;
De første danske 1 krone-selskaber blev stiftet i 2014. Selskabsformen er skabt efter tysk forbillede. Her fungerer modellen tilsyneladende.

Redaktørens analyse

Stadig rig mulighed for selskabssvindel efter IVS’ernes død

Afskaffelsen af iværksætterselskaberne stopper ikke svindlerne. Hvis man vil lave en selskabskarrusel, behøver man dårligt nok at forlade kongeriget. Man kan stifte et IVS for 1 krone på Færøerne.

Den 9. april fik iværksætterselskaberne (IVS) dødsstødet af et stort set enigt Folketing, og dermed er debatten om den omdiskuterede selskabsform slut. For nu. Men de problemer, som afskaffelsen af IVS’erne har til hensigt at forhindre, ser ikke ud til at forsvinde, blot fordi loven nu er blevet vedtaget.

Dansk Folkeparti og regeringen, flankeret af revisorernes brancheforening FSR, har presset hårdt på for at få afskaffet selskabsformen, og her har de angiveligt store problemer med selskabssvindel været omdrejningspunktet i argumentationen.

Fordi det kun koster 1 krone at oprette et iværksætterselskab, har der været eksempler på, at folk har brugt selskabsformen til at oprette en masse tomme selskaber for på forskellig vis at snyde systemet, eksempelvis stiftede en taxavognmand 25 nye selskaber for at søge 500 tilladelser til at køre taxa. De eksempler viser angiveligt, at der ikke er en fremtid for billige selskaber i Danmark, lyder argumentationen.

Men stik imod hensigten ser det ud til, at det på trods af afskaffelsen ikke fremover vil blive lettere, men derimod væsentlig sværere for de danske myndigheder at finde og forfølge dem, der rent faktisk bruger deres selskaber til at svindle med.

Man behøver nemlig hverken kunne tale tysk eller være ekspert i et andet lands selskabsret for at stifte et 1-kroneselskab. Det kan man gøre stort set gratis på Færøerne, der dårligt nok kan betegnes som udlandet, idet det jo er en del af rigsfællesskabet. Her taler de fleste advokater dansk, og selskabsloven er stort set identisk med den danske, dog med blandt andet den undtagelse, at det er muligt at stifte et iværksætterselskab for 1 krone.

1-kroneselskaber er stadig populære i EU

Hvis ens hensigt er at stifte eksempelvis en tvivlsom dansk selskabskarrusel, behøver man således blot at stifte et antal færøske IVS’er og oprette filialer til dem i Danmark, og det samme kan man naturligvis også gøre fra mange af de andre EU-lande, hvor man stadig i dag kun skal lægge 1 krone for at oprette et selskab uden personlig hæftelse.

Som eksperten i selskabsret, lektor Troels Michael Lilja fra CBS har vist, kan man stifte et iværksætterselskab for 1 euro i Tyskland, Belgien, Italien og Luxembourg, og i 10 andre EU-lande kan man stifte et selskab, der svarer til et anpartsselskab, for 1 euro eller mindre.

Svindlerne behøver dermed ikke lægge 40.000 kroner, som det ellers er blevet fremført i argumentationen. De kan drive tvivlsomme selskabskonstruktioner i Danmark gennem udenlandske selskaber.

Det betyder også, at det bliver vanskeligere for de danske myndigheder at føre tilsyn, ligesom behandlingen af tvangsopløsninger bliver mere ressourcekrævende hos Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen. Til gengæld vil selskaberne ikke belaste de danske skifteretter, men det ser alt andet lige ud til at være meget begrænset, hvad samfundet og statskassen vinder ved, at IVS’erne kommer på udenlandske hænder.

Dertil kommer det skatteprovenu, som statskassen potentielt vil gå glip af, når superiværksættere vælger at stifte deres virksomhed på eksempelvis Færøerne, hvor selskabsskatten tilmed kun er 18 procent.

Iværksætterne bøder for den nye lov

De største tabere ser dermed ikke ud til at være svindlerne, men derimod de almindelige retskafne iværksættere, der har sat penge til ved at investere i innovation. På skæringsdagen om to år skal egenkapitalen være positiv, hvis selskabet skal kunne konverteres til anpartsselskab, og de, der har opbygget en stor negativ egenkapital, og som endnu ikke skaber overskud, har nok travlt.

Det ser nemlig ikke ud til, at det bliver muligt for iværksætterne at undgå en tvangsopløsning ved at ændre det eksisterende danske selskabs hjemstavn. Færøerne kræver, at man opretter et nyt selskab for at kunne drive virksomhed fra Færøerne.

En af de største fortalere for en afskaffelse af IVS’erne, FSR, kan dog også ende med at blive iværksætternes redning. For mens brancheforeningen på den ene side ønsker IVS’erne afskaffet med den begrundelse, at det danske system ikke har ressourcerne til at føre tilstrækkeligt tilsyn med selskaberne, opfordrer man også politikerne til at gå det danske selskabssystem efter i sømmene, når valget er overstået.

Vi mangler nemlig stadig svar på, hvad det optimale kapitalkrav til anpartsselskaber bør være, og nok vigtigst af alt svar på, hvordan man på den ene side giver erhvervslivet, herunder iværksætterne, de bedste forretningsforudsætninger, mens man samtidig minimerer mulighederne for svig.

LÆS OGSÅ

Jarlov vender det døve øre til kritik i betændt opgør om iværksætteri

Sunde virksomheder risikerer tvangsopløsning som følge af ny lov

Skarp kritik af ny lov: Danske virksomheder rammes af næsthøjeste krav i EU

Valgår får minister til at slukke for iværksætterpanelet

Storaktionær kortslutter omstridt milliardhandel

Ny rapport bliver en gyser for store dele af pensionsbranchen

Her yngler pengene, når markederne bløder. Se fondenes vindere og tabere

Har regeringen og Nationalbanken smadret boligmarkedet?

Pensionschefer i opgør om at pelse pensionister

Halvdelen af banktopcheferne ville dumpe på nye egnethedskrav