;
Mulvad 2

Inside story

Her er vinderne og taberne blandt de førende revisionshuse

KPMG fortsætter sit vilde vækstridt. Hvis væksten holder, er revisionshuset blot et par år fra at være tilbage blandt de fire største.

Revisionskæmperne EY og KPMG er begge langt om længe ved at have fået fodfæste igen efter den store partnerfusion i 2014.

EY, der i årevis har kæmpet med at integrere partnerne fra det tidligere KPMG, har nu for alvor fået gang i vækstmotoren, og sideløbende haler det nye KPMG med imponerende vækst ind på de store rivaler.

Dugfriske tal fra KPMG’s årsregnskab, der offentliggøres fredag, viser endnu et år med tocifret vækst. Hvis ellers dampen holdes oppe, er revisionskæmpen i Danmark kun et par år fra igen at ligge side om side med de andre ‘big four’-revisionshuse, der på verdensplan tæller Deloitte, PwC, EY og KPMG.

”Væksten er sket på tværs af organisationen, så det er vi rigtig godt tilfredse med. Samtidig er lønsomheden blevet forbedret voldsomt i år, og det gør, at vi også har penge til at pløje ud i nye projekter,” siger Henrik Mulvad, der er administrerende direktør og seniorpartner i KPMG.

Flere ting lykkes for EY

KPMG er det revisions- og rådgivningshus, der vokser hurtigst. Her er omsætningen steget med hele 19 procent i 2019, nemlig til 830 millioner kroner, og det er betydelig højere vækst, end de andre store revisionshuse har præsteret.

PwC, der er landets næststørste revisionshus, voksede med 11 procent, mens den danske virksomhed Beierholm, der stadig er en smule større end KPMG, voksede med 10 procent – især drevet af opkøb.

Deloitte, der stadig er det ubetinget største revisionshus, er vokset med 9 procent, mens EY, der efter den store partnerfusion i 2014 har haft svært ved at få vind i sejlene, ser ud til at være tilbage i vækstsporet med en omsætningsvækst på 7 procent.

”Vi er begyndt at høste frugterne af de investeringer, vi har foretaget på vores fokusområder. Der er flere ting, der lykkes for os nu,” siger administrerende direktør Torben Bender fra EY og fortsætter:

”Der er størst fremgang inden for transaktioner, hvor vi har udvidet partnerstaben og kompetencerne betydeligt de seneste år. Men generelt ser vi vækst på alle vores forretningsområder. Så det er resultatet af mange små sejre, der kommer til udtryk gennem væksten.”

BDO hænger i bremsen

Det Bruxelles-baserede revisionspartnerskab BDO holder stadig titlen som Danmarks fjerdestørste revisionshus, men med en vækst på blot 2 procent i 2019 taber revisionshuset terræn og risikerer om ganske få år at blive overhalet af konkurrenterne KPMG og danske Beierholm, hvis deres udvikling varer ved.

At KPMG vokser så kraftigt, skyldes ifølge Henrik Mulvad den unikke situation, som EY-fusionen medførte i 2014. Kombinationen af, at revisionshuset efterfølgende skulle bygges op fra bunden, samt det forhold, at de danske partnere og den internationale organisation bag har stillet ressourcer til rådighed under genopførelsen, har gjort det muligt at generere en trecifret millionomsætning på ganske kort tid, forklarer Henrik Mulvad.

”Vores fordel er, at vi er en relativt ny organisation, og derfor sidder vi ikke fast i den samme silotankegang som mange ældre organisationer. Når vi så samtidig kan trække på ressourcerne i det globale KPMG-netværk, kan vi udnytte de stærke synergier, der opstår, til fulde, og det afføder vækst,” siger Henrik Mulvad.

KPMG skruet anderledes sammen

Men KPMG adskiller sig også væsentligt fra konkurrenterne i den måde, forretningen er skruet sammen på. I den nye KPMG-organisation fylder management- og skatterådgivning langt mere på dansk grund i forhold til forgængeren.

Kun omkring 20 procent af omsætningen kommer fra revision, mens henholdsvis 50 og 30 procent kommer fra rådgivning og søsterselskabet KPMG Acor Tax, der specialiserer sig i skatterådgivning.

Til sammenligning fylder revisionsydelserne – både de lovpligtige og de ikkelovpligtige – henholdsvis 34 procent i Deloitte og 49 procent i EY.

Hos PwC antages det at udgøre en endnu større del af omsætningen, men som InsideBusiness tidligere har beskrevet, deler PwC ikke oplysninger om omsætningen fordelt på forretningsområder med offentligheden. En øvelse, der i øvrigt går imod branchens rapporteringsstandarder.  PwC har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.

Revisionsmarkedet står bomstille

Fælles for de store revisionshuse er således, at den klassiske revision i stigende grad træder i baggrunden i forhold til de andre mere lukrative forretningsområder. Årsagen til den manglende vækst på markedet for klassiske revisionsydelser skyldes ifølge branchen selv et prispres, som i Danmark er særligt udtalt.

Digitaliseringen har ikke bare ændret kundernes behov, men også revisorernes egne arbejdsmetoder, så det er blevet mindre ressourcekrævende at gennemføre i hvert fald dele af revisionen, hvilket presser priserne. Samtidig er revisionspligten blevet lempet, og de to forhold har taget væksten ud af markedet.

Indtjeningen fra revision er samtidig under pres på grund af de stigende compliance- og dokumentationskrav, og flere af de store revisionshuse er derfor begyndt at se den klassiske kerneydelse som en adgangsbillet til at sælge andre ydelser, hvilket har presset priserne yderligere.

Ser man isoleret på lovpligtig revision, falder omsætningen herfra hos både Deloitte og EY, mens PwC og BDO stort set ingen vækst har. Beierholm sikrer væksten gennem opkøb. Samtidig er rådgivning om blandt andet strategi og skat i vækst og fylder stadig mere i omsætningen, hvilket tydeligt illustreres ved, at konsulentforretningen sidste år overhalede revisionsforretningen i Deloitte for første gang.

I Deloitte skyldes det blandt andet, at man har skilt sig af med noget af revisionsforretningen, oplyser administrerende direktør Anders Dons.

”Omsætningen i revision har de senere år været påvirket af en strategisk beslutning om frasalg og nedlukning af en række lokationer. Renset for denne proces oplevede vores revisionsforretning i det seneste regnskabsår en mindre organisk vækst på 2 procent, og vi forventer en lignende moderat vækst de kommende år,” siger direktøren, der hæfter sig ved, at der i den øvrige forretning har været stærk vækst på cirka 10 procent de seneste mange år takket være de øvrige forretningsområder.

”Det skyldes især kundernes efterspørgsel efter konsulentydelser og rådgivning om digital transition og omstilling til en bæredygtig fremtid,” siger Anders Dons.

Her ligger fokus på at levere høj kvalitet, mens toplinjevækst er mindre vigtigt, oplyser direktøren.

Kun politisk løsning kan skabe vækst

Samme melding lyder fra de øvrige aktører i branchen, der forventer lille eller sågar negativ vækst på markedet for revision de kommende år. De svære markedsforhold for revision ser ifølge direktør Torben Bender fra EY ikke ud til at vende lige foreløbig. Kun en politisk beslutning kan ændre den let nedadgående trend, vurderer han.

”Det afhænger meget af, om der kommer politiske tiltag, som udvider, hvad revision dækker,” siger Torben Bender og tilføjer, at myndighedernes skrappe krav også gør det svært for nye spillere at komme ind på markedet.

”Antallet af besøg fra de offentlige myndigheder stiger voldsomt i de her år, og man skal have et stort apparat for at kunne håndtere det. Det gør det også til en bekostelig affære at være revisor, og derfor er indgangsbilletten til at blive et revisionshus som vores også blevet stor,” siger Torben Bender.

Beierholm køber op trods vækstproblemer

Til trods for de svære markedsforhold har det danske revisionshus Beierholm, der er branchens femtestørste, lagt sig fast på en strategi om at konsolidere branchen gennem køb af lokale mindre revisionsfirmaer.

Den strategi har gjort Beierholm til et af landets største revisionshuse med en omsætning på 978 millioner kroner i seneste regnskab, og også her bliver der satset massivt på rådgivning.

Administrerende direktør Søren V. Pedersen mener, det godt kan betale sig at købe de mindre revisionshuse, selv om der stort set ikke er nogen vækst på markedet, fordi Beierholm ikke blot køber revisorerne, men også adgangen til deres kunder, som kan få gavn af synergierne i det store netværk.

”Selv om markedet for revision er mere presset end rådgivning, skat og andre ydelser, vil vi stadig gerne være et af de revisionsfirmaer, der sikrer branchekonsolidering. Det er stadig der, vi har vores basisforretning, og når vi køber mindre revisionsvirksomheder, der minder om os selv i natur, får vi ikke kun flere kunder i revisorforretningen. Vi får også adgang til flere kunder, der efterspørger rådgivning om strategi, skat eller investering,” forklarer Søren V. Pedersen.

Køber revision, men satser på rådgivning

Også her bruger man således revision som adgangsbillet til at sælge andre ydelser, og investeringerne går imod udvikling af nye digitale værktøjer og rådgivningsprodukter.

Beierholm ansatte i efteråret en ny salgs- og rådgivningschef, der udelukkende har til opgave at udvikle rådgivningsafdelingerne i revisionshuset, og direktøren har også ansat en ny leder til skatteafdelingen med henblik på at øge aktiviteterne inden for skatterådgivning.

”Vi leverer ikke konsulentydelser i samme omfang som vores større kolleger, fordi vi primært er målrettet smv-segmentet, hvor efterspørgslen på den type ydelser i sagens natur er mindre. Men vi arbejder målrettet på at udvikle nogle nye ydelser, der er skaleret til det marked, vi sidder med,” siger Søren V. Pedersen, der mener, at behovet for konsolidering i branchen er ”større end nogensinde før”.

BDO: Revision skal sælge rådgivning

Revisionspartnerskabet BDO har ligesom Beierholm en stor kundebase af små og mellemstore virksomheder, men BDO’s portefølje inkluderer på rådgivningssiden også flere top1000-virksomheder, og revisionshuset sidder derudover tungt på mange af landets kommuner og regioner.

Ydelsesmæssigt dækker revisionshuset også bredt, og det giver ifølge administrerende direktør Stig Holst Hartwig både stabilitet i forretningen og en platform af ekspandere fra.

Omsætningen i 2019 ramte ikke helt ambitionsniveauet, idet der kun blev  lagt 2 procent til toplinjen i BDO. Væksten blev ligesom i resten af branchen trukket op af rådgivning inden for strategi, skat, moms og digitalisering, mens væksten i revisionsforretningen var mere flad.

”Ambitionerne rækker til mere, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi tror på, at vi også kan levere højere vækstprocenter i skat, corporate finance og advisory end i revision, og det er, uanset om det er i den private eller offentlige sektor,” siger Stig Holst Hartwig.

BDO bygger løbende på med nye rådgivningsydelser og investerer i at forbedre kvaliteten, men det er ikke ensbetydende med, at BDO har opgivet at investere i revisionsområdet, forsikrer direktøren.

”Der er stadig masser at arbejde med inden for revision. Vi skal optimere og forbedre vores ydelser og sikre den høje faglige kvalitet, der gør, at vi som minimum kan fastholde vores  markedsandel,” siger Stig Holst Hartwig og fortsætter:

”Ud over at vores revisionsydelse i sig selv skal være en attrak- tive ydelse for kunderne, er der en masse synergier mellem  vores forretningsområder, som vi hele tiden arbejder på at forbedre. Revisorerne er dygtige til at opbygge en position som trusted advisor, hvor vores stadig bredere ydelsespalette kan bidrage til kundernes fortsatte positive udvikling. Vi har en stærk platform at bygge videre på,” siger han.

LÆS OGSÅ

Revisionsgigant halter fortsat efter rivaler på M&A-marked

Mindre revisionshuse hænger i bremsen, mens giganterne løber med væksten

Revisionshuse hårdt ramt af statslige stramninger. Se statens foretrukne konsulenthus

Konsulenter får ufortjent hovedrolle i politisk rivegilde

DI afliver fordomme om værdiløse konsulenter

“De andre konsulenter kan blive så sindssygt irriteret på os”

Revisorernes angreb på advokatbranchen er strandet

PwC-boss angriber advokatbranchen i stort sats på M&A

Her er de mest populære konsulenthuse

Nøglefigur stempler ud af fremadstormende konsulenthus

Topchef forlader revisionsgigant