;
Coronavirus

Inside story

Risikoen for en coronarecession tårner sig op

Spredningen af den meget omtalte coronavirus øger faren for en recession betydeligt. Fire økonomer giver her deres bud på sandsynligheden for, at verdensøkonomien igen er på vej ud i en dyb økonomisk krise.

En panisk stemning har grebet verdens investorer. Aktiekurserne styrtdykker, og renterne falder, i takt med at spredningen af den nye coronavirus accelererer uden for Kina. Selv om myndighederne har taget historisk skrappe metoder i brug for at bekæmpe virussen, er det indtil videre ikke lykkedes at stoppe smittespredningen, hvilket blot har fået aktiekursfaldene til at accelerere.

C25-indekset lukkede mandag i det største endagsfald nogensinde, og det toneangivende amerikanske indeks, Dow Jones, tog samme dag et lignende historisk stort dyk. Nu taler man i økonomkredse om, hvad den nye coronavirus får af konsekvenser for verdensøkonomien.

For landets økonomer er det nemlig ikke længere et spørgsmål, om den nye virus vil få betydning for væksten. Spørgsmålet er, hvor brat og alvorlig opbremsningen bliver.

En række topøkonomer vurderer således over for InsideBusiness, at verdensøkonomien er i overhængende fare for at blive kastet ud i en egentlig recession som følge af den nye coronavirus. Efter de senere dages eskalering i smittespredningen uden for Kina sætter cheføkonomerne fra henholdsvis Danske bank, Nykredit, Nordea og SEB sandsynligheden for en global recession til mellem 25 og 40 procent inden for de næste 18 måneder, og det er markant højere end for blot få uger siden.

”Det er vanvittig usikkert lige nu. Vi har ikke prøvet noget, der på nogen måde minder om det her, før. Ingen kan vide, hvad der sker, og det er også en af grundene til, at markederne reagerer, som de gør,” siger Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Las Olsen sætter sandsynligheden for en recession til 35 procent med udgangspunkt i de nye tal, der kom ud i løbet af weekenden. Tallene gjorde ikke meget for at dæmpe frygten for, at den finansielle uro vil sprede sig til de økonomiske nøgletal.

Priskrig på oliemarkedet øger risikoen for en recession

Mandag nåede antallet af smittede personer i USA 500 fordelt på 34 stater. I Italien, der har mere end 7.000 smittede, opjusterede man søndag antallet af døde med 50 procent og lukkede samtidig ned for en stor del af industrien i den nordlige region i et forsøg på at kontrollere spredningen af covid-19.

Og mens alle var optaget af nyhederne om den nye virus, leverede Saudi Arabien et nyt nyrehug til verdensøkonomien i form af en priskrig på oliemarkedet, hvilket fik recessionsrisikoen til at stige yderligere.

”Begivenhederne hen over weekenden har i hvert fald ikke gjort det mindre sandsynligt, at vi havner i global recession. Spredningen af sygdommen er accelereret, der er kommet flere negative nyheder om konsekvenserne for flytrafikken, og nu har vi også fået en priskrig på oliemarkedet oveni,” siger Las Olsen med henvisning til at olieprisen faldt 30 procent mandag.

Recessionsfrygten afspejler også, at der efter de seneste mange års opsving i forvejen var en forhøjet risiko for, at økonomien ville løbe ind i en afmatning. Den nye virus øger sandsynligheden for en hård landing med større risiko for en egentlig recession.

Et af de store problemer med coronavirussen er, at på nuværende tidspunkt er det nærmest umuligt at vurdere omfanget af den økonomiske skade, som den nye virus har forårsaget. Konsekvenserne er først for nylig begyndt at vise sig i de økonomiske nøgletal, og derfor holder økonomerne vejret, mens de venter på, at effekterne forplanter sig i de økonomiske nøgletal.

Det første chok er en global udbudskrise, som primært er forårsaget af de kinesiske fabrikslukninger i februar. Produktionen er ved at komme op i gear igen, men det er endnu for tidligt at sige, hvad de kinesiske restriktioner får af betydning for danske, europæiske og amerikanske virksomheder.

”Vi er først nu ved at nå det tidspunkt, hvor nogle containere, der burde være kommet, ikke kommer alligevel. Det kan ikke undgå at få betydning, og det vil ramme en masse virksomheder som et udbudschok,” siger Las Olsen.

De økonomiske konsekvenser af udbudschok kender man fra naturkatastrofer og generalstrejker, om end i mindre målestok.

Sagen kort

Ved indgangen til 2020 var verdensøkonomien stærk. Væksten var ikke ekstrem, men så dog robust ud. Det har alt sammen ændret sig efter udbruddet af den nye coronavirus.

Fire cheføkonomer vurderer samstemmende, at der i dag er en meget reel risiko for en global recession inden for de næste 18 måneder som følge af covid-19.

SEB sætter sandsynligheden til 40 procent. Danske Bank og Nykredit sætter sandsynligheden til 35 procent, mens Nordea vurderer, at der er 25 procent sandsynlighed for en global recession.

De fire topøkonomer er enige om, at sandsynligheden for tiden er stigende.

Skrappe midler kan starte ond spiral

Det andet chok bliver en efterspørgselskrise, der blandt andet kommer af myndighedernes ihærdige forsøg på at inddæmme virussen. Mange mennesker lader være med at købe rejser, gå i fitnesscenter og på café, så længe virussen spreder sig i samfundet. Ikke nødvendigvis fordi de er bange for at blive syge, men fordi de lige så godt kan vente, til faren er drevet over.

Økonomerne frygter, at den manglende aktivitet vil få virksomhederne til at afskedige medarbejdere for at spare omkostninger, hvilket vil dæmpe forbruget yderligere. Restriktionerne kan sætte gang i en ond spiral af fyringer og faldende efterspørgsel, som kræver indgreb fra myndighederne i form af for eksempel rentenedsættelser eller momsudskydelser.

Nykredits cheføkonom Frederik Engholm vurderer på linje med Las Olsen fra Danske Bank, at sandsynligheden for en global recession er omkring 25-35 procent, og også her har man hævet sandsynligheden de seneste dage. Krisens hidtidige omfang betyder dog, at man her er en anelse mindre bekymret i forhold til andre sammenlignelige økonomiske kriser.

”Hvis recessionen kommer, så ser vi en relativt god sandsynlighed for, at den vil være mere kortvarig end andre recessioner. I takt med at myndighederne løfter restriktionerne, vil økonomien have hurtigere ved at komme op i gear igen, og det taler for et kortere økonomisk tilbageslag,” siger Frederik Engholm.

SEB: De næste uger bliver afgørende

Thomas Thygesen, der er cheføkonom og seniorstrateg i SEB, er den mest pessimistiske af de danske cheføkonomer. Han sætter sandsynligheden for en global recession til 40 procent på baggrund af finanskoncernens to hovedscenarier.

”Vi mener, at der er 60 procent chance for, at man slipper med skrækken, og 40 procent chance for, at det bliver en recession. Det peger på, at aktiemarkederne ikke er særlig skævt prissat lige nu. De har en mere realistisk opfattelse af usikkerheden i dag, end de havde for et par uger siden,” siger Thomas Thygesen og tilføjer, at det negative hovedscenario er blevet mere sandsynligt i løbet af den seneste uge og navnlig i løbet af weekenden.

”Der kommer til at ske noget inden for de næste to uger. Enten begynder vi at sænke sandsynligheden for det negative scenario, eller også vil markederne indregne det negative scenario som det mest realistiske scenario. Vi nærmer os mere og mere, at der er 50 procent sandsynlighed for begge scenarier, men vi er endnu ikke der, at vi tør give en retningsbestemt anbefaling,” siger Thomas Thygesen.

Det, som alle økonomerne holder øje med, er ikke overraskende smittespredningen. Antallet af smittede har betydning for både udbud og efterspørgsel i den underliggende økonomi, og økonomer og investorer skal derfor holde øje med de samme tal, som virologer og epidemiologer følger.

”I blandt andet Kina har vi set, at det er muligt at stoppe spredningen. Så hvis der går en eller to uger mere, hvor antallet af smittetilfælde i for eksempel Italien bliver ved med at vokse, så er det et dårligt tegn. Vi skulle også gerne undgå, at der hele tiden dukker nye smittecentre op,” siger Thomas Thygesen.

En stor ubekendt i virusepidemien lige nu er Indien og hele det afrikanske kontinent. Begge områder har under 100 bekræftede tilfælde af coronavirus, men det er urealistisk få tilfælde i forhold til både størrelse og samhandel med Kina. Det skaber frygt for, at det virkelige tal er langt højere.

Økonomien overlever Indien og Afrika

Selv om det fra et sundhedsperspektiv kan være katastrofalt for indbyggerne i Indien og Afrika, er det i økonomisk forstand relativt ubetydeligt i forhold til de amerikanske, europæiske og kinesiske markeder. Men for spredningen af virussen kan Afrika og det indiske subkontinent fungere som smittecentre ude af kontrol, og derfor er de alligevel værd at følge.

”Det vil ikke give det samme økonomiske chok, men det vil være negativt i forhold til at bremse spredningen af sygdommen,” siger Thomas Thygesen.

Markederne overreagerer

Økonomen med det mest konservative bud på recessionsrisiko er Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen. Han vurderer, at sandsynligheden for en global recession i øjeblikket er 25 procent og stigende. At han ikke sætter sandsynligheden højere, skyldes, at det, vi ser på aktiemarkederne i øjeblikket, mest af alt er panik, mener han.

”I øjeblikket er sandsynligheden nok omkring 25 procent. Jeg har egentlig ikke set det som noget specielt alvorligt, før det hele nu begynder at gå i selvsving, og de 25 procent er væsentlig højere, end hvis du havde spurgt mig for 14 dage siden,” siger Helge Pedersen, der ligesom de øvrige økonomer også understreger, at vi endnu har til gode at se myndighedernes og centralbankernes svar på krisen.

”Den amerikanske centralbank har allerede sænket renten, og ECB kommer til at følge trop torsdag. Jeg vil også sige, at hvis man kan inddæmme de økonomiske konsekvenser nogenlunde, så har aktiemarkedet overreageret. Men jeg vil medgive, at lige nu ser det meget voldsomt ud,” siger Helge Pedersen.

 

Læs mere: Corona er en black swan-event. Fascinerende og dybt foruroligende

LÆS OGSÅ

Finans Danmark risikerer konkurrencesag på negative indlånsrenter

Mystiske sammenfald mellem bankernes negative renter

Danske Banks leasingselskab taber nok en bilimportøraftale på gulvet

Ny stærk finansspiller tager form. Napper storkunde fra Danske Bank

Leasingbranchen risikerer hvidvask, fup og dårligere kreditvurderinger

Gyser for banker og leasingselskaber

Mærkværdig bil-alliance risikerer selvmål med bilafgifter

Hårdknude i bilforhandlinger. Her er de mulige løsninger

VW-chef advarer om problem med dansk billeasing 

Vi henter italiensk bilskønhed med mangler