;
lokal-ledelse-lokal-vaekst_405866

Kultur

Sådan kan ledelse løfte danske lokalområder

Kan ledelse løfte den del af provinsen, som ellers sygner hen? Ja, se bare på Aalborgs transformation. Svaret på, hvordan det gøres, leveres i en ny bog, ’Lokal ledelse – lokal vækst’.

Mange ledelsesbøger har det med at rejse store dagsordner med et globalt perspektiv. Abstrakte filosofier om, hvordan vi forandrer den store vide verden. Eskild Hansen og Bjarne Jensens bog er i det lys en meget anderledes ledelsesbog.

Den kigger ikke ud i den store verden, men kigger sig omkring i den muld, de står i. I det lokale nærmiljø, hvor man kender hinanden, er vokset op sammen og har arbejdet sammen på kryds og tværs. Det er en anticentraliseringstanke, der præger bogen.

Det er en bog om, hvordan lokale processer ikke bare kan løfte det lokale, men også kan løfte det omgivende samfund. Uden en sentimental lokalpatriotisme om, at det er synd for udkantsområderne. Og det er en bog om lokalpolitikere og lokale virksomhedsledere, der finder fælles løsninger med ryggen helt rank.

Det er også en bog, der nedbryder myten, at lokale virksomheder kun tænker på kortsigtet profit, og lokalpolitikere uden perspektiv og fornemmelser for nærmiljøet – og den store verden.

En af bogens store styrker er, at det ikke er et klynkende opråb om alt københavneriet og en for langsom udflytning af statslige arbejdspladser. Bogen holder sig til emnet. Lokal ledelse, og hvordan det kan skabe lokal vækst. Som det så rammende skrives i introduktionen: ”Når arbejdspladser og vækst ikke i tilstrækkelig grad kommer af sig selv, må man vende blikket indad: Hvad kan vi i vores kommune, som kan skabe flere job? Og udad: Hvordan kan vi adskille os positivt fra vores konkurrenter, hvad enten det er nabokommunen eller steder i nabolandene?”

Boganmeldelse

Titel: Lokal ledelse – lokal vækst. Når steder og mennesker skaber forandring og udvikling
Af: Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen
Forlag: Gyldendal Business
Sprog: Dansk
Sideantal: 180
Pris: 240 kroner
ISBN13: 9788702265224
4 stjerner

Hvordan skaber man lokal vækst?

Bogen er bygget op omkring fire strategier, som forfatterne finder vigtige for at skabe lokal vækst.

For det første handler det om at kunne foretage ’store løft’ og flytte lokalområder ud af kriser, der syner umulige at frigøre sig fra. En af de centrale historier til at illustrere dette er, hvordan det er lykkedes Aalborg at gå fra en trøstesløs falleret industriby til at blive en internationalt kendt arkitektonisk perle.

Den anden strategi handler om, at lokalpolitikere får ’rejst sig fra skrivebordet’. At man skaber et globalt udsyn, ser nye muligheder og tør investere i det, man ser af muligheder. Tænde gnisten og skabe tillid.

Den tredje strategi handler om at forstå situationens alvor, når det går ned ad bakke eller allerede er gået galt. Forfatterne kalder det nødvendighedens lokale vækstledelse. Det handler om at tage affære og få samlet de lokale kræfter.

Den sidste strategi handler om relationer. Relationer er alt, proklameres det. Det gælder om at finde sammen og så handle i fællesskab.

Hver af de fire strategier er levende illustreret med interviewcitater fra en række borgmestre, embedsfolk og lokale erhvervsledere, der gør det både levende og konkret.

Efter en grundig gennemgang af de fire strategier sammenfattes den lokale vækstledelse med en fremhævelse af branding og kommunikation som et afgørende element. Man kan undre sig over, at dette ikke har status som en femte strategi.

Og det er måske en af bogens svagheder, at der rejses en række interessante elementer i lokal vækstledelse, men sammenhængen og overlappene er svære at gennemskue. På den måde er kapitlerne og strukturen ikke helt klar.

Vigtige erfaringshistorier

En anden kritisk kommentar knytter sig til de mange succeshistorier, der præger bogen. Her mangler man lidt om alle dem, for hvem det ikke lykkedes, og at det måske ikke er så nemt at skabe lokal vækst. Men at det også handler om held og timing og tin, som man lokalt ikke altid selv har styr på. Der er en tendens til at fremstille de lokale ledere og politikere som helte, der bare var dygtigere end alle andre. Nuancerne forsvinder fra tid til anden.

Bogen har dog en del kvaliteter. En af dem er, at den kan læses på to planer. Konkret, hvordan kommuner kan løfte sig og skabe lokal vækst.

Bagved og mellem linjerne er det dog også en større historie, der handler om småtings betydning, og hvor vigtigt det er med gode relationer til de folk, man omgiver sig med. Noget, vi kan lære af i mange sammenhænge.

Bogen kan derfor også være en påmindelse om, at vi i afdelinger, divisioner eller team ikke forfalder til klynk, men tror på, at vi alle – uanset hvor små vi er – kan gøre en forskel. Desværre er denne historie gemt væk, og måske ikke i forfatternes bevidsthed.

Der er en tendens til, at bogen bliver til en lidt nørdet bog for lokalpolitikere og lokalhistoriske museer. En feel good-bog for folk i provinsen. Uanset om denne pointe er bevidst eller ej hos forfatterne, så er denne – i øvrigt meget velskrevne – bog en bog, der giver noget at arbejde med. Mentalt og lokalt.

Boganmeldelse af James Høpner, efteruddannelseschef, PLO Efteruddannelse