;
pkom

Kultur

Projektledelsesnørderi til den store guldmedalje

Der findes mange bøger om projektledelse. Mange af de danske udgivelser har næsten karakter af at være projektledelsesbibler og er udkommet i mange genudgivelser. Så hvorfor endnu en bog om projektledelse? Forfatter Jacob Christoffer Pedersen melder sig ind i koret af forfattere, der fokuserer på projektledelse i en foranderlig virkelighed.

I modsætning til hvad man måske skulle tro, så er dette ikke en bog om agile projektledelsesmetoder. Det er derimod en bog, der kobler projektledelse til kompleksitetsvidenskaben. Og det fører noget interessant projektledelsesnørderi med sig.

Grundtesen i kompleksitetsvidenskaben – og i ‘Projektkompasset’ – er, at kompleksiteten ikke er noget, der skal regnes ud eller reduceres. Det er et vilkår, som projektlederen skal navigere i. Til denne navigationsopgave har forfatteren udviklet et projektkompas.

Titel: Projektkompasset – projektledelse i en foranderlig virkelighed

Forfatter: Jacob Christoffer Pedersen

Forlag: Samfundslitteratur

Antal sider: 227 sider

Pris: 269 kroner

Score: Fire af seks stjerner

Anmeldt af Kasper Wittrup H&B | Hildebrandt & Brandi

Bogen består af tre dele: Del 1 er en overordnet introduktion til projektkompasset. Del 2 hedder ‘Det teoretiske fundament for praksis’, og del 3 beskriver projektkompassets elementer. Den teoretiske indføring er grundig, og en praksisorienteret læser vil fristes til at springe denne del over.

Projektkompasset udgøres af 6 navigationsaktiviteter:

  1. Fornem kompleksiteten
  2. Erfar konteksten
  3. Lav små forsøg
  4. Opfang svage signaler
  5. Skab mening i mønstre
  6. Skærp retningen

De enkelte sektioner rummer interessante vinkler og provokationer, som vil gavne selv meget erfarne projektledere. Der findes også mange detaljerede procesøvelser i bogen. De er udførligt beskrevet, og dermed kan de let overføres til projektlederens daglige praksis.

Stærkest står især kapitlet om, hvordan man fornemmer kompleksiteten. Her præsenteres gode modeller, der kan hjælpe med at klassificere, om man som projektleder står med et projekt, der kan reduceres og regnes ud, eller om man står med noget mere komplekst.

Sæt tid af

Bogen har tyngde. Der er ingen letkøbte pointer. Der argumenteres med teori, og der uddybes med cases og værktøjer. Hvis man er ekstra interesseret, så er der et væld af henvisninger. Som læser bliver man nysgerrig på kompleksitetsvidenskaben, og her har forfatteren sine tydelige helte, som der gives tydelige anbefalinger af.

Bogen henvender sig ifølge forfatteren til den reflekterende praktiker. Den giver ikke en færdig værktøjskasse, men den giver til gengæld gode principper at navigere efter i komplekse projekter. Bogen rummer dog også en række værktøjer. Dermed kan man som projektleder tilføje nye værktøjer til de mere velkendte i projektværktøjskassen. Bogen kommer også med tilføjelser til flere eksisterende projektværktøjer – dette gælder f.eks. for interessentanalysen, der tages under kærlig behandling.

Den akademisk velfunderede bog har desværre sine svagheder. Sproget i bogen er meget tungt. Det er ikke en hurtigt læst bog. Men den kan noget andet – den kan skabe refleksion og præge til fornyelse af din projekttilgang.

 

LÆS OGSÅ

Klummebog er ærlig underholdning

Bliv klogere på cybersikkerhed med højaktuel bog

Red Bull-ejer vil købe sig ind i Brøndby

Udenlandsk investor lurer på Brøndby

Parken afviser udenlandsk bejler

Parken-ejere smadrer amerikanske opkøbsdrømme

Rigmænd gør grin med børs og investorer 

Pengestærke investorer vil købe Parken