Ambu web

Inside story

Rasende topchef ville sagsøge bank 

Ambu-direktør Lars Marcher truede investeringsbanken Carnegie med et sagsanlæg efter en kritisk analyse. Truslerne blev aldrig ført ud i livet, men blandt investorerne bliver der rejst tvivl om direktøren, der senere sendte en stærkt positiv opdatering ud, mens en storaktionær var ved at sælge ud

Ambus topchef, Lars Marcher, er en mand, der om nogen deler vandene. Nogle investorer elsker hans facon, der har sikret dem et suverænt afkast de senere år. Andre er mere skeptiske både over for Ambu og den passionerede Lars Marcher, der er selve personificeringen af medikoselskabets voldsomme optur på aktiemarkedet de senere år. 

Også blandt analytikerne er der vidt forskellige opfattelser af Ambus muligheder, og her er det især Nordea og Carnegie, der tilhører den mere tøvende fløj.  

Sidstnævnte anført af den garvede analysechef Niels Granholm Leth har flere gange i løbet af de seneste måneder sået tvivl om Ambus muligheder for at vokse massivt de kommende år takket være salg af engangsprodukter på markedet for endoskoper. 

Hele tvivlen går på, hvorvidt Ambu er i stand til at flytte sin forretning over til nye forretningsområder med den succes, som selskabet selv forudser. 

Det blev for nylig for meget for Lars Marcher, der offentligt beskyldte Carngie for at udsende fake news, men på de interne linjer stoppede striden ikke med de beskyldninger. InsideBusiness erfarer således fra en række kilder, at Ambu-topchefen tog direkte kontakt til den øverste ledelse i Carnegie med trusler om sagsanlæg, da banken efter hans opfattelse havde begået kursmanipulation ved at sende vildledende information til markedet. 

”Sagen er den, at der på et møde, hvor der deltager 30 investorer, er en analytiker, der sender usande informationer om Ambu på markedet. Det reagerer jeg kraftigt på, idet det er usandt og har kostet aktionærer 6 milliarder i løbet af kort tid. Jeg blander mig ikke i analytikeres syn på Ambu, men usandheder bliver jeg nødt til at kommentere, idet det er manipulation. Der var 30 deltagere på mødet, som kan bevidne dette,” skriver Lars Marcher i en mail til InsideBusiness. 

Ambu-topchefens trusler om juridiske repressalier blev aldrig materialiseret, men igen blev der for mange investorer sat en fed streg under, at Lars Marchers fremgangsmåde indimellem er utraditionel, i forhold til hvad vi normalt er vant til herhjemme. 

Fakta

Den danske medikokoncern Ambu har oplevet voldsom vækst på børsen de senere år, og selskabet har nu en markedsværdi på over 40 mia. kr.

En stor del af værdien er bundet op på forventningen om, at det danske selskab står over for et gennembrud i salget af engangsendoskoper til hospitaler i blandt andet USA.

I spidsen for Ambus vilde vækst står topchef Lars Marcher, der på det seneste har gjort sig bemærket med nogle kraftige udfald mod blandt andet Carnegie.

InsideBusiness kan nu afdække, at direktøren gik så langt, at han truede investeringsbanken med søgsmål i forlængelse af en kritisk analyse.

Samtidig kan InsideBusiness via talrige mail løfte sløret for en topchef, der må siges at være særdeles flittig, når det handler om at kommunikere direkte med analytikere og investorer.

Sendte opdatering midt under stort aktiesalg 

Få dage efter striden med Carnegie meldte Ambus storinvestor Chr. Augustinus Fabrikker nemlig ud, at man pønsede på at reducere sin aktiepost i Ambu ganske kraftigt. Det var Danske Bank, der var udvalgt til netop den opgave. Kort tid efter at storaktionærens planer blev offentliggjort, dumpede der pludselig en mail ind i indbakken hos en række af Ambus analytikere samt ikke mindst de investorer, der kunne være blandt dem, der ville samle Augustinus’ aktier op. 

Mailen var forfattet og sendt af Lars Marcher selv fra hans egen e-mailadresse og indeholdt som sådan ikke revolutionerende nyt eller anden følsom information om Ambu, men timingen fik de fleste aktionærer til at spærre øjnene op. 

Det er højst usædvanligt herhjemme, at en topchef i en virksomhed af Ambus størrelse kommunikerer direkte med investorer og analytikere. Samtidig beskriver en række kilder det som mere end almindelig besynderligt, at Ambu-topchefen valgte at sende en stærkt positiv ’opdatering’ ud, akkurat som en aktionær var ved at sælge aktier for omkring 3 milliarder kroner. 

Topchefens personlige opdatering kom tillige, dagen før konkurrenten Olympus annoncerede, at man nu også ville angribe markedet for engangsendoskoper til mave/tarm, der ellers er det område, hvor Ambu og Lars Marcher fremover vil sikre de enorme vækstrater, der har fået aktien til at eksplodere. 

Ifølge Lars Marcher havde opdateringen fra ham og Ambu intet med aktionærens aktiesalg af gøre. 

”Ambu sender mange mail om udviklingen på markedet til vores analytikere, herunder warning letters fra FDA etc. En helt legal måde at informere og uddanne dem på. Den udsendte information var givet af Olympus selv,” forklarer han og henviser dermed til, at hans mail ikke handlede om aktionærens aktiesalg, men om udviklingen hos en af Ambus største konkurrenter. 

Ambu skiller sig ud 

Professor Jesper Lau Hansen ved Københavns Universitet, en af landets førende eksperter inden for børsret, ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men bemærker, at det er usædvanligt, at en topchef står for den direkte kontakt med investorer og analytikere. 

”At det er direktøren, der selv kommunikerer med markedet, er ikke noget, vi ser særlig tit herhjemme. Normalt vil de fleste virksomheder foretrække at lade den slags blive håndteret af en IR-afdeling med professionelle folk. Det kan være et farligt område, hvor man let kan komme galt afsted og begå en fodfejl, hvis man ikke er forsigtig,” siger han og understreger, at der som sådan ikke er noget galt med, at eksempelvis en topchef sender positive opdateringer til markedet. 

”Reglerne på området siger, at man som selskab ikke må holde ting skjult for markedet, men det hindrer ikke, at man gerne må foretage såkaldt anprisning af sit eget produkt eller sin egen aktie, så længe det sker uden at forvride virkeligheden og ved at medtage alle aspekter i en konkret sag,” siger Jesper Lau Hansen. 

Om truslen fra Olympus er årsagen til, at Augustinus Fonden måtte sælge sine Ambu-aktier med en rabat på 10 procent, er uvis, men at give en så stor rabat i forbindelse med et salg af aktier betegnes af flere analytikere som højst usædvanligt. 

”Det er ikke sikkert, der stikker noget under her. Men fremgangsmetoden er underlig. For igen sidder man som investor tilbage og ved ikke rigtig, hvad man skal tænke. For hvorfor lige sende en opdatering ud der? Ville Lars Marcher berolige markedet, fordi han vidste aktionærens salg ville få kursen til at falde, eller havde han en fornemmelse af, at aktierne blev solgt med store rabatter, og han derfor ville forsøge at påvirke tingene? Vi ved det ikke, men det giver en konstant tvivl om selskabet, som vi ikke kan lide,” forklarer en af landets største investorer, der ønsker at være anonym, da man har en politik om ikke at udtale sig om enkeltaktier. 

Sender mail i tide og utide 

Talrige mail, som InsideBusiness er i besiddelse af, viser, at de seneste eksempler langtfra er enestående. Lars Marcher er således på alle tider af døgnet flittig til at sende updates rundt til både analytikere og investorer enten fra sin arbejdsmail eller fra sin private hotmail.  

Typisk er det enten artikler eller udtalelser fra forskellige udenlandske kilder, der på den ene eller anden måde sætter konkurrenterne i et dårligt lys, mens Ambus produkter fremstår langt mere driftssikre og ikke mindst mindre skadelige for patienterne. 

I en mail fra juni måned fremhæver Lars Marcher blandt andet en tysk videnskabelig artikel, hvor Ambus produkt Invendoscope SC210 roses for blandt andet sin brugervenlighed. Direkte adspurgt til artiklens indhold svarer en af verdens førende eksperter på området, dr. Klaus Mergener, imidlertid, at han er skeptisk over for den positive artikel, da han selv har observeret, hvordan forfatteren til den korte artikel personligt havde store problemer med at anvende Ambus store håb, SC210. 

De mange mail fra Lars Marcher i denne sammenhæng står dog ikke alene, for han er heller ikke sen til at fortælle analytikerne, når han mener, at de er galt på den. Det gik også ud over storbanken Nordea tidligere på året, hvor en analytiker umiddelbart efter en noget lunken analyse af Ambu og selskabets potentiale blev kontaktet af Lars Marcher, der mente, at den pågældende analytiker ikke havde forstået ret meget. 

”Jeg kommunikerer ikke med markedet mere end andre. Jeg har roadshow om foråret og om efteråret og møder store aktionærer, hvis de har brug for det. I øvrigt har Ambu en markedsværdi på mere end 50 milliarder og er den sjettemest handlede aktie i Danmark. Så helt lille er vi jo ikke. Der er mange selskaber, som har mange flere folk i IR og har langt flere roadshow. Igen ved jeg ikke, hvor din informationer stammer fra,” skriver Lars Marcher til InsideBusiness. 

Ovenstående eksempler er ifølge InsideBusiness’ oplysninger stærkt medvirkende til, at stort set samtlige danske investorer i flere år er gået en bue uden om Ambu. Kombinationen af en ekstremt dyr aktie kombineret med en meget aktiv topchef, der selv har optioner for over en halv milliard kroner, betegnes af mange som en giftig kombination, og storinvestoren ATP har da også så sent som sidste år udtrykt bekymring over Lars Marcher og Ambus lukrative optionsprogrammer. 

At Ambu skulle være en aktie med begrænset opbakning blandt de store danske investorer, anerkender Lars Marcher ikke. 

”Det genkender jeg heller ikke. Fakta er, at Ambu har mere end 20.000 aktionærer, hvoraf mere end 15.000 er i Danmark,” lyder det fra Lars Marcher. 

Splittede investorer 

Enkelte andre, herunder Nykredit Asset Management og MP Pension, har været aktionærer, siden Lars Marcher kom til i 2008, og har begge holdt fast i deres aktieposter, og hos MP Pension understreger Anders Schelde, at han ser Lars Marchers meget aktive facon som et symbol på, at Ambu på meget kort tid er gået fra et mindre selskab på børsen til at være en af sværvægterne. 

”Lars Marcher er en meget engageret og passioneret leder, og jeg tror, man skal se det i det perspektiv. Det er slet ikke noget, der fylder noget i vores generelle bedømmelse af casen, og det er vores opfattelse, at det mere er et tegn på, at Ambu er vokset eksplosivt de senere år, og at man derfor har lidt at arbejde med i forhold til at få organisationen med op på det nye niveau,” siger han. 

Efter at Anders Schelde kom til MP Pension fra Nordea Liv & Pension (Velliv), har pensionskassen flere gange markeret sig som en af de mest aktive investorer herhjemme, og investeringsdirektøren fremhæver da også, at man løbende er i dialog med Ambu om flere forskellige forhold. Det gælder blandt andet sammensætningen af bestyrelsen. 

”Vi er af den opfattelse, at der på bestyrelsesniveau godt kunne ske forbedringer. Vi mener blandt andet, at Ambu bør have mindst én kvinde i bestyrelsen, og det har de så også meldt ud for nylig, at de arbejder på. Man bør også overveje, hvorvidt selskabets transformation betyder, at der er brug for nogle andre, mere internationale kapaciteter, der både har kendskab til branchen og ikke mindst det globale marked, Ambu gerne vil erobre,” siger Anders Schelde, der også peger på, at man ligesom ATP har udtrykt bekymring over Ambus optionsprogrammer. 

”Vi har lagt meget vægt på, at der skulle større synlighed omkring dem. Det er der kommet nu, og her kan man jo med egne øjne se, at langt de fleste af selskabets ansatte, herunder Lars Marcher, har store optionsprogrammer. Her er man dog nødt til at huske på, at Ambu er en kæmpe succes, og at mange medarbejdere investerede på et tidspunkt, hvor Ambu-aktien slet ikke var nær så meget værd. Når det er sagt, er det en stor bonus, Lars Marcher har udsigt til, og derfor ser vi også gerne, at der fremover bliver lagt nogle lofter på disse programmer. Vi stemte imod bestyrelsen på dette emne ved sidste generalforsamling,” siger Anders Schelde. 

Stor forskel blandt bankerne 

Den helt store udfordring ved Ambu og selskabets massive optur på børsen de senere år er, at langt hovedparten af selskabets markedsværdi på over 40 milliarder kroner er bundet op på en forventning om, hvad selskabets engangsendoskoper vil kunne sælge for fremover. 

Ambu har i de tre første kvartaler af selskabets forskudte regnskabsår omsat for lidt under 2 milliarder kroner og har tjent knap en halv milliard før renter og afskrivninger. Selskabet handles derfor til en uset høj multipel, hvilket kan tilskrives en forventning fra markedet om, at den danske virksomhed i løbet af de kommende år vil opleve en voldsom vækst takket være salg af engangsendoskoper til undersøgelser i blandt andet tarmen, lungerne og mavesækken.  

De mest positive banker, herunder Danske Bank og JP Morgan, ser næsten uanede muligheder for Ambu, mens Nordea og Carnegie på den anden side er mere skeptiske. De frygter, at salgspotentialet i Ambus produkter ikke er nær så stort, som Lars Marcher selv mener, ligesom de er bekymrede for, hvorvidt Ambu overhovedet har en salgsstyrke til selv at løfte den store opgave med at sælge produkterne til de amerikanske hospitaler.  

 

LÆS OGSÅ

GN-topchef på storkundejagt hos fusionerende konkurrenter

Erhvervslivets top har ikke hånden på kogepladen

Virksomhederne lefler for investorerne som aldrig før

Oprør ulmer blandt Pandoras ejere

Kan han redde Pandoras udskældte topchef?