;
Vi har doetre

Kultur

Sådan får vi flere kvinder i ledelse

Det kræver stærk ledelse og målrettet indsats fra virksomhederne at nå de måltal for kvinder i bestyrelserne, som de offentlige måltal dikterer. Den internationale ekspert i ligestilling mellem kønnene Charlotte Kirkegaard har i en ny bog sat spot på, hvad der virker.

Siden 2013 har en række større danske virksomheder og offentlige institutioner været lovmæssigt forpligtede til at stille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen – og hertil udarbejde politik og handlingsplan for at øge andelen af kvinder i de øvrige ledelseslag.

Hensigten med loven er klar, men handlingen, der skal til, kræver stærk ledelse og målrettet indsats fra virksomhederne.

International ekspert i ligestilling mellem kønnene Charlotte Kirkegaard har sat spot på, hvad der virker, og hvordan topledelsen kan tage lederskab for at få flere kvinder opad i hierarkierne.

Boganmeldelse

Titel: Vi har jo døtre, der følger efter os
Af: Charlotte Kirkegaard
Forlag: Djøfs Forlag
Sprog: Dansk
Sideantal: 214
Pris: 300 kroner
ISDN: 9788757440997
4 af 6 stjerner

Interessante interviews og citater

Bogen er beriget med uddrag fra interviews med danske ledere, der belyser emnet fra mange forskellige vinkler. Dog savner jeg citater fra nogen, der siger noget forskelligt. Citaterne er fint plukket ud til at understrege bogens fint strukturerede pointer, men de er meget enslydende.

Bogen starter som så mange andre om temaet med en retfærdiggørelse af emnet. Her er det dog en stærk introduktion at understøtte relevansen via citaterne;

”Vi er en international virksomhed. For os handler det ikke om lovgivning og krav, men om at vi som virksomhed kan se en fordel i at gøre det. Det, der er behov for, er, at man bliver ved med at arbejde systematisk med det,” mandlig topleder.

”Man opnår de bedste resultater, hvis mangfoldigheden kobles til det forretningsmæssige. Fordi man kan se tingene fra flere forskellige synsvinkler både i forhold til køn, uddannelse, kulturel, erfaring og alt muligt andet,” kvindelig topleder.

Lovgivning à lederskab

Første del af bogen gennemgår lovgivningen på området med blandt andet et større afsnit om lovens effekt. Desværre er tallene mestendels fra 2017, og derfor allerede tæt på at være ’old news’. Det ville være fint, hvis en ny udgave kunne medtage opdaterede data.

Lovgennemgangen er lidt tør, men da det er et af forfatterens ekspertiseområder, giver det mening, at det har fået lidt kærlighed.

Heldigvis udgør kapitlerne ’Lederskab’ og ’Viden & Værktøjer’ hovedparten af bogen. Her behandles temaer som ledelsesværdier, rekrutteringspraksis, organisationskultur og familiemønstre i en interessant form, hvor citaterne gør det interessant at læse mere. Til tider overtager citaterne dog, og forfatterens egne ord ender med at stå lidt triste tilbage.

Argumenter for at fremme flere kvinder i ledelse

Kapitlet om lederskab tager udgangspunkt i fem klare argumenter for, hvorfor emnet er relevant:

  1. Vi mister talent, hvis vi ikke sikrer, at de dygtigste af begge køn har lyst og mulighed for at få en god karriere hos os
  2. Adskillige undersøgelser viser, at kvinder i topledelsen giver bedre tal på bundlinjen
  3. Kvinder i topledelsen giver en anden dynamik og en forandret kultur i retning af mere samarbejde og bedre kommunikation
  4. Kvinder bidrager med noget andet end de mænd, vi plejer at have siddende i toppen, og kommer med andre typer erfaringer
  5. Innovationen stiger, når flere køn er repræsenteret

Tre er det gyldne tal

Bogen giver konkrete anvisninger, for eksempel konklusionen, at den store positive forskel opnås, når der er tre kvindelige medlemmer i ledelsesgruppen eller bestyrelsen.

Det letteste er, når du har fået de tre kvinder ind, så oplever du, 1) at det bliver meget sjovere, fordi du har fået mere diversitet ind, og 2) at det bliver meget bedre, end du havde turdet håbe på

I indledningen skriver forfatteren, at bogen er en håndbog for praktikere. Den anviser flere tilgange og fremkommer med stærke argumenter for, hvorfor emnet er relevant for samfund, virksomheder og kvinder.

Af Sofie Breum, Seniorrådgiver, H&B | Hildebrandt & Brandi