;
Lars_Storr-Hansen_12_HIGH(1)

Inside story

Revisorboss færdig efter intern ballade

Det var en bitter strid mellem direktøren og en række magtfulde medlemmer, der i sidste uge førte til et brud med chefen for FSR, Lars Storr-Hansen, efter blot to måneder. Især landets helt store revisionsgiganter pressede på for en fusion med Dansk Erhverv, hvilket den nytiltrådte direktør ikke var enig i.

Det er bestemt ikke hverdag i dansk erhvervsliv, at en nytiltrådt direktør holder blot få måneder i jobbet.

Ikke desto mindre var det tilfældet i sidste uge, da de danske revisorers brancheforening, FSR, brat afbrød samarbejdet med direktør Lars Storr-Hansen efter kun to måneder.

Nyheden kommer som en stor overraskelse for revisionsbranchen, der lige nu står tilbage med flere spørgsmål end svar på den reelle årsag til det opsigtsvækkende brud. Både den afgående direktør selv samt bestyrelsen i FSR har været yderst tilknappede om omstændighederne bag det bratte exit.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har foreningens egne medlemmer til stor forundring indtil videre ikke fået anden forklaring, end at der var tale om ”strategiske uenigheder” – præcis samme ordlyd, som omverdenen har fået.

InsideBusiness erfarer dog, at det opsigtsvækkende brud i høj grad skyldes intern uenighed mellem Lars Storr-Hansen og en række af de magtfulde revisionshuse i Danmark. De store firmaer EY, PwC, Deloitte og KPMG, også kendt som big four, har internt presset på for et stadig tættere samarbejde mellem FSR og Dansk Erhverv.

Det skyldes ikke blot, at man ønsker en stærkere platform og mere slagkraftig organisation, men også at især de fire helt store spillere i stigende grad bevæger sig væk fra den klassiske revision og i stedet i dag henter en stigende del af deres indtjening fra rådgivning og konsulentydelser, der typisk er langt mere lukrative end klassisk revision.

Det står i skærende kontrast til de mange mindre og mellemstore revisionshuse rundtomkring i landet, hvor den klassiske revision fortsat udgør langt hovedparten af forretningen.

Ikke desto mindre har der i FSR været et stor pres fra baglandet for at få organisationen ind under vingerne hos Dansk Erhverv, hvis direktør, Brian Mikkelsen, på de interne linjer også har gjort sig store anstrengelser for at overbevise flere ledende medlemmer af de store revisionshuse om fordelen ved et tættere parløb.

Lars Storr-Hansen var derimod af den opfattelse, at han var hentet som direktør til FSR for at skærpe og bevare organisationens selvstændige profil, selv om man knyttede tættere bånd til Dansk Erhverv og Brian Mikkelsen.

Storr-Hansen var som mangeårig topchef i Dansk Byggeri selv med til at fusionere byggebranchens talerør ind i Dansk Industri, og selv om øvelsen lykkedes, endte den også med at koste ham jobbet, da han kort tid efter indlemmelsen i DI måtte forlade organisationen.

Den tidligere byggeriboss har således ikke haft noget stort ønske om igen at stå i spidsen for en opslidende og krævende fusion, der i sidste ende kunne resultere i, at han igen skulle ud at finde et nyt job.

Flere kilder peger over for InsideBusiness’ på netop det faktum som den udløsende årsag i den bratte skilsmisse mellem FSR og Lars Storr-Hansen, selv om ingen af parterne dog ønsker at uddybe bruddet yderligere i dag.

Andet mål end først antaget

FSR-bestyrelsens ønske om et endnu tættere parløb med Dansk Erhverv kommer, efter at parterne sidste år fik papir på hinanden.

De to brancheorganisationer har i mange år samarbejdet om blandt andet at få politisk ørenlyd i Danmark og Bruxelles, fælles analyser, konferencer og events.

Det førte til, at parterne sidste år underskrev en aftale om et egentligt strategisk partnerskab. Aftalen blev underskrevet af Brian Mikkelsen og den daværende direktør i FSR, Charlotte Jepsen, som efter 13 år på posten siden blev afløst af Lars Storr-Hansen.

Flere kilder peger dog på, at selv om ønsket om et endnu tættere parløb mellem FSR og Dansk Erhverv var blevet gjort klart for Lars Storr-Hansen, havde bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad fået konkretiseret planerne for den nye direktør. Derfor gik det hurtigt op for ham, at hans arbejdsopgave og overordnede mål i virkeligheden viste sig at være et andet end først antaget.

Det var oprindelig den erfarne headhunter Anne Mette Dissing-Immerkær fra Heidrick & Struggles, der stod for at hente Lars Storr-Hansen til FSR, efter at han i mange år først var chef for Dansk Byggeri og siden nåede godt et halvt år med titel som erhvervsudviklingsdirektør i DI-regi.

Mens Heidrick & Struggles stod for ansættelsen af den nu forhenværende FSR-chef, har revisorernes lobbyorgan i denne omgang hyret konkurrenten Odgers Berntson til at finde afløseren for Lars Storr-Hansen.

Exit sker midt i uset jobmarked

Lars Storr-Hansens bratte afsked kommer på et tidspunkt, hvor revisions- og rådgivningshusene kæmper med en mangel på arbejdskraft, der ikke er set værre i årevis. Samtidig døjer branchen med at holde på revisionstalenterne, hvor især antallet af statsautoriserede revisorer er for nedadgående.

Det fik kort før sommer den markedsdominerende aktør, Deloitte, til at meddele, at revisionshuset er klar til at skære kunder fra for at sikre medarbejdernes ve og vel. Initiativet er et opgør med en ubarmhjertig arbejdskultur, hvor ”folk brænder ud, før de brænder igennem”, som Deloitte selv formulerer det. Nogenlunde samme initiativ finder man hos KPMG.

I et interview med InsideBusiness kort efter sin tiltrædelse adresserede Lars Storr-Hansen netop den akutte medarbejdermangel som en af hans største opgaver. På Lars Storr-Hansens agenda var også Konkurrencerådets yderst sprængfarlige rapport med klare anbefalinger til en omfattende liberalisering af advokatbranchen.

Anbefalingerne er sød musik i revisorernes ører. Her har især big four-husene, Deloitte, PwC, EY og KPMG, længe drømt om at få adgang til dele af det lukrative advokatmarked, som ifølge Konkurrencerådet har en størrelse på 15 mia. kr.

Men siden Konkurrencerådet detonerede bomben i januar, er især den politiske debat langsomt forstummet. Derfor var det blandt andet Lars Storr-Hansens opgave at finde politiske venner, der vil eje sagen og rejse den politisk, så den kan blive omsat til reel deregulering.

 

Læs mere

Revisorernes nye direktør jagter politiske venner til advokatopgør

Ny rapport udløser granatchok i advokatbranchen

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning

Revisionshus i offensiven på markedet for uvildig økonomisk rådgivning

Fyring af topchef i revisionsgigant vækker undren