;
Danica

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner

Læs de fem anbefalinger, der ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye rapport skal øge konkurrencen om firmapensionsordningerne. Kilde: Et udkast til den endelige rapport om pensionsbranchen, som InsideBusiness er i besiddelse af

1. Der skal skabes bedre forudsætninger for såkaldt unbundling af forsikrings- og pensionsprodukter:

Bedre forudsætninger for ”unbundling” kan skabe et mere gennemsigtigt marked og gøre det lettere for beslutningstagere at sammenligne pris, produktudvalg med mere. Samtidig vil det styrke mulighederne for, at AMP-selskaber samt nye, mindre aktører, som er gode til forsikring, men ikke tilbyder kapitalforvaltning, kan komme ind på markedet og lægge pres på de etablerede virksomheder. Det skal imidlertid overvejes nærmere, hvilken konkret model, som skal anvendes, og om fordelene kan opveje evt. negative afledte effekter. Unbundling vil også medvirke til, at markedet bliver mere transparent for opsparerne.

2. Virksomheder opfordres til i højere grad at inddrage medarbejdere ved udbud af pensionsordning:

Det anbefales, at virksomhederne i højere grad inddrager medarbejderne ved udbud af pensionsordning. For at medarbejderne inddrages bedst muligt, er det vigtigt, at der er åbenhed om hele processen. Det vil sige, at medarbejderne har medindflydelse på, om ordningen sendes i udbud, og at det bliver oplyst, hvad grundlaget for udbuddet er. Medarbejderne kan komme med input til, hvilke krav der skal stilles til ordningen. Medarbejderne bør også være opmærksomme på, hvad det vil koste at foretage udbuddet gennem en mægler. Ved det endelige valg af pensionsselskab kan medarbejderne ligeledes involveres.

3. Styrke arbejdsmarkedspensionsselskabernes incitament til og mulighed for at konkurrere på det kommercielle marked:

Det anbefales, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som afdækker de reguleringsmæssige og administrative barrierer, som AMP-selskaberne møder, hvis de ønsker at konkurrere om virksomhedskunder på det kommercielle marked. Tværgående pensionskasser og arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber kan, som følge af deres selskabsform, ikke indtræde på det kommercielle marked uden at ændre selskabsform eller stifte nyt selskab. Det kan begrænse deres incitament til og muligheder for at konkurrere med de kommercielle selskaber. En af de konkrete udfordringer i forhold til eventuelt at ændre selskabsform vedrører skattereglerne.

4. Forbud mod at stille krav om, at mæglere står for efterfølgende rådgivning i udbud af pensionsordning:

Det anbefales, at der indføres forbud mod, at det på forhånd er fastlagt i udbuddet af en pensionsordning, at den efterfølgende rådgivning skal placeres hos mægleren efter udbuddet. Det kan styrke konkurrencen om mæglernes ydelser og øge gennemsigtigheden omkring mæglernes aflønning. Samtidig kan det i højere grad åbne muligheden for, at AMP-selskaber kan byde ind på udbud foretaget gennem en mægler.

5. Mæglernes uvildighed skal sikres:

Det anbefales, at der indføres forbud mod, at mæglere sælger egne fonde gennem pensionsselskaber og samtidig kalder sig uafhængige. Det skal sikre mæglernes uvildighed, og at mægleren har incitament til at varetage virksomheders og medarbejderes interesser.

 

Læs også

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere