;
PFA

Inside story

Store udbud og giftig konkurrencesituation præger pensionsbranchen

Både PFA og Topdanmark forventer prisstigninger på tabsgivende forsikringer, og der advares om, at nogle kunder slet ikke vil kunne tegne en TAE-forsikring. Vi ser nærmere på nogle af de højaktuelle udbudsrunder i et yderst spændende år for pensionsbranchen, hvor forretningsmodellen er oppe i luften, og nye konkurrenter banker på døren.

Det går heftigt for sig i pensionsbranchen i disse dage. Ikke alene har de udskældte forsikringer og konkurrencesituationen udløst skarp uenighed mellem Danica, AP Pension og PFA, der er kritiske over for Vellivs forretningsmodel. Uroen i medierne og prisstigninger på forsikringsordninger fra selskabernes side har også fået talrige virksomheder til at teste, om deres pensionsordning er god nok. Derfor kører der talrige udbud og hårde vilkårsforhandlinger mellem pensionsselskaberne og mæglerne i disse dage. InsideBusiness ser nærmere på nogle af dem.

”Der er rigtig meget gang i den på markedspladsen i år. Ikke alene er det de egentlige udbudsrunder. Det er også mæglerne, der ser nærmere på de nuværende vilkår og forsøger at lande nye aftaler uden at gennemføre en dyr udbudsrunde, hvor alle medarbejdere skal have ny rådgivning og nyt pensionsselskab,” siger pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension.

Ifølge InsideBusiness oplysninger er der p.t. en række større udbudsrunder eller genforhandlinger i gang eller netop afsluttet.

En af de absolut mest interessante er Danish Crowns medarbejdere, der historisk har ligget hos AP Pension, der også har DLG, Arla og Coop. Der er tale om en stor ordning, som er ret langt henne i forløbet. Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er Velliv netop blevet vraget fra udbudsrunden pga. for høje forsikringspriser, hvilket kan være lidt overraskende qua den seneste tids kritiske dækning af netop Vellivs tilbud på forsikringssiden. Det er Willis Towers Watson, der står for det udbud.

Også IBM’s ordning og advokathuset Bech-Bruuns pensionsordning ses efter i kortene for tiden, mens den også ret store ordning i LOS- Landsorganisationen for sociale tilbud med 500 medlemsvirksomheder netop har skiftet mægler til RTM, hvor PFA fortsætter som leverandør på pensionssiden uden et udbud. Også denne ordning har været præget af, at skadeforløbet for medarbejdere på det sociale område viser, at det ligger over gennemsnittet i Danmark. Så skadestatistikken gjorde, at brancheorganisationen og PFA Pension i efteråret måtte revurdere aftalegrundlaget for ordningen.

Hos mæglerhuset RTM følger direktør og pensionsmægler Mogens Rosengaard konkurrencen i pensionsbranchen tæt. Han peger også på hård konkurrence og stigende priser som følge af underskud på SUL, og de to ting kan i kombination være en giftig cocktail. Derfor er det nogle gange bedre, hvis kunderne bliver, hvor de er, uden at udbudsteste ordningerne, hvis ellers vilkår og betingelser af professionelle skønnes at være fair og markedskonforme.

Store grupper risikerer at miste deres forsikringsordninger

”Vi kan se, at der er en del firmapensionskunder, som har mest interesse i at blive, hvor de er, også selv om priserne på forsikringsordningen er øget. De har måske en god pensionsleverandør, som medarbejderne er glade for og trygge ved. Og er der tale om en sårbar medarbejdergruppe med et dårligt skadeforløb, så kan det være svært at tegne en ny forsikringsordning. Der kan faktisk opstå en situation, hvor nogle medarbejdergrupper risikerer at stå uden forsikringer.”

Mogens Rosengaard mener også, at der har været for lidt fokus på fordelene ved at være i et pensionsselskab, som prioriterer at få medarbejderne tilbage i arbejde igen og reelt gør noget ved det. For det er ikke en fordel for hverken medarbejder, virksomhed eller pensionsselskab, hvis det ender med, at medarbejderen skal forsørges resten af livet – og det sætter netop hovedet på sømmet i forhold til en af de store udfordringer for pensionsselskaberne i dag:

”Problemet er jo, at der har været en vis berøringsangst over for de medarbejdere, der har været nede med stress eller andet behandlingsmuligt sygefravær. Generelt har der ikke været proaktivt fokus nok på at hjælpe den syge tilbage i job igen. Og al erfaring viser, at jo længere tid, en medarbejder er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at komme tilbage igen. Heldigvis ser vi, at de tre store, Danica, PFA og Velliv, alle er blevet ret gode til det her.”

I den kontekst mener Mogens Rosengaard, at SUL-debatten nogle gange fylder for meget, for de primære leverandører har faktisk styr på det.

”De her store SUL-underskud fylder jo meget i debatten. Også for meget. Det ville jo også være unaturligt, hvis pensionsselskaberne havde overskud på SUL, for så ville pengene jo ophobe sig i selskaberne, fordi SUL dybest set er hensættelser til fremtidige udgifter.”

Willis: Unbundlingspillere skal vise, hvad de kan

Fra Willis Towers Watson ønsker man ikke at kommentere igangværende udbudsrunder, bortset fra at det også her er forventningen, at ganske mange virksomheder og organisationer vil benytte 2021 til at efterprøve deres ordninger, efter at de f.eks. er blevet hævet i pris eller har fået forringet deres ordninger, fordi pensionsselskaberne er fokuserede på at få bedre balance i deres forretninger ved at nedbringe underskud på tab af erhvervsevne-forsikringer.

”Det er rigtigt, at det ser ud til 2021 bliver et travlt år. Det er godt for branchen, at der er et øget fokus på at skabe en bedre gennemsigtighed, så man bedre kan gennemskue det samlede værditilbud til kunderne, hvad der går til kapitalforvaltning, og hvad der går til forsikringsdelen, og hvad er de reelle skadeudgifter sammenholdt med øvrige indtægter? Hvem vil ikke gerne kunne gennemskue, hvad det koster at være kunde i et pensionsselskab, og selskaberne er nødt til at vænne sig til, at de to produkter ikke længere kan ses som et samlet hele, fordi kunderne ønsker fuld transparens,” siger Willis Towers Watsons direktør, Lars Depping Christensen

En anden overordnet trend, som flere af mæglerhusene ærgrer sig over, er den kraftige konsolidering på pensionsmarkedet, hvor Skandia blev opslugt af AP Pension, mens SEB blev købt af Danica. Lige p.t. er situationen den, at Sampension har trukket sig ud af de større udbudsrunder. Her er Topdanmark Liv heller ikke til stede. I stedet er det i dag reelt PFA, AP Pension, Danica og Velliv, der slås om kunderne i de store udbud.

”Der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne så en endnu større konkurrence på kundernes vegne. Men vi må manøvrere blandt de udbydere, der er. En udvikling kan være, at nogle spillere vinder indpas med rene risikopakker til konkurrencedygtige priser. Så kan vi komme til at stå i en situation, hvor virksomhederne kan få afdækket deres forsikringspakker på den ene side, og så vil kunderne begynde at se på at trække alternative opsparingsleverandører ind på markedet og den vej igennem skabe øget konkurrence på kapitalforvalternes evne til at skabe afkast målt i forhold til omkostninger. Men de spillere skal også vise, at de kan konkurrere med pensionsselskaberne på priser og betingelser,” siger Lars Depping Christensen med henvisning til en spiller som Euro Accident, der netop forsøger at kæmpe sig ind på markedet med rene forsikringspakker uden kapitalforvaltningsdelen.

Lars Depping Christensen peger også på, at gennemskuelighed og convenience for både virksomheder og medarbejdere ved kun at benytte én leverandør til placering af både forsikringsdækninger og opsparing er vigtigt.

”Skal denne bekvemmelighed løses, kræver det teknologi og investeringer fra nye spillere og rådgivere. Dette sammenholdt med en sammenblanding af prissætning på forsikringsdækninger og kapitalforvaltningen gør det til en svær opgave for nye aktører.”

PFA: Priserne på SUL vil fortsætte op 

Fra Euro Accidents direktør Christian Dehn lyder meldingen, at man har vundet flere store udbud, men man ønsker ikke at oplyse navnene på virksomhederne. På selve markedspladsen lyder meldingen også, at der fortsat vil være prisstigninger på vej på de tabsgivende tab af erhvervsevne-forsikringer. Det er i hvert fald meldingen fra PFA i et skriftligt svar til InsideBusiness.

”Vi vurderer priserne individuelt for vores kunder, så man i den enkelte ordning betaler for egen risiko og skader. Så det vil være individuelt, hvad den enkelte virksomhed vil opleve. Men overordnet er det forventeligt, at den nye SUL-bekendtgørelse i kombination med en ændret tilsynspraksis vil føre til prisstigninger de kommende år,” lyder det fra PFA med henvisning til de højaktuelle drøftelser mellem Finanstilsynet og branchen, som før beskrevet i InsideBusiness.

Topdanmark Liv har i forbindelse med det senest offentliggjorte regnskab oplyst svagt faldende præmieindtægter, ligesom man oplyser, at 2020 har været et år præget af prisstigninger:

”Topdanmark har i løbet af efteråret 2020 hævet priserne for en række kunder. Vi har ikke aktuelle planer om yderligere prisforhøjelser. Vi forventer, at priserne i markedet generelt vil være stigende i 2021 og i de kommende år, bl.a. som følge af det lave renteniveau og heraf følgende forøgede skadeudgifter,” siger Topdanmarks ansvarshavende aktuar og tekniske direktør, Per Myglegård.

Trods udmeldingerne fra PFA og Topdanmark Liv skal man dog ikke spørge ret mange mæglere og pensionseksperter for at nå frem til, at det især er Danica, der er kendt for at dumpe priserne på netop forsikringsordningerne. Men herfra oplyser man, at man i henhold til konkurrencelovgivningen ikke sig må udtale sig om forventninger til prisudviklingen.

Elefanten i rummet er og bliver dog pandemiens betydning for skadeudviklingen på de dyre tab af erhvervsevne-forsikringer. Danicas CCO, Søren Lockwood, vil ikke udelukke, at der kan komme en negativ effekt, f.eks. som følge af den megen hjemmearbejde.

”Danica har ikke oplevet en vækst i antallet af SUL-skader som følge af coronapandemien, men vi har i anden bølge af coronakrisen bl.a. oplevet en del henvendelser på psykologdelen via sundhedssikringen. Det er derfor endnu for tidligt at udelukke, at der kan komme en negativ effekt på den længere bane.”

 

Læs mere

Voldsomt opgør har sat pensionsbranchen i højeste alarmberedskab

Pensionskasse vil være landets billigste. Dropper dyre kapitalfondsinvesteringer

Her er de bedste og dårligste afkast i pensionsbranchen i 2020

Lukket møde i F&P sætter retning for pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Se pensionsselskabernes vækst. Velliv i offensiven med aggressiv strategi

Saxo Bank er klar til indtog på pensionsmarkedet

Nordea barsler med nyt pensionsselskab i Danmark

Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre

Her er de bedst og dårligst drevne pensionsselskaber

Pensionsselskab i knibe. Leverandører vil udradere pensionsbranchens it-monstre. Frasalg eller massive investeringer?