;
NP Louis Hansen web

M&A

Stenrig fond gør klar til at skyde penge i kapitalfonde

Fonden bag Coloplast har fået grønt lys fra Erhvervsstyrelsen til at investere en del af milliardformuen i private equity, hedgefonde og unoterede aktier.

Milliardformuen i fonden bag den danske medikogigant Coloplast skal bringes i spil på nye måder. Det har Aage og Johanne Louis-Hansens Fond anført af formand og mangemilliardær Niels Peter Louis-Hansen for nylig besluttet ifølge dokumenter, som fonden har sendt til Erhvervsstyrelsen, og som InsideBusiness har fået aktindsigt i.

Heraf fremgår det, at mens fonden hidtil har investeret milliardformuen med relativt konservative midler, så er man fremover klar til at tage nye metoder i brug. Konkret gælder det bl.a. investeringer i private equity, hedgefonde og unoterede aktier.

I en sjælden kommentar skriver 73-årige Niels Peter Louis-Hansen til InsideBusiness, at bestyrelsen har moderniseret vedtægterne ”for at give fonden mulighed for at kunne investere bredere i det store spektrum af aktivtyper, der findes i dag.”

Erhvervsstyrelsen har tidligere på måneden – den 4. marts 2021 – godkendt de nye vedtægter, og dermed er der grønt lys for, at fonden kan gå i gang med at investere i nye aktivklasser.

Sådan investerer Louis-Hansens Fond

Siden stiftelsen i 1969 har Aage og Johanne Louis-Hansens Fond haft mulighed for at investere i bl.a. ejendomme, stats- og realkreditobligationer samt børsnoterede aktier.

Efter en vedtægtsændring i 2011 har fonden desuden haft mulighed for at investere i børsnoterede erhvervsobligationer og visse investeringsforeninger.

Med de nye vedtægter, der blev godkendt i marts 2021, kan fonden derudover placere penge i unoterede kapitalandele, private equity-fonde, hedgefonde, kreditfonde, kapitalforeninger og andre alternative investeringsfonde.

Fonden investerer i dag fortrinsvis gennem selskabet Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, der også ejer fondens aktier i Coloplast A/S.

I bestyrelsen for fondens investeringsselskab sidder bl.a. Michael Pram Rasmussen, der tidligere har været formand for Coloplast og Mærsk.

Kilde: Aktindsigt

Formuende fond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond ejer 11 pct. af Coloplast, der har en markedsværdi på knap 200 mia. kr. Fonden har en egenkapital på 26 mia. kr., hvoraf langt størstedelen altså er bundet i Coloplast-aktier. Aktierne i den børsnoterede virksomhed udgør således 93 pct. af værdien af fondens samlede aktiver.

Coloplast, der producerer medicinsk udstyr, blev stiftet af Aage og Johanne Louis-Hansen tilbage i 1950’erne. Virksomheden er børsnoteret, men er kontrolleret af familien og fonden, der blev stiftet i 1969.

Fonden understreger, at der ikke er planer om at frasælge de dyrebare Coloplast-aktier. Det er alene den resterende del af formuen, der skal ruskes op i, og formålet er at opnå en bedre risikospredning. Det skriver fondens advokat, partner Henrik Dahl fra Bruun & Hjejle, til Erhvervsstyrelsen.

”For så vidt angår den del af Fondens og datterselskabets formue, som ikke består af aktier i Coloplast A/S, har Fondens bestyrelse et ønske om gennem diversificering af investeringerne at opnå et fornuftigt afkast under iagttagelse af en rimelig grad af risikospredning. Dette finder fondsbestyrelsen vil være bedst stemmende med bestyrelsens forpligtelse til at sikre en forsvarlig kapitalforvaltning,” skriver advokaten.

”Fondens bestyrelse har derfor et ønske om, at Fonden – og dermed også datterselskabet – får mulighed for at investere i flere aktivtyper end de aktivklasser, der i dag er angivet i §3 i Fondens vedtægt.”

Følger i andre fondes fodspor
Ifølge investeringsdirektør Henrik Franck fra Formuepleje er det et fornuftigt træk af fonden, at den udvider sine egne handlemuligheder.

”Når man investerer i alternativer som f.eks. kapitalfonde, breder det paletten af aktiver ud, og man får bedre adgang til at investere i ikkebørsnoterede virksomheder. Det er positivt for porteføljen, fordi det bidrager til at sprede risikoen,” siger han og peger på, at det samme er sket i en række pensionskasser.

Ud over pensionskasserne er der også flere andre store danske fonde, der inden for de senere år har taget hul på at investere en del af formuen i alternativer som kapitalfonde. Det gælder f.eks. fondene bag vinduesgiganten Velux – Villum Fonden og Velux Fonden – som har investeret i 15 forskellige investeringsfonde med ejerandele i mere end 100 virksomheder.

De to fonde bag Velux investerer sammen gennem selskabet VV Private Equity, der ifølge 2020-regnskabet har investeret ca. 1 mia. kr. i kapitalandele. Pengene er bl.a. investeret via Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og en Blackrock-fond, der investerer i vedvarende energi.

I fondene er pengene typisk bundet i en årrække på f.eks. 5 eller 10 år. Det betyder, at der ikke er lige så let adgang til at komme ind og ud af investeringerne, som det er tilfældet på aktiemarkedet. Til gengæld forventer investorerne et højere afkast på grund af den såkaldte illikviditetspræmie.

Formand knyttet til kapitalfonde
Niels Peter Louis-Hansen fra Coloplast har allerede et godt kendskab til de kapitalfonde, der fremover kan håbe på investeringer fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Fondsformanden, der også er næstformand for bestyrelsen i Coloplast A/S, har nemlig på egne vegne investeret i indtil flere kapitalfonde. Han var med, da kapitalfonden Seed Capital lancerede sin tredje fond i 2016, og han ejer derudover en del af Seeds fjerde fond. Seed Capital investerer i virksomheder på et tidligt stadie og har bl.a. været inde over selskaber som Trustpilot, Vivino og Endomondo.

Niels Peter Louis-Hansen har ligeledes investeret i kapitalfonden Portman Square Private Equity II, der forvaltes af Atrium Alternativer.

Han ejer knap 21 pct. af Coloplast og 15 pct. af Ambu. Det gør, at han er blandt de højest placerede danskere på Bloombergs liste over milliardærer. Her er hans formue senest opgjort til ca. 57 mia. kr.

Niels Peter Louis-Hansen er valgt som formand for Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, så længe han lever, og han udpeger ifølge fundatsen selv sin efterfølger.

 

LÆS MERE

Trods lunkne afkast: Statens storinvestor tager kapitalfonde i forsvar

Nordiske kapitalfonde får baghjul på afkast  

M&A-marked: Her er de varmeste salgskandidater

Storbank dropper dansk corporate finance

Kapitalfondes væksthåb presset på pengejagt

PFA risikerer kæmpe nedskrivning på giftigt udlån

EQT forbereder salg af genrejst problembarn