dække af for de store underskud.

Ekspert: Fortsat omfordeling

Ifølge Søren Andersen fra FPension er omfordelingsproblematikken dog stadig ikke løst. Det skyldes, at der for en virksomhedsordning både er medarbejdere, der har behov for en stærk dækning mod tab af erhvervsevne, mens andre har et mindre behov for en forsikringsdækning:

”Der er masser af indbyrdes omfordeling i virksomhedsordningerne, hvor en gruppe får deres forsikring mod tab af erhvervsevne alt for billigt, mens andre betaler for høje investeringsomkostninger. Det kan ikke undgås, før selskaberne begynder at tage de rigtige priser for de enkelte dele af et pensionsprodukt,” siger Søren Andersen.

 

LÆS OGSÅ

Giganter kæmper for at knække koden til fremtidens pensioner

Pensionsbranchens værste hovedpine tager til

PFA vinder gigantisk udbud foran konkurrenterne

Kommer den store oprydning i pensionsbranchen nu?

Kolossale tab på udskældte forsikringer. Finanstilsynet bebuder stramninger

Ny rapport bliver en gyser for store dele af pensionsbranchen

Pensionschefer i opgør om at pelse pensionister

Gamechanger på firmapensionsmarkedet splitter branchen

Her er de bedste pensionskasser i det blodrøde marked

Forsikring & Pension er præget af interne slagsmål. Kan det blive ved? 

PFA-topchef efterlyser ny stor pensionsreform

Pensionskasser dumper på dårlige dækninger

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

 

 

Billedtekst:

Danmarks nye store pensionsselskab Velliv (tidligere Nordea Liv & Pension) kæmper som konkurrenterne med store tab på udskældte forsikringsordninger. Nu kommer der endelig mere klarhed over problemets omfang.

Foto: PR