Søren V Pedersen_Beierholm_3

Ugens Insider

Revisionskæmpe sætter skub i konsolidering med opkøb af mindre hus

Med købet af det lille Brøndby-selskab Timevision sætter revisionsgiganten Beierholm nu for alvor gang i sin konsolidering af mindre huse. Ifølge topchefen kommer opkøb til at være en vigtig del af husets vækststrategi – især når det kommer til at sætte sig på de store dagsordener, der præger branchen.

Revisionsgiganten Beierholm fortsætter sin opkøbsjagt for at erobre markedsandele og sætte sig tungere på revisionsmarkedet.

Det sker, efter at det mindre Brøndby-baserede Timevision har indgået en aftale om sammenlægning med revisionsgiganten og dermed per 1. oktober 2024 skifter navn til Beierholm.

Med opkøbet af Timevision følger 65 nye medarbejdere, heriblandt 11 partnere i virksomhedens revisionsafdeling.

Timevisions primære speciale er rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for blandt andet revision, skat og jura. Dermed udvider Beierholm sin kundeportefølje af virksomheder i smv-segmentet. Et segment, der er et hovedfokus for Beierholm.

Søren V. Pedersen, administrerende direktør i Beierholm, fortæller til InsideBusiness, at opkøbet skal ses som en måde, hvorpå begge parter får adgang til attraktive muligheder og markeder.

Beierholm får flere smv-kunder og samarbejdspartnere under sit bælte samt en større tilstedeværelse i københavnsområdet, mens Timevision får adgang til en lang række værktøjer og specialister inden for blandt andet corporate finance, skat, bæredygtighed og outsourcing.

Altså en quid pro quo noget for noget. En form for handel, som Beierholm efterhånden mestrer.

”Det her opkøb er meget i tråd med de opkøb, vi tidligere har gjort; der sidder nogle revisionsvirksomheder ude i markedet, der er dygtige til at drive deres lokale forretning, og som nyder et godt navn blandt deres kunder. Men de kan samtidig se ind i en fremtid, hvor der bliver behov for nogle store investeringer i effektive systemer til betjening af deres kunder og tilbud om nye rådgivningsydelser, så de fortsat kan levere gode løsninger til deres kunder. Der kan vi komme ind og hjælpe med de værktøjer og rådgivningsydelser, vi har,” siger Søren V. Pedersen.

Løbende dialog om flere opkøb

Beierholm, der med 1.900 ansatte og en årlig omsætning på omkring 1,42 milliarder kroner kan siges at være den primære udfordrer af big four-husene, har gennem den seneste tid skruet mere og mere op for opkøbsblusset.

Tidligere i år købte de revisionshusene Døssing & Partnere og BHS Revision og oprustede dermed mandskabet med samlet set 47 medarbejdere. Sidste år kunne i alt 150 ansatte kalde sig selv for Beierholm-ansatte, da det sydsjællandske Experto blev en del af virksomheden.

Huset har også udvidet sine forretningsområder inden for blandt andet M&A og juridiske ydelser, hvor opkøbet af den danske gren af den globale M&A-rådgiver Oaklins i 2022 sikrede Beierholm en plads på M&A-markedet.

Adspurgt om Beierholm på den baggrund kommer til at fortsætte med at konsolidere mindre revisionshuse, understreger Søren V. Pedersen, at opkøb er en vigtig del af Beierholms vækststrategi, og at virksomheden derfor hele tiden har mulige kandidater i kikkerten.

Det skal dog ske i et tempo, som passer både Beierholm og de virksomheder, der måtte ønske at blive indlemmet i revisionshuset.

“Vi har løbende dialog med forskellige revisions- og rådgivningsvirksomheder, der kunne tænke sig at blive en del af Beierholm, og det er bestemt en del af vores vækststrategi. Det er dog ofte også et spørgsmål om timing – ikke blot for os selv, men også for de virksomheder, der skal blive en del af Beierholm. Så vi kommer til at fortsætte den dialog i et fornuftigt tempo, der passer alle parter,” siger Søren V. Pedersen uden dog at nævne konkrete navne.

Solidt placeret i konsolideringsbølge

Beierholm gør stadig store skridt for at styrke den klassiske revisionsforretning. Det er også et område, som ifølge Søren V. Pedersen stadig udvides.

Det sker dog på baggrund af, at selskabet løbende køber op og foretager sammenlægninger med andre mindre revisions- og rådgivningsforretninger i branchen. Den organiske vækst kommer derfor primært fra rådgivnings- og outsourcingopgaver, uddyber han.

”Dog føler vi os komfortable, fordi vi via opkøb kan investere i arbejdsgangene inden for revision og regnskabsudarbejdelse, digitalisering og automatisering samt rekruttering af medarbejdere – områder, der enten er vigtige for vores kunder, og som medvirker til, at vi kan skabe en lønsom skalerbar forretning,” siger Søren V. Pedersen.

Det ligger i tråd med hans udmelding i 2021 om, at balancen mellem den klassiske revision og rådgivningsforretningen skal være en farbar strategi i Beierholms ambition om at løfte omsætningen med 800 millioner kroner inden for en femårig periode.

Beierholm er dog ikke det eneste revisionsfirma i laget under big four-husene, der er i gang med for alvor at kaste sig ind i branchens konsolideringsbølge i kampen om smv-segmentet.

Som InsideBusiness tidligere har beskrevet, har Grant Thornton, Baker Tilly og Martinsen alle købt op i mindre selskaber for at kunne sætte sig på større dele af landet og skabe yderligere vækst.

For Søren V. Pedersens vedkommende er Beierholm godt placeret i den bølge, da opkøbene giver Beierholm flere muligheder for at tilbyde sine kunder en række løsninger inden for både den klassiske revision og rådgivningsarbejdet, især inden for store trends som bæredygtighed og teknologi.

Af den grund forventer han gode vækstmuligheder for Beierholm – og for de virksomheder, der måtte ønske at blive en del af dem.

”Fremtiden ser fornuftig ud. Vi forventer fortsat vækst inden for både revision, rådgivning og outsourcing i de kommende år, om end den måske bliver afdæmpet på grund af de makroøkonomiske forhold. Det vil især blive båret af opkøb, men også fordi vi nu i højere grad end tidligere har de medarbejderressourcer, der gør, at vi kan sige ja til nogle opgaver, vi ikke før havde medarbejderressourcerne til at turde sige ja til,” siger Søren V. Pedersen.

Læs mere

Udskiftninger i toppen ruller ind over revisionsbranchen. Gigant melder nu også om generationsskifte

Mindre revisionshuse oplever stabil fremgang og vækst. Opkøbslyst melder sig hos flere

Stabil vækst giver revisionshus lyst til opkøbsjagt

Laget under de store revisionshuse rører på sig i opkøbskamp

Væksten løjer af hos revisionskæmper. Og presset forventes at tage til i 2024

Revisionskæmpe opruster på M&A og jurasatsning

Revisionskæmper på opkøbsjagt. Her er de næste mulige opkøbsemner