;
4.2 online konsultation

Inside story

Revolution på sundhedsforsikring: Pensionsselskaber investerer stort i hjælp til lægekonsultation

En række forsikrings- og pensionsselskaber er ved at ændre privatkundernes adfærd over for sundhedsvæsnet med brug af en ny type conciergeservices, hvor læger og sygeplejersker hjælper til at guide danskerne gennem det offentlige sygehusvæsen og sikrer en optimal behandling. Det ændrer branchens rolle i samfundet.

De toneangivende aktører i pensions- og forsikringsbranchen er ved at forandre danskernes tilgang til sundhedsvæsenet, viser en rundspørge, som InsideBusiness har foretaget.

For nok har pensionsbranchen fået megen skældud for sine tabsgivende syge- og ulykkesforsikringer (SUL), men det har ikke fået udviklingen til at gå i stå. Tværtimod. Nu satser branchen stort på at udvikle nye sundhedsprodukter, der ikke bare ændrer sundhedsforsikringer, men også den måde, borgerne bruger det offentlige sundhedsvæsen på.

De store spillere i både forsikrings- og pensionsbranchen halser således efter nye digitale løsninger og finder nye måder at hjælpe kunderne med hurtigere at komme i behandling og ikke mindst med at få den rette behandling.

Danica Pension vil fra årsskiftet tilbyde kunderne adgang til onlinevideokonsultationer med læger, diætister og psykologer efter behov, PensionDanmark lancerede for en måned siden en lignende løsning, der giver adgang til videokonsultationer med læger, og Tryg var faktisk på banen med en videolægeløsning allerede i 2015. Dog uden helt samme funktionalitet.

Patienter, der benytter sundhedsforsikringernes nye digitale tilbud, kan i mange tilfælde helt undgå besøg hos lægen.

Andre steder er man ikke helt så langt endnu. I If Forsikring er man stadig ved at udvikle en løsning og er ifølge selskabet lige nu i dialog med udbydere af videokonsultationer, og selv om man heller ikke hos PFA, der er det største kommercielle pensionsselskab i landet, og samtidig også det selskab, der har tabt mest på SUL-området, tilbyder videokonsultationer som standard endnu, er det under udvikling, lyder det fra Jannik Andersen, der er leder af forsikringsprodukter i PFA:

”Der er ingen tvivl om, at corona har gjort, at danskerne i stigende grad er klar på at gå fra den fysiske konsultation ind i onlineuniverset, og så er tid også en vigtig faktor: Når jeg har brug for hjælp, vil jeg have det hurtigt. Derfor er vi også ved at se på, hvordan vi kan kombinere disse ting i nye tilbud til vores kunder,” siger Jannik Andersen.

Teknologi og nye nicheydelser bruges i høj grad til at differentiere selskaberne i en tid, hvor kerneprodukterne bliver stadig mere ensrettede. At være først på banen med et nyt supplement til kundernes sundhedssikring, både i privat og offentligt regi, er blevet et væsentligt konkurrenceparameter for branchen, vurderer Søren Andersen, der er aktuar og pensionsekspert i FPension.

”Alle selskaber har i dag afdelinger, som ikke laver andet end at gruble over, hvordan sundhedsprodukterne skal se ud i fremtiden,” siger Søren Andersen.

Men videokonsultationer er kun en lille del af de nye add-on-ydelser på sundhedsområdet.

Sagen kort

De førende spillere i pensions- og forsikringsbranchen konkurrerer om at være først (og bedst) med en serie nye produkter på sundhedsområdet. Videokonsultationer med læger, psykologer og diætister og vejledning i det offentlige sundhedssystem er seneste skud på stammen.

Alle de store spillere er enten med på bølgen eller på vej med nye tiltag, der kan differentiere dem over for kunderne.

Hos Dansk Sundhedssikring arbejder man på en ny rådgivningsydelse til kunder, der skal behandles i det offentlige. Sygeplejersker, der fysisk deltager i konsultationer med lægen og guider kunderne igennem det kringlede offentlige system, kan blive fremtiden i 2021.

Nye produkter differentierer selskaberne

Hurtig udredning og second opinion-tilbud, hvor kunden tilbydes, at en anden læge vurderer kundens diagnose eller behandlingsforløb, er for længst blevet en hyldevare i branchen, og næste skridt er, at man nu også er begyndt at forbedre oplevelsen af det offentlige sundhedsvæsen for kunderne.

Flere steder tilbyder man vejledning i det offentlige sundhedssystem som en slags conciergeservice.

Gjensidige, Tryg, PensionDanmark og flere andre aktører tilbyder i dag serviceydelser, der hjælper kunderne med at navigere rundt i de offentlige sundhedstilbud, uanset om deres skade er dækningsberettiget eller ej.

Tryg kalder det Tryg Vejviser, Gjensidige kalder det Sundhedskompasset, og PensionDanmark kalder det Tovholder, men trods navneforskellen er indholdet nogenlunde det samme: Hvis ikke forsikringsselskabets egen sundhedsforsikring dækker, tilbydes kunden at blive tilknyttet en rådgiver, som guider kunden igennem det offentlige sundhedsvæsen, så kunden for eksempel får plads på landets bedste lungeklinik eller bliver vejledt om eksempelvis patientrettigheder eller offentlige tilbud om udrednings- og undersøgelsesgarantier.

Kundens repræsentant over for sundhedsvæsnet

Flere selskaber sammenligner de nye vejledningsydelser, der er på vej, med en form for advokatbistand, hvor forsikrings- eller pensionsselskabet repræsenterer kunden over for det offentlige sundhedssystem.

Dansk Sundhedssikring er netop nu i gang med at udvikle den næste generation af ydelsen, som i endnu højere grad vil følge kunderne igennem behandlingsforløbet i det offentlige. Rådgivningen bliver mere personlig, og patienten tages mere i hånden.

”Det kunne for eksempel være, at sygeplejersken ikke bare guider kunden telefonisk, men også møder op fysisk ved konsultationer,” siger Kent Jensen, der er administrerende direktør i Dansk Sundhedssikring og fortsætter:

”Det kunne også være ved at tilbyde et supplement til sundhedsforsikringen, hvor vi hjælper kunden med at navigere i det offentlige sundhedssystem i forbindelse med de meget alvorlige sygdomme såsom kræft og hjerte-kar-sygdomme. Vi kommer også til at sætte mere fokus på den gruppe patienter, der har kroniske lidelser, og som man i forsikringsmæssigt regi historisk har været ekstremt bange for at røre ved.”

Dansk Sundhedssikring vil jagte privatkunder næste år

Sideløbende handler det også om at brede den eksisterende ydelse ud til endnu flere. Dansk Sundhedssikrings vejledningsydelse eksisterer i dag kun for de omkring 300.000 kunder, der har en sundhedsforsikring hos selskabet eller via en af samarbejdspartnerne, men ambitionen er også at hjælpe de kunder, der ikke har en sundhedsforsikring via arbejdsgiveren.

”Vores håb er at lancere vores rådgivningsydelse som et stand alone-produkt for privatkunder i 2021,” siger Kent Jensen.

At rådgivningsprodukterne påkalder investering, skyldes naturligvis også, at der er økonomi i det for udbyderne. For ud over at bedre sygdomsbehandling både nedbringer antallet af langtidssyge og styrker tilknytningen til selskabet, så er en knæoperation i det offentlige alt andet lige også billigere end en knæoperation på et privathospital.

Det påpeger Per Østergaard, der er administrerende direktør for Liv- og Pensionsområdet i Söderberg & Partners og tidligere direktør i forsikringsselskabet Mølholm.

”Man begynder at se flere og flere kunder købe sundhedsrådgivning som stand alone-produkt, og især nogle af pensionskasserne er nu for alvor begyndt at se mulighederne i det. For det er jo et væsentligt billigere produkt end sundhedsforsikringer,” siger Per Østergaard og fortsætter:

”Derudover er der heller ikke den samme ideologiske modstand imod det. De nye sundhedsrådgiverprodukter er ikke på samme måde et supplement til det offentlige sundhedssystem, men mere en bedre udnyttelse af det offentlige sundhedssystem.”

Svært for politikere at hade rådgivning

Og det er væsentligt for branchen at holde sig på politikernes gode side, for politikerne har mange gange langet ud efter branchens sundhedsforsikringer, som beskyldes for at undergrave den offentlige sundhedssektor.

I modsætning til sundhedsforsikringer skal rådgivningsydelserne ikke være et alternativ til de offentlige ydelser, men derimod et supplement, der skal kompensere for de fejl, der opstår, når flere dele af det offentlige system skal arbejde sammen, og derfor kan de sågar ses som en løsning på nogle af velfærdsstatens store problemer.

I Dansk Sundhedssikring, der af flere branchekilder vurderes som førende inden for rådgivning og navigering i det danske offentlige sundhedssystem, er det derfor også her man lægger sine kræfter.

”Vi er store tilhængere af, at man skal bruge den offentlige sektor alle de steder, hvor det giver mening. I rigtig mange tilfælde er det offentlige sundhedsvæsen nemlig det bedste alternativ for kunden. Der, hvor systemet halter lidt, er, at systemet kan være meget tungt at navigere i, selv om de faglige kompetencer er enormt gode. Så det, kunden i virkeligheden har brug for, er en tovholder, der kan holde kunden i hånden på rejsen gennem det offentlige,” siger Kent Jensen, der oplyser, at man aktuelt har 75 sygeplejersker ansat i rådgivningsfunktionen.

Erkendelse af velfærdsstatens deroute

At gennembruddet på sundhedsforsikringsområdet først ser ud til at komme nu og ikke for 20-25 år siden, da danskerne først begyndte at efterspørge sundhedsforsikringer på grund af lange ventetider på hospitalerne, hænger formodentlig sammen med en erkendelse blandt danskerne af, at den offentlige velfærd ikke vil være tilstrækkelig i fremtiden.

”Jeg har været i branchen i 20 år, og ikke på noget tidspunkt har jeg oplevet, at danskerne har været villige til at betale for sundhedsydelser selv. Men det, tror jeg, er vores generation parat til at gøre op med. Ikke ved at erstatte det eksisterende system med et nyt, men ved at supplere det der, hvor det kommer til kort,” siger Kent Jensen.

Og det er ikke bare på sundhedsområdet, at danskernes betalingsvilje ser ud til at være i en opadgående trend. Torsdag lancerede Tryg en ny type forsikring, der blandt andet dækker ekstra hjemmehjælp og rengøring efter hospitalsbesøg, ligesom der er penge til yderligere behandling med i pakken, og også PFA, Topdanmark og Gjensidige udvikler produkter på området, som InsideBusiness tidligere har beskrevet.

Allerede i dag er der tydelige tegn på, at kvaliteten i den offentlige ældrepleje skranter. Antallet af ældre over 80 år vokser, og det samme gør antallet af danskere med kroniske sygdomme. Men antallet af hænder i den offentlige sektor stiger ikke med samme hastighed.

Hvis forsikrings- og pensionsbranchen kan supplere det offentlige uden at undergrave dets funktion og privatisere den offentlige sundhedspleje, kan det offentlige og de private aktører i fællesskab hæve kvaliteten af den offentlige service til gavn for alle, mener man i branchen. Og det er også i det lys, man skal se de nye ydelser, der hjælper kunder med at navigere i det offentlige, lyder det fra Kent Jensen.

”Det er en anerkendelse af, at vi har en stærk offentlig sektor. Vi hælder bare lidt olie på systemet, så det glider lidt lettere,” siger han.

LÆS OGSÅ

Forsikringsmarked under stigende pres. Priser kravler opad

Mystikken breder sig i Trygs store møgsag

Her er vinderne og taberne på ny, stor forsikringsalliance

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Prisstigninger ærgrer Alka-kunder

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste