;
female hold mobile smartphone photographing car accident

Forsikring

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Arbejdsskadeselskabet Nærsikring, der arbejder sammen med en række gensidige forsikringsselskaber, har på et år mistet to af sine store samarbejdspartnere og en pæn del af præmieindtægterne.

Det har været to svære år for forsikringsselskabet Nærsikring, der har mistet to af sine største samarbejdspartnere, Købstædernes Forsikring og Sønderjysk Forsikring. Sidstnævnte forlod samarbejdet med Nærsikring ved årsskiftet.

”De har valgt at hjemtage arbejdsskadeforsikringerne og lave dem internt i eget hus,” forklarer administrerende direktør Henrik Harrestrup fra Nærsikring.

Arbejdsskadeforsikringsselskabet har med udgangspunkt i Viborg gennem mere end 30 år solgt forsikringer for primært gensidige forsikringsselskaber – det er sådan skruet sammen, at samarbejdspartnerne også er dem, der ejer Nærsikring, og de resterende ejere er nu Forsikringsselskabet Himmerland, Lokal Forsikring, Vestjylland Forsikring, LB Forsikring, Nem Forsikring, Forsikringsselskabet Vendsyssel, Forsikringsselskabet Vejle Brand, HF Forsikring, Storstrøms Forsikring og Thisted Forsikring, efter at både Købstædernes Forsikring og Sønderjysk Forsikring er trådt ud af ejerkredsen.

Udtrædelsen betyder også et decideret fald i præmieindtægterne hos Nærsikring, idet selskabet i tidligere regnskab har beskrevet et indtægtsfald på tilsammen 43 mio. kr., når de to selskaber til sin tid har forladt Nærsikring-samarbejdet. Det er ganske meget, idet Nærsikring i 2017 havde præmieindtægter for i alt 116 mio. kr. og kom ud af første halvår med et underskud før skat på knap 4 mio. kr.

”Det er aldrig sjovt med lavere præmieindtægter. Der er ikke planer om andet, men vi har da nogle drøftelser. Vi har en mindre organisation med otte medarbejdere, fordi vi ikke har sælgere ansat internt. De sidder ude hos ejerkredsen,” forklarer Henrik Harrestrup, der arbejder på ”at udbygge og yderligere forbedre understøttelsen af aktionærernes erhvervsforretning med gode og markedskonforme produkter.”

Nye partnere på vej

Det er også en mulighed at forsøge at tiltrække nye partnere.

”Det er noget, som vi løbende vurderer, og vi ser på de muligheder, der er i markedet,” konstaterer Henrik Harrestrup.

Ifølge direktør Jørgen Ladekjær fra Vestjylland Forsikring, der også er formand for Nærsikring, har man i bestyrelsen overvejelser om, hvordan Nærsikring skal se ud fremover. Trods de markante fald i præmieindtægter tror Jørgen Ladekjær dog stadig på, at det lille selskab har en fremtid.

”Vi tror på, at Nærsikring har en bæredygtig forretningsmodel. Vores vurdering er umiddelbart, at med de resterende aktionærer er det ikke et problem for nuværende,” forklarer Jørgen Ladekjær, der oplyser, at Købstædernes exit var ventet, mens Sønderjysk Forsikring udtræden kom mere bag på bestyrelsen. Dog ønsker han selv i Vestjylland Forsikring at fastholde alliancen med Nærsikring:

”Vi er rigtig glade for Nærsikring, fordi arbejdsskade er et kompliceret produkt, der kræver aktuarer og stærke kompetencer på investeringssiden. Det ønsker vi i Vestjylland Forsikring ikke at tage hjem på egne bøger.”

Hos de to selskaber, der har trukket sig ud af Nærsikring, er man tilfreds med beslutningen.

”Vi har taget det hjem i egne bøger. Vi mente, at tiden var inde til det,” forklarer Frank Abel, direktør for Sønderjysk Forsikring, som har trukket ca. 30 mio. kr. i præmieindtægter ud af Nærsikring, efter at samarbejdet ophørte ved årsskiftet.

Også hos Købstædernes Forsikring begrunder direktør Anders Hestbech sin exit med, at det var mere fordelagtigt at køre arbejdsskadeforsikring internt.

”Vi har ikke fået reaktioner fra kunderne på det. Det korte og kedelige svar er, at vi var store nok til at gøre selv, så nu kan vores kunder se, at der står Købstædernes på alle vores papirer, hvad enten det er ulykke, arbejdsskade eller store ansvarsskader. Det giver os nogle stordriftsfordele.”

Billedtekst: Arbejdskadeforsikringsselskabet Nærsikring går en udfordrende tid i møde. Foto: ID 97294390 © Piman Khrutmuang | Dreamstime.com

Læs mere

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen