pix til pension

Få adgang til univers af viden

Pension

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Prisen er kommet så langt ned i visse mæglerbetjente udbudsrunder i pensionsbranchen, at Velliv ikke længere ønsker at deltage. Vi ser nærmere på mysteriet om pensionsselskabet Vellivs tab på de udskældte forsikringer mod sygeulykkesforsikringer (SUL) og sammenligner dem med konkurrenterne.