danica

Pension

Presset stiger på et af pensionsbranchens sværeste problemer

Finanstilsynet er klar til at lægge pres på pensionsbranchens ledelser for at få dem til at forholde sig til de problemer, som store udsving i udbetalingerne for markedsrente giver for pensionister. Dansk firma mener at have fundet en løsning på den uhyre vanskelige problemstilling.

Hvordan sikrer man, at hundredtusinder af pensionister får stabile pensionsudbetalinger i alderdommen i en tid, hvor markedsrente vinder stadig mere frem? Det er en af de sværeste nødder for pensionsselskaberne at knække.

Danmarks to største pensionsselskaber, PFA og Danica, arbejder som beskrevet i InsideBusiness allerede på modeller, der kan løse en af de største udfordringer ved det nuværende pensionssystem. Og nu lægger Finanstilsynet yderligere pres på danske selskaber, hvoraf kun få har formået at knække koden helt eller delvist.

”Finanstilsynet har fokus på, at pensionsselskabernes bestyrelser tager stilling til, hvordan udbetalingsfasen skal være for kunderne. I den forbindelse bør de tage stilling til, om udbetalingsprofilen skal være konstant igennem hele udbetalingsfasen, og de bør også overveje, hvor store udsving i udbetalingerne der er acceptable. Derudover er det væsentligt, at selskaberne sørger for en ordentlig kommunikation med kunderne om pensionsordningen og de risici, der er, bl.a. for fald i ydelserne,” siger vicedirektør Carsten Brogaard til InsideBusiness.

Sagen kort

En af de største udfordringer for pensionsmarkedet er, at markedsrenteprodukterne ikke giver den samme sikkerhed for jævne udbetalinger og inflationssikring, som der var i de gamle gennemsnitsrenteprodukter. Og det er faktisk noget, som kunderne efterspørger. Sektoren er opmærksom på problemet, og både Danica og PFA arbejder nu med produktudvikling, der kan løse det.

Både Industriens Pension og PensionDanmark har forsøgt at løse det. I de øvrige kommercielle selskaber overvejer flere aktører også at ændre strategien og få udjævningsprodukter på hylderne. Men meldingerne er forskellige.

I Topdanmark Liv sender man p.t. som udgangspunkt pensionsopsparere over til gennemsnitsrentemiljøet, når de rammer pensionsalderen, selv om det også er muligt for selskabets kunder at blive i markedsrente.

Hos AP Pension er man derimod tilfreds med produktsortimentet, idet man tilbyder gennemsnitsrenteprodukter for den risikoaverse pensionist, og en af fire pensionister vælger ifølge selskabet gennemsnitsrente. P.t. har man dog ikke et produkt, som udjævner pensionsudbetalingerne, selv om man førhen har haft det på hylderne.

Men det store spørgsmål er, hvordan det skal gribes an. For selskaberne vil gerne bevare fordelene ved markedsrente, så kunderne fortsat kan løbe større risici i jagten på afkast i stedet for at være bundet af lavt forrentede obligationer. Samtidig ønsker ingen at gå tilbage til de garanterede ordninger, som den dag i dag giver store problemer for ATP i form af rimelig fordeling mellem kunder samt tunge bånd om muligheden for at investere formuen med mulighed for højt afkast som beskrevet i InsideBusiness de sidste uger.

Dansker mener at have løst problemet

Men der findes imidlertid allerede én dansk aktør, som mener at have løst problemet. Det er den mangeårige aktuar Per Linnemann, der har en lang historik i PenSam, Finanstilsynet og i SEB Pension, hvor han var med til at videreudvikle ‘tidspension’. Den type produkter med risikodeling baseret på matematiske formler kunne også være en del af løsningen, mener han.

”Det haster med at skabe tryghed for pensionisterne, så de undgår unødvendige nedsættelser af deres markedsrente pensioner. Mange pensionister har allerede fået nedsat deres pensioner. Det er skræmmende at tænke på, hvad de har i vente – ikke mindst under en finansiel krise. Det gør det usikkert for pensionisterne at regne med, hvad de får at leve af, og hvor meget de kan tillade sig at forbruge.”

Det centrale problem er ifølge Per Linnemann, at man er nødt til at udvikle et system, hvor udbetalingsprofilen spiller tæt sammen med investeringsstrategien i selskabet, ellers får man ikke løst problemet til bunds. I dag har aktører som Industriens Pension og PensionDanmark lavet modeller, der til dels løser problemet. Men branchen skal et skridt videre, mener Per Linnemann, som varmt taler for en helt ny generation af livscyklusprodukter (iTDFs), som han selv har udviklet.

”Det nye ved denne næste generation af livscyklusprodukter er, at udjævningsmekanismen spiller effektivt sammen med risikostyringen, som er baseret på individualiserede, dynamiske investeringsstrategier. Dette betyder, at udjævningsmekanismen ikke er afkoblet fra investeringsstrategien, og den enkelte kunde får en skræddersyet investeringsstrategi, der løbende tilpasses med henblik på målrettet at levere stabilitet i pensionsudbetalingerne.”

Ifølge Per Linnemann løser iTDFs-konceptet også problemet med, at man risikerer at foretage en unfair og uigennemskuelig omfordeling af pengene mellem kunderne.

”Det nye med iTDFs er også, at det er kundens behov for stabilitet i pensionsudbetalingerne, der fastlægger investeringsrisikoen (f.eks. lav, mellem, høj). Med iTDFs bliver fokus flyttet fra investering til pension, som netop er det, det handler om. ITDFs er således designet fra pension til opsparing (from back to front) ud fra valget af graden af stabilitet i pensionsudbetalingerne. Opsparings- og udbetalingsfaserne udgør et sammenhængende og koordineret forløb, hvor investering bliver et middel til at nå målet. Dette bør også kunne bidrage til, at pension kan kommunikeres på en måde, der er nemmere at forstå for mange mennesker.”

Ekspert kritiserer selskabers praksis

I forvejen har pensionsbranchen lagt massivt pres på sig selv via brancheforeningen Forsikring & Pension, der stiller krav om, at en række henstillinger om informationer til pensionsopsparerne efterleves. Disse henstillinger vedrører netop pensionsprognoser, der giver både den forventede pensionsudbetaling og usikkerheden på den forventede udbetaling.

Der skal også gennemføres ensartet risikomærkning, der påpeger, om ens investeringsprofil er ‘høj’, ‘mellem’ og ‘lav’ risiko, ligesom selskaberne skal offentliggøre, hvad kundernes penge er investeret i. Henstillingen om pensionsprognoser træder i kraft 1. januar 2020.

Der er dog stadig mange problemer forbundet med selskabernes praksis. Et af dem er, at pensionsselskaber som Topdanmark Liv og AP Pension mere eller mindre per automatik sender kunden over til gennemsnitsrente, når de nærmer sig pensionsalderen. Det advarer den garvede aktuar fra AFPR Jørgen Svendsen mod:

”Det er ikke nogen løsning at sende folk over i gennemsnitsrentesystemet, når de går på pension. Når du hen ad vejen går over i det garantisystem, så skal du finde 5 pct. i solvens, og du skal helst have en bonusreserve på 5 eller gerne 10 oveni. Det er kunderne, der ender med at levere dem, og så får de altså 15 pct. mindre til den løbende pension.”

Ifølge Jørgen Svendsen skal man nødig ende i en situation som ATP således som beskrevet i InsideBusiness i de sidste par udgaver, hvor investeringsstrategien er låst af mange års garantier ud i fremtiden. For det betyder måske nok en stabil udbetaling, men også en meget lav udbetaling, præget af at afkastene i sagens natur er dårligere, når pensionsformuen er låst til garantier, der dikterer en yderst konservativ investeringspolitik.

”Man skal heller ikke overdramatisere problemet med udbetalinger under markedsrente. For det er også en vigtig pointe, at alle får offentlige ydelser. Enten grundbeløbet eller som de fleste nogle tillægsydelser. Falder ens private pension, så kan man typisk få noget mere af det offentlige, der udgør en slags buffer. Problemet er størst for dem, der er ældst og har de sidste rater på pensionen. De kan godt svinge en del,” forklarer Jørgen Svendsen, som generelt mener, at pensionister bør have de største udbetalinger først i pensionstiden. For her kan pengene faktisk bruges på rejser med mere, mens tingene går mere i stå hen mod slutningen.

 

LÆS OGSÅ

Presset stiger på et af pensionsbranchens sværeste problemer

Hvem rydder op i den store danske pensionsgigant?

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge

Skarp kritik af ATP: Tager fra svage og giver til velstående

Nu går headhunterjagt på ATP’s topchef. Se mulige kandidater

Ny rapport bliver en gyser for store dele af pensionsbranchen

Pensionschefer i opgør om at pelse pensionister

Gamechanger på firmapensionsmarkedet splitter branchen

Her er de bedste pensionskasser i det blodrøde marked

Forsikring & Pension er præget af interne slagsmål. Kan det blive ved? 

PFA-topchef efterlyser ny stor pensionsreform

Pensionskasser dumper på dårlige dækninger

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid