;
netanne

Inside story

Priskrig udfordrer milliardguldæg på investeringsområdet

Et offensivt udspil fra Nordnet, der sænker prisen markant på investeringsforeninger, kan betyde et farvel til bankernes lukrative milliardforretning på gebyrer. Andre er mere skeptiske - og Danske Bank vil ikke pille ved sine priser.

Nu bliver Danske Banks, Nordeas, Jyske Banks, Nykredits og Sydinvests investeringsfonde betydelig billigere hos en af konkurrenterne, end hvis man er kunde i en af bankerne. Det er konsekvensen af, at Nordnet nu indfører en ny rabatmodel for investeringsforeninger og fonde. Rabatmodellen indebærer, at Nordnet vil tilbagebetale mellem 25-100 pct. af formidlingsprovisionen til kunderne, som typisk udgør ca. 0,5 pct. per år. Jo større opsparing kunden har, jo større bliver rabatten.

Nordnets udspil kan få store konsekvenser for hele investeringsområdet, for hvor længe kan bankerne acceptere, at kunderne kan få adgang til Danske Invest, Nordea Invest, Jyske Invest, Nykredit Invest og Sydinvest billigere end i bankerne selv?

”Jeg tror, det kommer til at sætte skub i tingene, ligesom vi så det, da Nordea for nogle år siden fjernede tegningsprovisionen. Der gik ikke ret lang tid, så fulgte alle de andre spillere med,” lyder det fra uafhængig investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen. Hidtil har de store banker forsvaret formidlingsprovisionen med, at der er et vist arbejde forbundet med at levere investeringsrådgivning til kunderne. Men det holder ikke rigtig, fortsætter den mangeårige iagttager af investeringsområdet:

”Der har historisk set været mange penge i formidlingsprovision, altså flere milliarder kroner, der i næsten alle tilfælde tilfalder banken. Men det bliver svært at se gennem fingre med, at bankens fonde bliver billigere andre steder ude i byen. Argumentet for en bank vil typisk være, at de kan levere bedre service for kunden, f.eks. strakskurser og invitation til seminar med en økonom. Det bliver sværere og sværere at forsvare,” fortsætter Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Angreb på milliardstort forretningsområde

Også hos Nordnet har landechef Anne Buchardt store forventninger efter at have dumpet priserne på det marked, som hidtil har skæppet med knap 2 mia. kr. i bankernes kasser årligt.

”Det her har været et område med begrænset opmærksomhed fra danske investorer. Nu opstår der en reel valgmulighed, når det handler om investeringsfonde, og der bliver forskel på, hvad man får, hvis man er kunde i Nordnet og i en af de traditionelle banker. Hvis man ønsker digitale services, kan man jo nu rent faktisk købe de samme produkter billigere i Nordnet.”

Om tiltaget fra Nordnet kommer til at udløse en egentlig priskrig på investeringsfonde, vil Anne Buchardt ikke spå om, men hun mener, at besparelsen kan mærkes. F.eks. med 1500 kr. per år, hvis kunden har investeret 1 mio. kr. i en typisk aktivt forvaltet fond, eller en besparelse på 13.750 kr., hvis en kunde har investeret 5 mio. kr. Ikke mindst i lyset af at Nordnets pristrappe reducerer omkostninger i takt med kundens forretningsomfang, så formidlingsprovision for over 40.000 kr.  refunderes fuldt ud, vil besparelsen mærkes.

”Vi lægger provisionen sammen, så alt, hvad man betaler på tværs af forskellige fonde, frie midler og pensionsopsparing med videre, bliver lagt sammen. Jeg har svært ved at udtale mig om, hvad konkurrenterne gør, men det er klart, at vi fra Nordnet ønsker at være den frække dreng i klassen, der skubber til konkurrencen, og vi synes, det er på tide, at forretningsmodellerne på dette område bliver kigget igennem,” siger Anne Buchardt.

Men Nordnet er dog ikke først på det danske marked med rabatter på formidlingsprovision til investeringsforeninger. Maj Bank, der primært er målrettet velhaverkunder, har nemlig kørt med et lignende koncept i flere år. Her beholder banken 1.000 kr. i formidlingsprovision per kvartal. Det betyder altså, at man også her kan købe f.eks. bankers investeringsfonde billigere end i bankerne selv.

”Set med vores øjne er det her ikke nyt. Men der er altså kunder, der vælger os til pga. den lavere provision, ligesom der også er kunder, som kommer til os, fordi vi leverer den rene vare som investerings- og opsparingsbank uden realkreditlån og boliglån på hylderne. Det fokus kan kunderne godt lide,” siger direktør Tonny Nissen fra Maj Bank, som sidste år, der var et suverænt investeringsår, øgede kapitalen under forvaltning med 30 pct.

Maj Bank har været i offensiven længe

Som navnet antyder, udspringer Maj Bank fra Maj Invest, som også har været fødekanal for en del af bankens kunder. Men rabatten gælder alle investeringsforeninger og er altså ikke isoleret til Maj Invests fonde.

Anderledes forholder det sig i PFA Bank, for her opererer man  også med rabatter på Investeringsforeningen PFA Invest. Her er rabatterne på formidlingsprovisionen tilmed begrænsede, idet trappen går fra 10 pct. i rabat, hvis man har 0,5 til 2 mio. kr. investeret, 15 pct. fra 2-5 mio. kr. og 20 pct. i rabat fra 5-10 mio. kr. Har man mere end 10 mio. kr. investeret i Investeringsforeningen PFA Invest, tilbydes man en individuel rabat. Alligevel ser Nina Groth, direktør for PFA Bank, ingen grund til at justere på rabatniveauet som følge af Nordnets udspil.

”Vi ser ikke et konkret behov for at reducere priserne yderligere, men vi følger markedsudviklingen. Vores kunder har taget godt imod vores knap 2 år gamle rabatmodel. Desuden er investeringsrådgivning en del af ydelsen i PFA Bank.”

Hos Danske Bank lyder meldingen, at man først og fremmest er en rådgivningsbank – og altså mere end en investeringsplatform, som Nordnet kalder sig selv. Derfor kan man godt tillade sig at opkræve formidlingsprovision, og det har man umiddelbart tænkt sig at blive ved med.

”Når kunder vælger at investere hos os, er det vores kerneopgave at rådgive og give relevant information, der gør dem i stand til at træffe kvalificerede beslutninger. Vi mener derudover, at vi kan tilbyde attraktive services og priser på de produkter, hvor man betaler formidlingsprovision,” forklarer John Poulsen, investeringschef i Danske Bank, der ikke forventer negativ udvikling på kundesiden som følge af Nordnets tiltag.

Du får rabat i Danske Bank, hvis du har over 30 mio.

Det er da heller ikke helt korrekt at sige, at Danske Bank ikke har rabatter på investeringsfonde. Ved en årlig formidlingsprovision på 160.000 kr.,  tilbagebetaler banken nemlig al formidlingsprovision over det beløb (det svarer til en opsparing på 32 mio. kr., hvis formidlingsprovisionen udgør 0,5 pct. om året, red.).

”Når kunder investerer i fonde, der betaler formidlingsprovision til Danske Bank, mener vi, at der skal være en sammenhæng mellem størrelsen af formidlingsprovision fra investeringerne og værdien af de ekstra services, kunderne får adgang til. Vi har derfor indført en øvre grænse for betaling af formidlingsprovision samt syv forskellige serviceniveauer, der spænder fra alt mellem løbende markedsindsigter til rådgivning, som alt sammen afhænger af størrelsen af formidlingsprovisionen.”

John Poulsen er da også klar til at tilbyde flere services på investeringsområdet, hvis det bliver aktuelt at tilbyde kunderne et bedre værditilbud.

”Vi vurderer naturligvis løbende, hvilke tjenester der skaber mest værdi for kunderne, og om der er behov for at justere i services, herunder også at sikre, at der er proportionalitet, i forhold til hvor meget provision vores kunder betaler, og hvilke services de får adgang til.”

 

Se afkaststatistikken for de danske investeringsforeninger sidste år 

LÆS OGSÅ

Investeringsfonde jubler efter historisk aktieår. Her er de bedste afkast – og de værste

Udskældte fonde får comeback

Mød afkastkongerne og en katastrofal satsning på kapitalfonde

Bankerne skal til den store investeringseksamen

Slagsmål om milliardmandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk