London. June 2018. A view of the sign outside the PWC office by London Bridge in London.

Inside story

Revisorkrise eskalerer. Giganter skiller rådgivning fra revision

Den principielle debat om revisoruafhængighed raser på den anden side af Den Engelske Kanal. KPMG var først med at forbyde salg af rådgivning til sine største revisionskunder, og nu følger giganterne EY og PwC efter i konkurrentens fodspor.

Kan man få en vagthund til at vogte hånden, der fodrer den? Det spørgsmål forsøger man i den engelske revisorbranche at finde et fornuftigt svar på, efter at en stribe spektakulære erhvervsskandaler har rystet sektorens troværdighed.

Efter en række spektakulære erhvervsskandaler er tilliden til revisorbranchen på bristepunktet, og for at komme lovgiverne i forkøbet og genoplive offentlighedens tillid var KPMG’s britiske afdeling i november ude med den opsigtsvækkende udmelding, at man på eget initiativ vil forbyde salg af rådgivningsydelser til de store FTSE-350 kunder, som KPMG også er revisor for.

Nu følger de to store revisionshuse PwC og EY i konkurrentens fodspor, og dermed vil tre revisionshuse af de ’big four’ på eget initiativ stoppe for salg af rådgivning til revisionskunder.

Revisionskæmpernes interne forbud begrænser sig indtil videre til engelsk jord, men spørgsmålet er, om branchen kan holde forløbet i England adskilt fra de øvrige markeder, ikke mindst i EU, hvor lovgivningen og den grundlæggende problemstilling dermed er den samme.

Over for InsideBusiness bekræfter PwC og EY i Danmark udviklingen i England, men selv om rammer i England og Danmark er udstukket af EU og dermed er identiske, har revisionskæmpernes danske afdelinger ingen intentioner om at følge det britiske eksempel på nuværende tidspunkt.

”Nej, det har vi ikke nogen planer om i Danmark, da vi ikke finder nogen sammenhæng mellem situationen i Storbritannien og i Danmark. Beslutningerne i Storbritannien er truffet på baggrund af nogle konkrete sager, som ikke vedrører danske markedsforhold. Derudover mangler vi endnu at se effekten af den skærpede lovgivning i EU,” siger Mogens Nørgaard Mogensen, der er administrerende direktør i PwC, med henvisning til den skærpede revisorlov, der blev implementeret i Danmark i 2016.

Fra konkurrenten EY lyder samme melding.

”Jeg kan bekræfte, at EY i Storbritannien har planlagt ikke at yde rådgivningsservices for revisionskunder i FTSE-350-indekset. Beslutningen følger en debat om revisionsbranchen specifikt i Storbritannien,” siger Michael Basland, der er kommunikationschef i EY.

Debatten i England

Den engelske debat er blusset op igen efter en række store skandaler, herunder især konkursen i entreprenørselskabet Carillion.

De fire største internationale revisionshuse var på forskellig vis forbundet med Carillion-kollapset. KPMG var ekstern revisor, Deloitte var intern revisor. EY havde til opgave at gennemføre en turnaround, og PwC var rådgiver for Carillion og siden likvidator.

Til trods for det massive revisionsforbrug kom selskabets økonomiske problemer bag på markedet i England.

Carillion oplyste først om sine økonomiske problemer i juli 2017, at man tabte penge, og at gælden var stigende. I begyndelsen af 2018 havde selskabet gæld og forpligtelser for 12,5 milliarder kroner, og da selskabet endelig blev erklæret konkurs, var markedsværdien faldet fra 17,7 milliarder kroner til 510 millioner kroner. Alt sammen på bemærkelsesværdig kort tid.

Siden er kritikken haglet ned over sektoren i Storbritannien. For tiden er det især revisoruafhængigheden, der bliver sat spørgsmålstegn ved. Kan de store revisionshuse agere vagthund over for de store virksomheder, eller har det det lukrative og voksende salg af rådgivningsydelser fået dem til at ryste på hånden?

Erhvervsskandaler skaber debat

Han hæfter sig ligesom resten af branchen ved, at man i Danmark ikke har haft den samme debat som i Storbritannien, og at man stadig mangler at se effekten af den nye lovgivning, som blandt andet har begrænset – men ikke stoppet – revisionshusenes mulighed for at sælge rådgivning til store revisionskunder.

”I Danmark har vi ikke set tilsvarende debat om revision og rådgivning, men med de seneste stramninger i revisorloven, er der indført en række rammer og begrænsninger. Vi oplever, at det er blevet godt modtaget, hvor både branchen og virksomhedernes bestyrelser og revisionsudvalg retter sig efter de nye regler,” siger Michael Basland.

Deloitte i England har som det eneste selskab ikke meldt ud, at man vil droppe rådgivningsydelser for de største revisorkunder. Men revisions- og rådgivningshuset har meddelt, at man støtter op om et sådant lovforslag i England.

Principielt problem

Debatten om revisorernes uafhængighed har eksisteret nogenlunde lige så længe, som deres rolle har eksisteret.

Som revisor fungerer de store revisionshuse på den ene side som offentlighedens vagthund i forhold til virksomhederne, på den anden side har de gang i en særdeles lukrativ forretning med at sælge rådgivningsydelser til de selvsamme kunder. Konsulentopgaverne er typisk bedre betalt end revisionsopgaverne, og det rejser en frygt for, at revisorerne ikke vil udfordre kundernes ledelse af frygt for at miste de mere lukrative rådgivningsopgaver.

Udfordringen i England er imidlertid langtfra enestående, og det er debatten heller ikke. Den britiske tillidskrise har skabt røre så langt væk som i Australien, hvor KPMG Australia i første omgang meddelte, at man var ”åben” for at se på lignende tiltag i den lokale afdeling.

Ifølge Bent Warming-Rasmussen, der er lektor i revision ved Syddansk Universitet, tyder debatten i England på, at man også i revisionsbranchen er begyndt at konkurrere om at sætte funktionen som offentlighedens tillidsrepræsentant højt igen. Det understreges også af udmeldingerne fra de britiske selskaber, hvor man lægger vægt på, at det især er opfattelsen af revisorernes uafhængighed, der trænger til forbedring og i mindre grad uafhængigheden i praksis.

Små sager med store konsekvenser

Ser man på de store danske revisionshuse, finder man også, at der er særlige afdelinger, der står for rådgivningen, mens andre afdelinger står for revisionsydelserne, og internt i husene er de to områder mere eller mindre adskilt fra hinanden.

Men selv om en brist ikke behøver at være et tegn på gennemgribende råddenskab i virksomheden, kan det give problemer på koncernniveau. Danske Banks hvidvasksag og Arthur Andersen-kollapset er eksempler på, at lokale problemer kan få enorm betydning, understreger Bent Warming-Rasmussen.

”Det ses ikke af tredjemand, som kan have den opfattelse, at det hele jo alligevel ligger under samme navn og økonomi. Et billede herpå er Danske Bank, hvor en enkelt udenlandsk filials opførsel synes at ramme hele banken, set med tredjemands øjne. Man så noget lignende i det hedengangne internationale revisionsfirma Arthur Andersen, hvor en enkelt filials sammenblanding af revision og rådgivning for Enron gjorde det samlede image så anfægtet, at hele firmaet gik i opløsning. Så det er ikke nødvendigvis så let at skille tingene ad,” siger Bent Warming-Rasmussen.

Selv om revisionsbranchen gerne så det, kan det ikke udelukkes, at problemerne med tilliden i Storbritannien og de lokale afdelingers forsøg på at håndtere dem, spreder sig som ringe i vandet til resten af EU og verden.

”Lovgivningen på revisionsområdet er jo den samme i EU, men filialerne i de enkelte lande kan satse forskelligt. Det kan naturligvis skabe en forvirring for internationale selskabers valg af revisor, og det bliver spændende at se, hvad disse selskaber ­– og dermed markedet – i sidste ende foretrækker,” siger Bent Warming-Rasmussen.

Han pointerer i den forbindelse, at revisionsbranchens måde at organisere sig på giver de enkelte afdelinger forholdsvis stor handlefrihed. Det har der også været eksempler på herhjemme.

”Der er eksempler på, at man ikke altid følger den internationale linje. Dengang KPMG-partnerne valgte at springe kollektivt ud og slutte sig til EY, var det ikke i overensstemmelse med, hvad den internationale virksomhedsledelse ønskede. Så nogle gange handler man mod den internationale linje, og andre gange handler man med. (…) Jeg kan ikke vide, om de danske filialer af de internationale revisionsfirmaer vil følge de engelske kollegaers valg,” siger han.

LÆS OGSÅ

Historisk opgør i revisionsbranchen. Kæmper vil adskille rådgivning fra revision

Ny KPMG-topchef står alene

Deloitte-profil skal forløse rivalens vækstplan

Revisorernes angreb på advokatbranchen er strandet

Hurtigvoksende revisionshus spiller højt spil med opkøbsstorm

Topchef forlader revisionsgigant