;
43_hovedsaedesolnedgang_cd_FO

Ugens Insider

Udfordringer og nyt dansk hovedsæde for BankNordik

Som andre banker oplever BankNordik et kraftigt fald i toplinjen, men i den danske forretning accelererer faldet, fordi man samtidig har lukket erhvervsforretningen ned. Vi tager en snak med Árni Ellefsen, som driver en af de nordiske banker, der har størst geografisk udbredelse.

Det er vidt forskellige markeder, som BankNordik opererer på. Ét er den ophedede økonomi på Færøerne. Noget andet er at drive bank i de 14 filialer i Danmark med fokus på hovedstadsområdet og samtidig have en pæn del af det grønlandske bankmarked.

Desuden driver BankNordik forsikringsselskabet Trygd og en ejendomsmægler på Færøerne. Så det er en vidt forgrenet bankorganisation, som revisoruddannede Árni Ellefsen står i spidsen for.

Men trods den geografisk udbredte forretning slås direktør Árni Ellefsen med de samme problemer som en lang række af dansk funderede banker – det er nemlig svært at fastholde toplinjen – og der er behov for betydelige strategiske overvejelser for at sikre banken i fremtiden. Det gælder ikke mindst den danske forretning, hvor ca. en tredjedel af udlånet på knap 10 mia. kr. ligger, hvilket gør den til Danmarks 12.-største bank.

Kom tæt på BankNordik

Danmarks 12.-største bank er BankNordik med filialer forgrenet i de største byer i Danmark. Ledelsens fokus er dog mere geografisk udbredt, da BankNordik også har store markedsandele på Færøerne og i Grønland. Vi går tæt på udfordringerne i den danske forretning.

Selv om overskuddet for første halvår 2018 umiddelbart ser stærkt ud med et resultat før skat på 207 mio. kr. mod 112 mio. kr. i samme periode 2017, så dækker halvåret over tilbageførsler af nedskrivninger for 54 mio. kr. og over en sale og lease back-aftale om hovedsædet på Færøerne, der giver en ekstra indtægt på 70 mio. kr. Renset for disse tal er der tale om en bank, der er ramt af lettere tilbagegang.

Nu er det så planen at samle to af bankens adresser på Amager, Amager Landevej 56 og Amagerbrogade 25, i nye fælles og moderne lokaler i Mikado House på Islands Brygge for derved at forbedre det interne samarbejde på tværs af funktioner.

Alene i første halvår faldt nettorenteindtægterne med 3-4 pct., mens gebyrindtægter og andre driftsindtægter sammenlagt derimod er stort set uændrede.  Det er desuden lykkedes at opretholde en udlånsvækst på et par procent.

Kæmper med svag kundetilfredshed

En af de største udfordringer for BankNordik i dag er, at det har været svært at opretholde en tilfredsstillende kundetilfredshed, hvilket primært skyldes, at den danske forretning er baseret på opkøb af Amagerbanken kort efter finanskrisen samt køb af 12 filialer af Sparbank i 2010.

”Vi har set faldende udlån i Danmark, hvilket er forstærket af vores beslutning fra 2016 om at lukke den danske erhvervsforretning ned for udelukkende at satse på privatkunder. Vi har en målsætning om vækst i Danmark, og derfor er det vigtigt for os både at tiltrække nye kunder, fastholde eksisterende kunder samt have en høj kundetilfredshed og stærk kreditkvalitet,” forklarer Árni Ellefsen, som peger på, at en stærkere personlig kontakt med kunderne og et forbedret digitalt univers er helt centralt for at forbedre kundetilfredsheden:

”Det er en hovedprioritet at forbedre vores kundetilfredshed i Danmark. Det hænger nøje sammen med en stærk personlig kontakt til kunderne – og en stærk  digital tilstedeværelse. I foråret gik vi som den første af 120 nordiske banker under datacentralen SDC i luften med et nyt website, som er et led i vores overordnede strategi om at give kunderne et bedre økonomisk overblik og en mere strømlinet e-bankoplevelse,” siger Árni Ellefsen med henvisning til det igangværende pilotprojekt om fremtidens bankrådgivning, som BankNordik kører sammen med datacentralen SDC.

Ikke nye filialåbninger

Det betyder også, at man fastholder antallet af filialer i modsætning til den række af vækstsultne banker som Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Sjælland-Fyn med flere, der de senere år har ekspanderet kraftigt geografisk med nye filialer rundtomkring. BankNordik er da også meget bredt fordelt ud i Danmark med filialer i Århus, Kolding, Haderslev, Odense, Esbjerg og 7 filialer i københavnsområdet.

Topchef Árni Ellefsen samler de to danske hovedsæder på Amagerbrogade i et i Mikado House.

”Nej, vi kommer ikke til at åbne flere filialer. Jeg vil meget hellere være tilgængelig 24/7 på telefon og på web med gode tekniske løsninger som videosamtaler og chat suppleret med personlig rådgivning. Kundernes behov for det personlige møde i banken er blevet mindre i takt med indførelsen af et stigende antal selvbetjeningsløsninger. Vi lægger dog stor vægt på at være der for vores kunder i de situationer, hvor behovet for den personlige rådgivning er til stede, f.eks. i forbindelse med boligkøb.”

Bankens samarbejdspartnere på produktområdet er bl.a. Totalkredit, Codans Privatsikring og Letpension. Dog kompliceres forretningen yderligere af, at en stor del bankens udlån stammer fra boliglån på Færøerne, hvor man ikke arbejder med realkredit som i Danmark. Derfor fylder færøske førsteprioritetslån en del på balancen, og det er vokset rigtig pænt, i takt med at boligpriserne i Tórshavn er drønet opad.

I 2015 bebudede BankNordik et strategisk sporskifte, som betød et større fokus på privatkundeforretningen i Danmark. Som et led i denne strategi blev de danske erhvervskundeaktiviteter efterfølgende afviklet, hvilket frigav kapital og gjorde det muligt at udbetale et ekstraordinært udbytte til aktionærerne. Árni Ellefsen er tilfreds med bankens kapitalsituation, men som andre banker kommer han ikke uden om at skulle ud at rejse den nye kapitaltype, der skal modsvare de nye NEP-krav, som forventes at skulle indfases frem til 2025 på Færøerne.

I forvejen ser BankNordik ind i en forhøjet kontracyklisk buffer herhjemme på 1 pct. eller mere som bebudet af Systemisk Risikoråd i sidste uge. Det er dog intet at regne i forhold til buffersatsen på 3 pct. på Færøerne, hvor aktiviteten er tårnhøj på grund af boom i fiskeriet og i turistindustrien.

Lavere omkostninger og indtjeningsmål

Alt sammen lægger det pres på organisationens evne til at skabe en tilfredsstillende egenkapitalforrentning, hvor målet er at ligge på 10 pct. Vejen derhen går via en udlånsvækst på 4-5 pct. om året og høj vækst i forsikringsforretningen og i kapitalforvaltning over for et skarpt omkostningsfokus, der frem mod 2020 skal bringe cost/income ned fra 72 pct. til 65 pct.

De faldende omkostninger skal opnås ved bl.a. at centralisere backofficefunktionerne til en stærk backofficeenhed, dernæst skal der arbejdes endnu mere målrettet med automatisering og digitalisering af bankens processer og systemer. I det hele tage budgetteres der med nulvækst i omkostninger frem til 2020.

Der er en voldsom konsolidering i gang på det danske bankmarked i disse år, og den forventes at tage til. Er I interesserede i opkøb?

“Vores målsætning er at vokse organisk, så vi er ikke ude efter opkøb. Vi er godt placeret, hvor vi er i Danmark, i københavnsområdet  og i de andre byer. Det bliver vores base til at folde forretningen ud.”

Hvordan ville I stå ved et eventuelt bud på den danske forretning?

“Jeg kan ikke forholde mig til en mulig køber. Vi sidder ikke og venter på købere. Vi vil udvikle vores kundebase i Danmark med det eksisterende filialnet.”

 

LÆS MERE

Presset på bankerne eskalerer. Fusionsbølge nærmer sig

Sparekassekonge vil være landsdækkende med opkøb og nye filialer

Ny krise? Jyske Bank-topchef ruster sig med ny strategi

Sort september for Danske Bank. Hvor stor bliver udrensningen?

Hvem overtager Danske Bank, hvis Borgen mister jobbet?

Her er Danmarks mest pressede topchefer

Derfor er ambitiøs Mærsk-direktør fortid 

Førende headhuntere vender ny organisation ryggen

Bejlere kæmper for at overtage verdens største headhunter

Her er Danmarks førende headhunter

Nye regler sætter headhuntere på hård prøve