;
sampension

Pension

Se anbefalingerne om øget konkurrence indenfor arbejdsmarkedspensioner

Læs de fire anbefalinger, der ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye rapport skal øge konkurrencen om arbejdsmarkedspensionsordninger. Kilde: Et udkast til den endelige rapport om pensionsbrranchen, som InsideBusiness er i besiddelse af

 

  1. Årlig uafhængig performanceevaluering af alle pensionsselskaber der administrerer ordninger i søjle 1:

Det anbefales, at der gennemføres en systematisk, uafhængig, tværgående evaluering af pensionsselskaber, som forvalter pensionsordninger med obligatoriske bidrag. Denne benchmarking vil inkludere både AMP-selskaber og kommercielle selskaber og omfatte omkostninger, afkast, udbud af ydelser med videre og inddrage kundernes præferencer. Benchmarking skal offentliggøres i en passende form og formidles direkte både til pensionsselskaberne, de relevante repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, virksomheder med firmapensionsordninger, samt til de enkelte opsparere.

 

  1. Fagforeningerne opfordres til at introducere og kommentere evalueringen af deres pensionsselskab som fast punkt på generalforsamlingen med henblik på øget medlemsinddragelse:

Det anbefales, at fagforeningerne på deres generalforsamling, som et fast punkt, redegør for resultaterne af evalueringen af pensionsselskabet, og de overvejelser som fagforeningen har gjort sig i den forbindelse. Det anbefales desuden, at fagforeningerne indfører en følg-eller-forklar model, hvorefter fagforeningen, hvis pensionsselskabet performer mindre godt, forpligter sig til enten at samarbejde for at konkurrenceudsætte ordningen eller redegør for, hvordan man ellers vil sikre, at performance styrkes til gavn for opsparerne.

 

  1. På det private arbejdsmarked opfordres arbejdsmarkedets parter til i højere grad at tænke konkurrenceudsættelse af pensionsselskaber ind i overenskomstforhandlingerne:

Det anbefales, at arbejdsmarkedets parter på det private arbejdsmarked i højere grad i forbindelse med overenskomstforhandlingerne sætter fokus på effektiv forvaltning af lønmodtagernes pensionsordninger bl.a. via styrkede muligheder for konkurrenceudsættelse. Parterne kan f.eks. vælge at sende hele ordningen i udbud eller i højere grad åbne op for, at den enkelte arbejdsgiver kan vælge et andet pensionsselskab end standardvalget i overenskomsten. Det er allerede i dag i et vist omfang muligt på visse overenskomster på det private arbejdsmarked.

 

  1. Styrket konkurrence om pensionsordninger på det offentlige arbejdsmarked:

Det anbefales, at der arbejdes hen mod at styrke konkurrencen om pensionsordninger på det offentlige arbejdsmarked. En mulighed er, at man på de relevante offentlige institutioner i højere grad og mere systematisk sætter fokus på, om medarbejdernes pensionsordninger er placeret i det rigtige selskab. Det kan f.eks. ske ved, at der på den offentlige arbejdsplads med udgangspunkt i den årlige evaluering jf. anbefaling 1 tages stilling til, hvorvidt pensionsordningerne administreres bedst muligt. En mere vidtgående model er, at arbejdsmarkedets parter åbner op for, at offentlige arbejdsgivere kan flytte medarbejdernes pensionsindbetalinger indenfor en overenskomst, hvis der ikke er tilfredshed med den gældende ordning blandt medarbejderne.

 

Læs også

Den store oprydning i pensionsbranchen udebliver

Se anbefalingerne der skal øge konkurrencen om firmapensioner

Kommercielle pensionsselskaber får hård medfart – Arbejdsmarkedspensioner slipper billigere