;
torben-moger-pedersen-2net

Ugens Insider

Sådan skal pensionsbranchen tjene stort på grøn omstilling

Et godt afkast kan godt gå hånd i hånd med de kommende års enorme investeringer, der er nødvendige, for at Danmark når sine klimamål. Sådan lyder meldingen fra en af pensionsbranchens mest erfarne profiler på området, der her forklarer hvordan.

Der bliver brug for danskernes enorme pensionsopsparing, hvis et politisk flertal vil nå det ambitiøse mål om at nedbringe CO2-udslippet med 70 pct. inden 2030, for det kræver investeringer i alt fra grøn energi til massiv omstilling af processerne i de virksomheder, som udleder mest CO2. Men bliver det gjort rigtigt, kan Danmark hæve et solidt afkast i form af flere eksportsucceser inden for det grønne område. Sådan lyder det i hvert fald fra PensionDanmarks direktør, Torben Möger Pedersen, som har været en af pionererne inden for grønne investeringer, og som i dag sidder som formand for det finansielle klimapartnerskab, der skal hjælpe med at indfri regeringens målsætninger på klimaområdet.

Torben Möger Pedersen er i den rolle meget glad for, at debatten ikke længere kun handler om at skrue ned for forbruget, men også om at udvikle industrien og teknologiske løsninger:

”Det handler ikke om at pege på nogle grønne darlings og sige: Vi skal bare lukke ned for den sorte industri. Hvad sker der så? Så flytter den produktion til udlandet. Nej, det handler om at gå i dialog med de industrier, som i dag udleder mest CO2, og hjælpe dem med at få deres forretningsmodeller lavet om,” siger Torben Möger Pedersen, der som formand for det regeringsnedsatte klimapartnerskab for finans, som skal understøtte de 12 øvrige klimapartnerskaber med modeller for finansiering af de ambitiøse CO2-mål.

Selv om det ikke umiddelbart er finanssektoren, der er de store udledere af CO2, så har Torben Möger Pedersen vist, at PensionDanmark og pensionssektoren i samarbejde med f.eks. vindmølleindustrien virkelig kan gøre en forskel, både i Danmark og globalt, når det gælder udviklingen af rene energiformer, der går hånd i hånd med gode afkast, som pensionsopsparerne kan være tilfredse med.

Satsede stort på grøn energi

Lige præcis Torben Möger Pedersen valgte i PensionDanmark for 10 år siden at tage livtag med lavrentescenariet ved at investere massivt i grøn energi og vindmølleparker.

”Vi havde brug for at identificere alternative muligheder til obligationer, som traditionelt fyldte meget i porteføljen. De skulle ligge med et afkast pænt over obligationer og med begrænset korrelation med udviklingen på aktiemarkedet. Der har investering i vedvarende energi som vindmøller vist sig at være en god investeringsform.”

I PensionDanmarks tilfælde så Torben Möger også behovet for at finde nogle rigtig stærke kompetencer inden for investering i vedvarende energiinfrastruktur – og så slog han til, da en gruppe specialiserede folk fra Ørsted/Dong under daværende Anders Eldrup fik en sjældent hård medfart i pressen under den lidet flatterende betegnelse ‘guldfuglene’ med henvisning til deres lukrative løn- og bonusforhold.

De fik sæde hos PensionDanmark med deres nye selskab, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som i dag varetager PensionDanmarks investeringer på området for grøn energi.

”Projekterne er sat sammen, så risikoen begrænses, f.eks. via fastprisaftaler for levering af strøm til offentlige myndigheder og forsyningsselskaber og med aftaler med mølleleverandørerne, som står på mål for, hvor meget strøm der bliver leveret. Bliver der leveret mindre end det aftalte, er det altså deres risiko.”

Det samme gælder drift og vedligehold af mølleparkerne, som varetages af samarbejdspartnere, der her skal stå på mål for eventuelle uforudsete udgifter.

”Vi sikrer altså, at de profiler, der har fagligheden på området, også står på mål for risikoen. Det er det, der gør den grønne investering så effektiv, og det er det, som gør, at vi vil investere op mod 10 pct. af vores portefølje i den grønne energi.”

Ifølge Torben Möger Pedersen er det netop udviklingen af den slags cases, der viser, at Danmark med den rette indstilling også på andre områder kan vende den ambitiøse grønne omstillingsplan til at give vækst, arbejdspladser og industrisucceser.

“Vi ser nu, at det er danske virksomheder, der konkurrerer om at vinde de kolossale opgaver med havvindmølleparker, der er på både USA’s østkyst og i Asien. Det er et eksempel på, at den grønne omstilling kan komme til at fremme vækst, beskæftigelse og velstand i Danmark, hvis vi griber det rigtigt an.”

Gode muligheder i andre industrier

Men såvel som på dansk niveau kræver en global omstilling af energiproduktionen kolossale investeringer fra f.eks. pensionsindustrien.

”Det kræver investeringer i meget stor skala og langt mere, end der kan håndteres via de offentlige budgetter. Der skal derfor bruges privat kapital i stor skala for at udvikle alt fra udbygning af kapaciteten af vedvarende energi til energieffektivisering af bygningsmassen. Hvis det skal lykkes, skal der også findes veje til at mobilisere privat kapital i stor skala. Det har vi i Danmark en række modeller til.”

Ifølge Torben Möger Pedersen skal der dog også ske en udvikling af en lang række industrier, hvis Danmark skal levere varen om de ambitiøse mål om nedbringelse af CO2-udslippet:

”Der ligger et kæmpe potentiale i at hjælpe de store virksomheder med at blive mere energieffektive. Vi skal også hjælpe landbruget, transportsektoren og resten af den energitunge industri til at flytte sig over i produktionsmetoder, som er mere energieffektive.”

Og det handler først og fremmest om innovation, der kan udvikles i Danmark og derefter sælges globalt.

”Aalborg Portland har f.eks. verdenspatent på en type cement, som over dens levetid opsuger CO2. Det betyder, at f.eks. en motorvejsbro af det her grønne cement over sin levetid vil opsuge mere CO2, end der blev brugt i byggeprocessen. Vi ser altså ind i, at veje og broer ligesom en skov kan lagre CO2. Det er stadig dyrere end konventionel beton, men hvis vi bygger broer på denne måde i Danmark, så skaber vi et marked, som gør, at Aalborg Portland med stor sandsynlighed kan rulle det ud i resten af verden.”

Men ifølge Torben Möger Pedersen er det helt afgørende, at vi i Danmark drejer fortællingen om CO2-besparelsen væk fra besparelser og lidelseshistorien om at forbruge og rejse mindre.

”Vi skal væk fra tankegangen om, at klimaudfordringen kræver store afsavn. I stedet for at se det som en byrde, skal vi se det som alle tiders mulighed for Danmark til på en og samme tid at gøre noget godt for klimaet og udbygge vores styrkeportioner, så vi både kan eksportere klimaløsninger og styrke eksport og arbejdspladser.”

Foto: (Foto: Ursula Bach/ PensionDanmark)

 

LÆS OGSÅ

ATP varmer op til oprydning i udskældte garantier

Oprydning i pensionsbranchen nødvendig. Især én spiller er udfordret

Pensionsgiganter lukker ned for garantiprodukter

Her er pensionsselskaberne med de bedste og værste afkast

PFA hæver priserne på pensioner

Efter kritisk rapport: Her er vinderne og taberne i pensionsbranchen

Luk ATP. Pensionskæmpens rolle er udspillet, siger eksperter

Pensionskasser dumper på dårlig forsikringsdækning

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

EQT skaber gigantisk ny fond

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber