;
Administrerende direkt├©r Lasse Nyby

Bank/Realkredit

Spar Nord-topchef i dobbeltrolle i beskidt bankkrig

AP Pension solgte en aktiepost i Danske Andelskassers Bank (DAB) til Spar Nord til underkurs i forhold til børsværdien på dagen, hvilket strider mod praksis i lignende handler. Samtidig sidder Spar Nord-direktør Lasse Nyby som næstformand for AP Pension og som formand i investeringskomiteen. Han forlod lokalet, da beslutningen blev taget, lyder det fra AP Pension.

Gik opsparerne i AP Pension glip af et pænt millionbeløb som led i en studehandel, da AP Pension solgte en aktiepost på 4,5 pct. i DAB til Spar Nord? Det spørgsmål stiller man sig i dele af banksektoren, især fordi Spar Nord-direktør Lasse Nyby, som har været en ivrig kombattant i slaget om kontrollen med Danske Andelskassers Bank (DAB), også sidder som næstformand og formand for investeringskomiteen i AP Pension.

Han har altså to kasketter på, fordi han både skal sikre Spar Nords interesser og et godt afkast for opsparerne i AP Pension – og i sagen med salget af DAB-aktieposten må man sige, at de interesser er modstridende.

Det undrer tillige, at aktieposten DAB blev handlet med et prisskilt på 10,35 kr. per aktie på en dag, hvor kursen på DAB lå på 11. Det står i skarp kontrast til, hvad AP Pension og Nykredit tidligere på året fik for aktieposter i Vestjysk Bank, hvor de fik en kurs på 3,45 svarende til en overkurs på ca. 20 pct. Og da Salling Bank blev købt af Sparekassen Vendsyssel, var overkursen på 102 pct. i forhold til lukkekursen dagen før.

Med til historien hører, at Jyske Bank og Købstædernes Forsikring begge er meget interesserede i kontrollen over DAB efter en årelang skyttegravskrig med lige præcis Spar Nord, som for nylig lagde et pligtmæssigt tilbud på hele DAB på 10,35 kr. per aktie. Det er således langtfra utænkeligt, snarere sandsynligt, at en af de to spillere ville have budt en højere pris for aktieposten.

Blev andre spurgt, om de ville betale mere?

Men Jyske Bank-direktør Anders Dam er ikke vendt tilbage på spørgsmålet, om han fik buddet, mens Købstædernes Forsikring ikke har ønsket at kommentere, om de har fået muligheden for at byde højere. Men InsideBusiness har dog modtaget indikationer, der peger på, at de ville have været interesseret i at købe aktieposten, hvis de var blevet præsenteret for muligheden.

Fra AP Pensions side ønsker direktør Bo Normann Rasmussen ikke at svare på, om andre end Spar Nord fik mulighed for at købe aktieposten.

”Det kan vi naturligvis ikke svare på, da det vil bryde vores fortrolighed – og det vil gælde i enhver forhandling,” lyder det i et skriftligt svar til InsideBusiness.

Med til sagen hører også, at AP Pension den 28. juni offentliggjorde en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at Spar Nord havde indgået en aftale med AP Pension om at sælge pensionsselskabets pensionsprodukter til privatkunder under Nærpension-brandet, hvilket betyder et historisk farvel til en lignende aftale med PFA’s Letpension, som er en hård konkurrent for AP Pension. Det er altså en stor sejr for AP Pensions muligheder for at sælge pensioner til Spar Nords kunder.

Men Bo Normann Rasmussen afviser, at der er et sammenfald mellem de to begivenheder, som altså fandt sted med få ugers mellemrum:

”Nej. Aftalen om at sælge aktierne i DAB var ikke en del af aftalen om det udvidede samarbejde mellem Nærpension og Spar Nord.”

Man talte om aktiekøb og samarbejde til samme møder

Det er også meldingen fra Spar Nords side, omend man ikke vil afvise, at man har talt om de to forhold til samme møder.

”Aftalen om køb af aktierne var ikke en betingelse i den nye aftale med Nærpension. Det var dog naturligt at drøfte emnet, når der alligevel var en dialog mellem AP Pension og banken, lyder det i et svar fra Spar Nords Martin Bach, direktør for kommunikation og forretningsudvikling.

Spar Nord oplyser samtidig, at man i forhandlingerne mellem AP Pension og Spar Nord var klar over, at Lasse Nyby var inhabil, og derfor blev han sendt uden for døren, da beslutningen blev truffet.

”Banken og Lasse Nyby var helt opmærksomme på den mulige interessekonflikt, hvorfor begge aftaler – både aftalen med Nærpension og aftalen om køb af aktierne i DAB – blev varetaget af bankdirektør Martin Kudsk Rasmussen,” fortsætter Martin Bach.

Om prisen på aktierne i DAB, og om Lasse Nyby qua sin dobbeltrolle som både direktør for Spar Nord og som næstformand i AP Pensions bestyrelse og formand for investeringskomitéen havde indflydelse på beslutningerne, lyder meldingen fra AP Pension, at man sendte Lasse Nyby uden for døren, da beslutningen blev taget:

”AP Pension har klare procedurer og regler for håndteringen af interessekonflikter/inhabilitet. Det betyder, at man forlader lokalet eller mødet, hvis der diskuteres emner, hvor man er inhabil, ” lyder det fra AP Pensions direktør, Bo Normann Rasmussen, som samtidig tilføjer, at man faktisk var tilfreds med prisen for DAB-aktien:

AP-direktør: Vi er tilfredse med prisen

”Vi solgte for omkring 88 mio. kr. med en fortjeneste på omkring 45 mio. kr., så vi er meget glade for handlen. Vi handlede til kurs 10,35, og der blev indgået en handel af nogenlunde samme størrelsesorden den 10. marts i år til en kurs på 8,76. Så ved at have tålmodighed har vi opnået ekstra 18 pct. i forhold til prisen i marts.”

Bo Normann Rasmussen påpeger samtidig, at handlen blev indgået til markedspris efter metoden volumenvægtet pris (kaldet VWAP). Efterfølgende blev handlen behandlet i Finanstilsynet, og i den forbindelse var der en tidsperiode, inden godkendelsen blev givet, og i den periode steg aktien.

En af de iagttagere, som følger aktierne i de mindre banker tættest, er Nicholas Rohde fra BankResearch. Han er enig i, at der generelt er en praksis for, at aktieposter i banker handles til en overkurs. Men det kommer meget an på, om det er en post, som man opnår bestemmende indflydelse af, eller om banken har en meget høj kurs/indre værdi.

” I tilfældet med DAB skyldes prisen på Spar Nord Banks seneste køb, som udløste tilbudspligten, og som var lavere end den gældende aktiekurs, nok primært, at det var begrænset, hvor meget yderligere strategisk indflydelse denne aktiepost gav Spar Nord Bank kombineret med en relativt høj kurs/indre værdi-multipel.”

Seniorrådgiver Lars Krull ved Aalborg Universitet har svært ved at tro, at Spar Nord-direktør Lasse Nyby kan have bragt sig selv i en situation, hvor han kan kritiseres for at indgå en studehandel og sidde midt i interessekonflikt, som en god kurs på DAB-aktieposten var en del af.

”Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig, at Lasse Nyby har bragt sig selv i en dobbeltrolle, hvor han har behandlet sagen på bestyrelsesniveau eller i AP Pensions investeringskomité. Han ville jo være hamrende inhabil i den sag,” siger Lars Krull.

LÆS MERE

Lars Mørch kan få direktørstolen i Jyske Bank fra 2023

Fremragende valg af direktør til arvefølgen i Jyske Bank

Detroniseret Danske Bank-direktør oplagt som ny topchef i Jyske Bank

Karsten Dybvad står svækket tilbage – og Danske Bank bliver næppe offensiv på markedspladsen

Ulmende uro i Danske Banks ejerkreds  

Danske Bank fejler i nordisk bankkapløb. Investorfight tager form

Storbank risikerer kæmpe lussing på krisesag

Danske Bank lukker ned for udskældt leasing af luksusbiler

Alvorlig kriminalitet knyttes til leasingbranchen. Nu skal de brodne kar fjernes