;
Danica

Pension

PFA kvitter højaktuelt udbud: Opgør i pensionsbranchen

En stor og højaktuel udbudsrunde i Novozymes udstiller i den grad en presset pensionsbranche og en gigantisk brancheudfordring for mæglerne. Vi går bag om et ellers hermetisk lukket udbudsforløb, hvor de prisstærke PFA og Sampension er kørt ud på et sidespor, og mæglernes berettigelse er truet på livet.

Det er en højest usædvanlig drejning, der har ramt et pensionsudbud for ca. 3.000 medarbejdere i Novozymes. Det vækker nemlig undren, at brancheleder PFA Pension noget overraskende har valgt at give afkald på at deltage fra udbudsrunden.

Det er specielt, fordi PFA – som først beskrevet i InsideBusiness ­– tidligere har vundet Danmarks formentlig største pensionsudbud, Novo Nordisk, der har samme ejer som Novozymes. Det skete i et meget intenst forløb, hvor PFA vandt over udfordreren Sampension.

Tillige erfarer InsideBusiness, at Sampension slet ikke var inviteret til at byde ind på Novozymes’ udbudsrunde, som forestås af Willis Towers Watson. Det kan altså se ud til, at de allermest prisstærke pensionsselskaber ikke deltager i kapløbet om at vinde en attraktiv pensionskunde, der kan tilføre milliarder af pensionskroner under forvaltning.

Sagen kort

En større udbudsrunde har sat pensionsbranchen på den anden ende, for hverken PFA eller Sampension, der ellers er kendt for stærke priser er med blandt de tilbageværende i runden.

Vi går bag om et særdeles speget forløb, hvor beskyldninger fyger mellem mæglerne.

For PFA kan forklaringen være, at man langt om længe er begyndt for alvor at tage de store underskud på de udskældte forsikringer mod tab af erhvervsevne (SUL) alvorligt – de gav et underskud på mere end 1 milliard kroner i første halvår – mens Finanstilsynet samtidig ånder pensionsselskaberne i nakken med nye undersøgelser på området. I så fald kan det være første trin i en gamechanger på pensionsmarkedet, hvor PFA hidtil har været markedsleder.

Ifølge aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra FPension er situationen interessant:

”Der sker kun sjældent, at PFA ikke deltager i en udbudsrunde, fordi man ikke mener, man er konkurrencedygtig. Det kan betyde, at man endelig er ved at begynde at gøre noget ved de underskud på SUL-dækninger, hvor man bliver mere forsigtig med at tage ordninger ind, som giver underskud. Så det kan godt være et sundhedstegn fra PFA, at man ikke ønsker at deltage.”

Hos PFA selv ønsker man ikke umiddelbart at kommentere udbudsrunden og årsagerne til, at man har forladt den:

”Vi ønsker ikke at svare på dette ledende spørgsmål, som netop vil have os til at forholde os til, om vi har trukket os eller ej i det pågældende udbud på grund af SUL. Men generelt er det sådan, at det altid vil være ud fra en helhedsvurdering, hvilke udbud vi deltager i og eventuelt trækker os fra, hvor priser på forsikringer naturligt indgår,” hedder det i et skriftligt svar fra PFA på InsideBusiness’ henvendelse.

Hård kritik af mæglerhuse

Næsten lige så opsigtsvækkende er det imidlertid, at PFA’s ærkerival fra Novo-udbuddet, Sampension, heller ikke er med i udbuddet. Ifølge InsideBusiness oplysninger skyldes det, at man aldrig var inviteret af mæglerhuset Willis Towers Watson, hvilket i sig selv er kontroversielt i lyset af den ikke offentliggjorte rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om pensionsområdet, som InsideBusiness i flere omgange har offentliggjort indhold fra.

For konkurrencestyrelsen advarer nemlig om en mulig interessekonflikt og uheldige pengestrømme, når et mæglerfirma som eksempelvis Willis kører et udbud, som man selv efterfølgende er rådgiver på. Og lige præcis dette forhold gør sig gældende hos Novozymes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen går endda så langt i sine anbefalinger, at man anbefaler at indføre et forbud mod, at ”det på forhånd er fastlagt i udbuddet af en pensionsordning, at den efterfølgende rådgivning skal placeres hos mægleren efter udbuddet.”

I rapporten antyder man sågar, at indtjeningen fra den efterfølgende rådgiveropgave er så lukrativ, at den i princippet kan sætte mæglerens rolle som uvildig over for virksomhedens medarbejdere ud af funktion, fordi mægleren hellere vil tjene pengene selv end at foreslå, at eksempelvis Danica, Velliv, Sampension, PKA, AP Pension eller PFA overtager rådgivningen. Især hvis mægleren allerede har rådgiveropgaven, når udbudsrunden gennemføres.

Der langes ud efter Willis og Novozymes

Den erfarne pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen fra AFPR, der selv forestår udbudsrunder uden rådgiverdelen, er vred på vegne af Novozymes’ ansatte som følge af udbudsrunden:

”Det er direkte uklogt af ledelsen hos Novozymes, hvis de ikke ønsker at konkurrenceudsætte Willis’ fordyrende mellemhandlerydelse med løbende at rådgive medarbejdere og ledere. Storebror Novo Nordisk droppede det fordyrende mæglermellemled for et årti siden, og det har medarbejdernes pensioner nydt godt af. Det er trist for Novozymes medarbejderne; de ville nemt opnå samme attraktive rabat og blot skulle betale en tredjedel af den nuværende dyre Willis-administrationssats, som de på oversigten kan se bliver fratrukket i deres pensionsopsparing,” lyder det fra Jørgen Svendsen, som mener, at Novozymes’ medarbejdere ville få bedre personrådgivning, hvis de i stedet benyttede Danicas rådgivere, der indtil udbudsrundens afslutning i hvert fald har Novozymes som kunder.

Jørgen Svendsen peger på, at Novozymes’ udbud er et lysende eksempel på konkurrencemyndighedernes kritik af mæglere som Willis og deres ”konkurrencehæmmende udbudsmetode”.

”Uvildige rådgivere bør, som konkurrencemyndighederne anbefaler, ikke både kunne være uvildige og samtidig sælge egne konkurrerende ydelser,” lyder det fra Jørgen Svendsen.

Sampension ønsker ikke at kommentere, hvorfor man ikke er med i udbuddet, og ej heller Willis har nogen kommentarer til den konkrete sag, da man i udbudsrunder er underlagt tavshedspligt.

Forsikringsmæglerforeningen FMF, hvor Willis-partner Kent Risvad er formand, har dog allerede én gang over for InsideBusiness kommenteret meldingerne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport, som fremfører, at mæglerne i udbudsrunderne holder arbejdsmarkedspensionsselskaber som PFA og PKA ude fra udbuddene. Her lød det fra Risvad, at kritikken rammer skævt. For det er arbejdsmarkedspensionsselskabernes egen tilgang, der begrænser deres synlighed i markedet.

Kravet fra mæglerne er, at arbejdsmarkedsselskaberne ”skal i lighed med det kommercielle marked acceptere, når en medarbejder vælger uvildig rådgivning. Den nuværende lovgivning er indrettet således, at når en medarbejder har uvildig rådgivning, så skal det honorar, man har aftalt for rådgivningen, trækkes via medarbejderens depot, men det vil arbejdsmarkedspensionsselskaberne ikke acceptere,” lød det fra Kent Risvad.

Fra Novozymes er man som udgangspunkt godt tilfreds med Willis som pensionsmægler, lyder det fra Rasmus Lynge, head of global labour & employee relations, Novozymes:

”Novozymes benytter en uvildig ekstern rådgiver, når vi vælger pensionsselskab. Det gør vi for at sikre vores medarbejdere de bedst mulige pensions- og forsikringsforhold. Igennem disse forhandlinger og vores størrelse har det givet os en unik sammensætning af vores pensions- og forsikringsordning. De attraktive vilkår, vi har opnået- overstiger klart den omkostning, som er forbundet med at bruge en mægler. Herudover kommer den gevinst som den enkelte kan opnå ved at få en uvildig gennemgang af sin pensionsopsparing. Vi har fuld transparens omkring, hvad vores omkostning er til den eksterne rådgiver, og dette er helt afkoblet fra de indkomne tilbud i udbudsprocessen, hvorfor det ikke spiller en rolle for vores valg af leverandør. Desuden er alle Novozymes’ medarbejderrepræsentanter fuldt inddraget i udbudsprocessen, da det jo er medarbejdernes pensionsopsparing, som vi som selskaber forvalter.”

 

Læs også

Klapjagt: Pensionsselskaber risikerer nye store tab på forsikringer

Pensionsselskab skærer ned på udbudsrunder med mæglere efter kæmpetab

Titusindvis af pensioner skal tvangsflyttes

Kritisk rapport udløser oprør i mæglerbranchen

Vi afslører ny rapport kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner