;
Conscia web

M&A

Sådan er afkastet i de danske kapitalfonde 

Flere års optur med en række frasalg har forbedret afkastet i flere af landets kapitalfonde markant, og kombineret med investorernes store appetit på alternativer har det givet fondene en unik mulighed for at fylde pengekassen op. 

Efter flere år med lunkne afkast er flere af landets kapitalfonde efterhånden ved at ramme et niveau, hvor investorerne får valuta for deres investering. 

En gennemgang, som InsideBusiness har foretaget af samtlige af de hjemlige kapitalfonde, viser således, at de senere års mange fine frasalg har forbedret afkastet betydeligt hos flere aktører. 

Det gælder blandt andet landets største kapitalfond, Axcel, der efter en svær periode med et tumultarisk generationsskifte alene i år har frasolgt de to it-firmaer Conscia (billedet) og EG, hvilket har været medvirkende til, at Axcels fjerde fond fra 2010 nu nærmer sig et afkast, hvor investorerne har fået fordoblet deres oprindelige investering. 

Som tommelfingerregel er det den målsætning, som investorerne typisk måler fondene , og her kan Axcels nye hold altså glæde sig over, at den senere tids udsalg nu trækker fonden i den rigtige retning. 

I disse dage arbejder Axcel på frasalg af industriselskabet Frontmatec. Hvis det lykkes fonden at få mere end de milliarder kroner for den fusionerede koncern, som man har sat næsen op efter, kan det trække afkastet yderligere opad. 

Også investorerne i Axcels evige rival, Polaris, kan glæde sig over, at Polaris’ tredje fond fra 2009 med blandt andet frasalget af lampevirksomheden Louis Poulsen ligeledes har haft en så positiv indvirkning på fondens afkast, at man indtil videre har fordoblet investorerne oprindelige kapitalindskud. 

For begge fondes vedkommende har man de senere år nydt godt af, at det har været muligt at frasælge solide selskaber i porteføljen til nogle historisk høje priser, ikke blot på grund af virksomhedernes egne præstationer, men også fordi efterspørgslen efter stærke selskaber har været enorm. Det har sat sit tydelige præg på priserne.  

Det har andre aktører, herunder også Erhvervsinvest og Maj Invest Equity, også kunnet glæde sig ved. 

”Vores investeringer i danske kapitalfonde har det seneste år givet et overskud på over 70 millioner kroner. Da vores samlede tilsagn til fondene er på omkring en halv milliard kroner, er det et rigtig godt resultat. Vi ser da også, at flere fonde sidste år har leveret et afkast på over 20 procent, hvilket må siges at være rigtig godt i et lavrentemiljø,” siger Ino Dimsits, direktør i AKF Koncern, der forvalter formuen for en række store danske fagforbund, herunder 3F, Dansk Metal og HK. 

Stærke kræfter i ryggen 

Det er dog ikke kun blandt de helt store, at afkastet efterhånden nærmer sig et niveau, hvor fondene med rette kan betragte sig selv som et oplagt alternativ til det børsnoterede marked, og hvor investorerne rent faktisk også får en præmie for den øgede risiko inden for unoterede investeringer. 

Hos den mindre kapitalfond Blue Equity har man med stærke kræfter som Syd Energi, Danfoss og PFA i ryggen indtil videre etableret to fonde med et samlet tilsagn på i alt 1,3 milliarder kroner. 

Hvor den seneste fond er for ny til at måle et egentlig afkast på, har kapitalfondens første fond fra 2013 indtil videre leveret en afkastmultipel på 1,9, hvilket må siges at være godkendt. Det er blandt andet frasalg af it-virksomheden EMT Nordic til giganten KMD samt efterårets salg af Roll-O-Matic til Maj Invest, der har været med til at sikre fonden og ledende partner Christian Møller et solidt afkast, som man håber at kunne bygge videre på de kommende år ved at stable endnu en fond på benene. 

”Begge vores fonde udvikler sig fint, og vi har indtil videre gennemført tre frasalg fra fond 1. Der går dog et par år, før vi etablerer endnu en fond. Det skyldes, at vi har ændret vores strategi en smule, så hovedparten af de investeringer, vi kigger på, er minoritetsposter. Det giver nogle spændende muligheder, men betyder også, at de enkelte investeringer bliver lidt mindre. Derfor tager det længere tid at investere kapitalen,” siger Christian Møller.  

Christian Møller peger på, at fondens ambition er at være et både økonomisk sikkerhedsnet og en kompetent sparringspartner for de virksomhedsejere, der går med ambitiøse visioner, de ikke kan eller vil realisere på egen hånd. 

”Der, hvor vi kan gøre en forskel, er ved at hjælpe ejerledere, der har en ambitiøs plan liggende i skuffen, som de tøver med at realisere af forskellige årsager. Det kræver både kapital og is i maven, da det typisk ikke er uden risiko. Men det er her, vi ser os selv som en naturlig partner, da vi kan give en stifter eller ejerleder den ballast i form af finansiering og ekstra kompetencer, mamangler,” siger Christian Møller. 

Oprindelig var Syd Energi og PFA de bærende kræfter i fonden, der takket være sit ophav i det sønderjyske har en stærk base netop her. 

Derfor er det ikke overraskende, at man i forbindelse med etableringen af sin seneste fond fik Linak-milliardæren Bent Jensen med i investorkredsen, ligesom Færchfonden også bakkede op med kapital. 

”Vi har en investorbase, der rigtig godt kan lide det segment, vi bevæger os i. De har selv været der engang, og de sætter pris på at være med til at understøtte ingeniørtunge virksomheder med et udpræget fokus på BTB-kunder med dybe kompetencer inden for nogle udvalgte nicher,” forklarer Christian Møller, der selv har en baggrund i blandt andet Axcel og Maj Invest. 

Familiefonde vågner op 

En af udfordringerne for mange af de danske kapitalfonde har været, at de simpelthen er for små i forhold til det enorme investeringsbehov, de store pensionskasser har. Her har man ikke længere den store interesse i at investere i de mindre fonde, da man hurtigt får en alt for stor ejerandel qua det store investeringsbehov. 

Det øger kassernes eksponering mod de enkelte fonde og udsætter dem for unødig risiko, og derfor er mange af de mindre og mellemstore fonde herhjemme nødt til at se sig om efter andre finansieringskilder. 

Her har især mange af landets velhavende familiefonde været et kærkomment alternativ til de store pensionsgiganter, og pengetanke som Velux-fondene, Linak og andre har flittigt øremærket penge til flere af de mindre danske kapitalfonde. 

Hos Villum Fonden og Velux Fonden, der står bag den danske vinduesgigant, har man et mål om at placere omkring 1,4 milliarder kroner i kapitalfonde. Indtil videre har det blandt andet udmøntet sig i tilsagn til it-fonden Gro Capital, men den pengestærke fond er langtfra færdig med at investere i kapitalfonde. 

”Vores afkast var 17 procent på Private Equity i 2018, hvilket vi er overordentlig tilfredse med. Disse afkast bør dog ses over en længere periode. Vi har et mål for private equity og real assets på ca. 15 procent hver især på sigt og har p.t. investeret ca. 6 henholdsvis 12 procent,” siger investeringsdirektør i de to Velux-fonde Per Skovsted. 

Han peger på, at man hos pengetanken forsøger at udvælge fonde, der typisk har en særlig niche, der flugter med de ambitioner og målsætninger, man har i Velux. Derfor har man ud over Gro Capital også givet tilsagn til de tidligere Ørsted-folk i Copenhagen Infrastructure Partners. 

CIP rubricerer vi som en investering inden for real assets, som grundet sit fokus på fornybar energi, især offshorevind, flugter godt med vores grønne fokus. Gro Capital finder vi interessant grundet deres specialiserede fokus på vækstselskaber inden for teknologisektoren i Nordeuropa,” siger Per Skovsted. 

Skal have fyldt pengekassen op 

En af de danske kapitalfonde, der gennem de senere år har nydt godt af den stigende appetit  alternativer og dermed risiko blandt de velpolstrede private formuer, er Industri Udvikling. 

Fonden er en af landets ældste, og efter et generationsskifte har man de senere år fået fokuseret strategien yderligere, ligesom man i stigende grad har haft held til at mobilisere de stærke kræfter i fondens netværk af erhvervsfolk, når der skulle rejses ny kapital. 

Industri Udvikling er ved at rejse endnu en fond, hvor man atter en gang skal investere blandt underskoven af mindre og mellemstore virksomheder herhjemme. 

”Vi har haft et travlt efterår med opkøb af seks selskaber samt ni exits, herunder en konkurs. Vi er dog på rette spor i forhold til at stable vores femte fond på benene. Jeg forventer first closing i løbet af sommeren og final closing i efteråret. Grundet et øget antal af henvendelser fra veldrevne selskaber forventer jeg at øge vores fondsstørrelse med et par hundrede millioner kroner, men det kommer ikke til at ændre ved vores fokus. Det giver ikke mening at gå efter markant større virksomheder, end vi gør, for så bliver konkurrencen pludselig en del hårdere. Vi har det rigtig fint som den mest aktive danske investor i smv-segmentet,” forklarer ledende partner Dan Højgaard Jensen. 

Fonden er blandt de sidste herhjemme, der udnytter de gode tider til at få fyldt krigskassen op. Hvor det økonomiske klima de senere år har været yderst gunstigt, er der på det seneste kommet en smule mere malurt i bægeret. Talrige kapitalfonde har brændt fingrene på dyrt indkøbte selskaber, og bankerne har som en konsekvens heraf strammet alvorligt op på deres udlånspolitik i forhold til fondene. 

Samtidig lufter mange investorer bekymring for, om fondene opkøber dyre selskaber kort før en større økonomisk opbremsning. Det så man før finanskrisen i 2008, hvor branchens afkast i årevis var under vand efterfølgende. 

”Det er klart, at enmulig forestående opbremsning i økonomien er noget, investorerne taler om. Vi – og flere af vores investorer –vælger dog at se det sådan, at det ikke nødvendigvis er dårligt at rejse en fond før en eventuel afmatning. Vores erfaring er, at det at være likvid i sådan en tid giver nogle gode muligheder for at købe sig ind i solide selskaber, man måske ikke kunne komme i nærheden af tidligere,” siger Dan Højgaard Jensen. 

 

LÆS OGSÅ

Er glansen gået af EQT?

Kapitalfonde i tovtrækkeri om dansk ejendomskæmpe

Kapitalfond afværger investoroprør  

Kapitalfonde må til lommerne. Skyder en kvart milliard i presset væksthåb 

Dyr vækst presser kapitalfonds juicekomet

Banker strammer skruen om kapitalfonde 

Axcels guldæg splitter køberfeltet

Brat opbremsning på ophedet M&A-marked