;
Solix tekst Solix' investering i Cembrit har vist sig at være særdeles vanskellig

Inside story

Sky kapitalfond bag snedig skattefinte 

Den hermetisk lukkede kapitalfond Solix med tidligere Altor-chef Denis Viet Jacobsen i spidsen, der har arbejdet tæt sammen med Danica Pension og har tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt på lønningslisten har konstrueret en snedig struktur, der betyder, at fondens danske ansatte slipper langt billigere i skat. 

Kapitalfonden Solix er ikke en kapitalfond. Det gør man i hvert fald meget ud af internt at fortælle de ansatte. Ikke desto mindre har fonden, der ledes af Altors tidligere danske chef Denis Viet Jacobsen alle de karakteristika, der kendetegner en klassisk kapitalfond. 

Man har således indtil videre rejst to fonde med tilsagn på op imod 5 milliarder kroner, hentet kapital fra en stor del af svenske Altors trofaste investorer og opkøbt en stribe selskaber i primært Danmark. 

Samtidig aflønnes Solix’ partnere ud fra en helt klassisk kapitalfondsmodel, hvor Denis Viet Jacobsen og hans folk får et såkaldt managementfee, et fast beløb hvert år for at forvalte investorernes penge samt carry, hvis Solix’ to fonde leverer et afkast i en vis størrelse. 

På et centralt punkt adskiller Solix sig imidlertid fra alle de lokale kapitalfonde. Fonden har nemlig opsat en yderst kløgtig struktur, der betyder, at fondens nøglepersoner, inklusive Denis Vie Jacobsen, der selv bor i Danmark, trods danske opkøb ikke betaler dansk skat af den bonus, de modtager, hvis de leverer et godt afkast til investorerne. 

Det er ellers fast kutyme herhjemme, at alle partnere i en kapitalfond der modtager bonus, hvis fonden leverer et afkast på over 8 procent årligt, det såkaldte carry, betaler dansk skat af den gevinst. 

Det gælder lige meget, om fonden har til huse i Danmark, Sverige eller et helt tredje land. Ikke desto mindre har Solix etableret en særlig struktur, hvor de ansatte i stedet for at betale dansk skat beskattes efter svenske regler, hvilket i bedste fald kan næsten halvere den skat, de betaler af deres potentielt lukrative bonus. Den finte, kan således på sigt vise sig at være mange millioner værd for de danske medarbejdere i Solix. 

Kapitalfonden og ledende partner Denis Viet Jacobsen har trods mange investeringer herhjemme de senere år altid gjort en dyd af at holde sig ude af mediernes søgelys, og Viet Jacobsen ønsker ikke at udtale sig om, hvorfor man har valgt at vige uden om de danske skatteregler, som alle andre kolleger i branchen følger. 

Solix’ skattetænkning til trods har fonden et tæt samarbejde med tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt, der sidder i bestyrelsen for virksomheden Safelane Global, som Solix ejer. En post, som den tidligere socialdemokratiske frontfigur i øvrigt har udtalt sig særdeles positivt om. 

”Et andet projekt, der står mit hjerte nær, er mit medlemskab af bestyrelsen for Safelane Global, en britisk virksomhed, der siden 1989 har fjernet eksplosivt materiale fra både land og vand,” har hun udtalt ved en tidligere lejlighed. 

Fakta

Solix er reelt en kapitalfond, der dog kalder sig selv et investeringsselskab.

Partnerne i fonden aflønnes med både almindelig løn samt bonus, den såkaldte carry, hvilket er helt klassisk for kapitalfonde.

Solix har i alt rejst omkring 5 milliarder kroner og opkøbt en stribe virksomheder, hvoraf langt hovedparten ligger i Danmark.

Modsat alle andre kapitalfonde på det danske marked betaler partnerne i Solix ikke dansk skat af den bonus, de opnår, hvis fonden leverer et godkendt afkast. I stedet har man via en kreativ konstruktion sørget for, at fondens partnere beskattes i Sverige, hvor skatten i bedste fald er næsten halvdelen af herhjemme.

Solidt frasalg til Mærsk-familien 

Ud over et nært samarbejde med landets tidligere statsminister har Solix herhjemme blandt andet haft et arbejdet sammen med Danske Banks pensionskasse, Danica Pension, der var med til at finansiere fondens milliardopkøb af KK Wind, der er underleverandører til en række af vindindustriens store spillere, herunder især Siemens. 

Det selskab er netop blevet solgt til Mærsk-familiens private pengetank, A.P Møller Holding, for en pris på omkring 2 milliarder kroner. Salget er Solix’ første exit, og med den høje pris in mente er fonden og dens partnere dermed godt på vej mod at skabe et solidt afkast og dermed sikre sig selv carry. 

Hos Danske Banks pensionskasse har man dog ikke taget stilling til Solix’ noget kreative setup, da man valgte at investere side om side med fonden. 

”I forhold til långivning til KK Wind går vores skattemæssige due diligence på, om selskabet har en aggressiv skattestruktur. Hvordan de partnere, der er involveret skattemæssigt, selv er organiseret, har vi ikke indsigt i eller fokus på, da vi ikke er investeret i selve kapitalfonden. Danica Pension betaler selvfølgelig dansk PAL-skat af afkastet,” skriver pensionskassens investeringsdirektør, Jesper Langmack, i en mail til InsideBusiness. 

Frasalget af den store leverandør til vindmølleindustrien var lidt af en milepæl for Solix, da det var kapitalfondens første frasalg, men samtidig var det også et vigtigt signal at sende til investorerne, da flere af fondens investeringer tidligere har været ramt af udfordringer. 

Således har InsideBusiness løftet sløret for, hvordan fonden er havnet i en bitter strid med de tidligere ejere af industrivirksomheden Hoyer, som er endt i en voldgift. Samtidig har opkøbet af den tidligere FLS-virksomhed Cembrit givet fonden en del grå hår, da man har været ramt af en række store udfordringer, blandt andet i forbindelse med lanceringen af en ny fabrik. 

Samtidig har fondens lukkede stil ført til, at flere af de af de investorer, der har været med til at finansiere investeringen i netop Cembrit via en obligation, har solgt deres andel igen, da de savnede svar og forklaringer fra fonden, da tingene begyndte at køre skævt. 

En torn i øjet på konkurrenterne 

Solix’ forsøg på at omgå de danske regler er en torn i øjet på mange af de øvrige kapitalfonde, der både har til huse herhjemme og agerer på det danske marked. Blandt disse er der en uskreven musketered om, at man strækker sig langt for at følge de danske regler, selv om man ikke er ovenud begejstret for dem. 

Flere af fondene har ellers gennem årene fået tilbud om at opsætte diverse fantasifulde løsninger for at slippe uden om den relativt hårde beskatning herhjemme, men har valgt at sige nej, blandt andet fordi man ikke ønsker at skabe yderligere debat om en branche, der i disse år ikke nyder megen gunst hverken politisk eller i offentligheden. 

Direktør i kapitalfondenes brancheorganisation DVCA Henriette Kinnunen ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag, men påpeger, at organisationen råder sine medlemmer til at betale dansk skat af de ansattes lønninger. 

DVCA´s retningslinjer opsætter de overordnede principper for, hvordan man som kapitalfond skal agere, for eksempel at man skal overholde gældende lovgivning, herunder selvfølgelig også gældende skattelovgivning. Det gælder naturligvis også i forhold til carry, som for skattepligtige til Danmark bliver beskattet som løn,” siger hun. 

Hos Corrit Advisory, der blandt andet rådgiver både danske og udenlandske kapitalfonde om skat påpeger ledende partner Jakob Bundgaard, at lovgivningen på området ikke altid er helt gennemsigtig, ligesom der fra land til land hersker meget forskellige måder at beskatte partnere i fonde. 

”Generelt er det meget forskelligt fra land til land, hvordan man beskatter carry hos partnere i kapitalfonde. I Danmark har vi dog, i modsætning til de øvrige nordiske lande, gennem snart en del år haft et fast regelsæt. Men det er et område, hvor der hersker en del uklarhed, for selv efter at reglerne blev vedtaget, gik der mange år, før de skulle anvendes i praksis,” siger han. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Solix eller Helle Thorning Schmidt. 

 

LÆS MERE

Pensionsgigant og finansfolk øjner milliardgevinst på ombejlet virksomhed

Kapitalfondes salgsdrømme brister 

Fonde i kapløb om skjult guldæg 

Se kapitalfondenes guldæg – og de dårlige investeringer

Har han reddet Nordeas prestigeafdeling?

Afkastet halter i danske kapitalfonde