;
jesper nielsen danske bank

Inside story

Storstilet hvidvaskregister for alle danske banker på vej

Det bliver markant sværere for bankkunder med hensigt om hvidvask at gemme sig i en anden bank. For en storstilet plan om et fælles hvidvaskregister for bankerne er på vej, erfarer InsideBusiness. Danske Banks midlertidige CEO, Jesper Nielsen, bekræfter.

Det hidtil største projekt til at imødegå hvidvask i danske banker er på vej til at blive en realitet. Et såkaldt bankfælles hvidvaskregister, som opfanger bankkunder, der forsøger at hvidvaske, og deler data på tværs af både store og små pengeinstitutter. Det skal nemlig op på et bestyrelsesmøde i bankernes øverste fælles organ, Finans Danmark, på mandag, hvor det er en del af en større antihvidvaskpakke, som det fælles hvidvaskregister er kronjuvelen i.

Men planen er ifølge InsideBusiness’ oplysninger allerede klappet af, og det bliver efter alt at dømme sektorens fælles selskab, E-nettet, som kommer til at stå for den fælles del af projektet, mens de enkelte løsninger skal implementeres i bankerne. Det sker som en del af en antihvidvaskpakke, som også indeholder fælles it-systemer, der underbygger validering af pasoplysninger op mod de offentlige registre, en fælles code of conduct for alle banker på hvidvaskområdet samt fælles systemer til at håndtere et PEP-register (politisk eksponerede personer: toppolitikere, topembedsmænd med flere) sammen med PEP’ernes relationer.

It-projekterne skal finansieres af bankerne i fællesskab, så det er altså ikke en mindre bank såsom Skjern Bank, der selv må afholde disse omkostninger. Det klares ud fra en sindrig omkostningsdelingsmodel, hvor bankerne betaler efter størrelse, og hvor Danske Bank i sagens natur betaler mest.

Sagen kort

Det hidtil største projekt mod hvidvask i bankerne er ved at være en realitet. InsideBusiness erfarer således, at en stor fælles antihvidvaskpakke er på vej gennem bankerne orkestreret af Finans Danmark via bankernes fælles it-selskab, E-nettet.
Pakken indeholder ikke blot et antihvidvaskregister på tværs af bankerne, men også fælles it-systemer, der underbygger validering af pasoplysninger op mod de offentlige registre, en fælles code of conduct for alle banker på hvidvaskområdet samt fælles systemer til at håndtere et PEP-register (politisk eksponerede personer: toppolitikere, topembedsmænd med flere) sammen med PEP’ernes relationer.

En af drivkræfterne bag projektet er Danske Banks Jesper Nielsen, der også er bestyrelsesformand i E-nettet, som har været med at udarbejde det udkast, som Finans Danmark skal tage stilling til:

”Jeg har været med til at sætte det i gang sammen med de øvrige medlemmer af E-nettets bestyrelse, som kommer fra Nordea, Nykredit, Lokale Pengeinstitutter, Landsdækkende Banker og DLR. Det er en fælles indsats, hvor vi prøver at skabe et fundament med ens krav til, hvad vi skal gøre på hvidvaskområdet, og hvor vi får fælles registre at trække på i forhold til for eksempel PEP, så ikke alle bankerne behøver at udvikle det samme hver for sig,” siger Jesper Nielsen til InsideBusiness.

Kan være etiske problemer

Det er nyt, at man ser ud til at kunne skabe fælles fodslag om at finansiere projektet bankerne imellem. For hidtil har man ifølge InsideBusiness’ oplysninger ikke helt været enig om, hvem der skulle betale regningen.

”Vi har jo en aftale om at fordele omkostningerne til vores fælles projekter. Det har vi det helt fint med. Det er fornuftigt også med Danske Banks øjne. Sådan har det altid været – og jeg tror ikke, at finansieringen af projektet bliver et tema, selv om der nok er nogle tekniske ting, vi skal have op at vende.”

Et egentligt hvidvaskregister kan set med forbrugerøjne være kontroversielt, fordi det jo som bekendt handler om at overvåge noget af det mest følsomme, vi foretager os, nemlig vores banktransaktioner. Men der er næppe tvivl om, at de politiske vinde i disse år blæser med bankernes projekt, ikke mindst efter at det for nylig kom frem, at en 45-årig kvinde er varetægtsfængslet for at have hvidvasket for 105 millioner kroner via Nykredit.

Jesper Nielsen er enig i, at der er betydelige etiske overvejelser.

”Teknisk set er projektet til at gå til. Man skal finde ud af, hvordan man legalt håndterer oplysningerne i registret på tværs af bankerne, og hvordan de skal flyde frem og tilbage. Der vil være en masse ting, for eksempel at du bliver fanget i systemet, hvis du sender penge til et fjerntliggende land, selv om det slet ikke er sikkert, at det er ulovligt. Hvordan sikrer man, at det her gøres på den rigtige måde? De overvejelser er langt sværere end teknikken.”

På den baggrund mener Jesper Nielsen, at man er på rette kurs, og at man er enig om, at nu vil man sætte projektet i gang. Det skal lykkes, mener han, også selv om forsikringsbranchen via Forsikring & Pension uden held har presset på for at få lavet et fælles register mod forsikringssnyd.

”Jeg er ret sikker på, at vi nok skal få det her løftet. Og at vi finder gode løsninger for både for vores egen og for de øvrige bankers skyld. Det er vigtigt med bedre greb om tingene både for samfundet og for os,” siger Jesper Nielsen, som peger på, at det også er vigtigt med et fælles PEP-register, fælles definitioner og fælles tekniske løsninger på, hvordan man validerer informationer som en del af pakken.

Kan være udfordringer med persondataloven

Finans Danmarks direktør, Ulrik Nødgaard, bekræfter over for InsideBusiness planen:

”Jeg vil ikke gå i detaljer med et internt oplæg, vi skal tage op i Finans Danmarks bestyrelse. Men jeg vil sige, at det er vigtigt, at sektoren trækker samme vej og udvikler fælles hvidvaskløsninger på tværs af små og store banker, og det er det, vi skal tale om. Registret er blot en del af arbejdet i vores taskforce med fokus på antihvidvask.”

Helt centralt er det, at de mindste banker får adgang til de komplicerede it-løsninger, som kan være meget dyre at udvikle på egen hånd, så på den måde kan man sige, at de store banker hjælper med at løse den kolossale udfordring at få styr på hvidvaskproblematikkerne.

Ifølge den erfarne bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet, som sidder med i Finans Danmarks taskforce på hvidvaskområdet, er det en positiv udvikling med et fælles register.

”Efter min opfattelse er det en god idé, at man samordner indsatsen på tværs af bankerne. Det betyder, at man kan holde øje med en kunde, der efter at være blevet opdaget i bankens hvidvasksystemer vælger at skifte bank. Bankerne kan altså komme to skridt foran,” forklarer Lars Krull, der dog anerkender, at der er betydelige udfordringer med projektet, fordi det skal leve op til persondataloven.

”Ja, det skal altså afklares med Datatilsynet, hvad vi må og ikke må. Og så er det naturligvis vigtigt, at der skal være noget konkret på kunderne, før de må registreres. Altså konkrete hvidvasksager eller en kunde, der har nægtet at give oplysninger til banken,” siger Lars Krull, der peger på, at det ikke er ualmindeligt, at bankkunder straks skifter pengeinstitut, hvis pågældende bliver bedt om at afgive oplysninger vedrørende hvidvask og ikke ønsker at levere dem.

Hvad vejer tungest: Hvidvask eller forbrugerbeskyttelse?

I Forbrugerrådet – Tænk er seniorøkonomi Morten Bruun Pedersen også kritisk over for projektet.

”Vi har generelt den holdning, at selv om vi gerne vil undgå hvidvask, så vil vi jo også helst undgå, at der registreres for mange oplysninger om folk, der flyver rundt i alle retninger. Vi får mange forbrugerhenvendelser om, at nu har vi nået grænsen for, hvor mange data vi har lyst til at fremlægge om os selv.”

Morten Bruun Pedersen peger også på, at registret kan minde lidt om det register om forsikringssvindel, som har været på tegnebrættet længe. Men her bakker man efterhånden også op fra forbrugerorganisationen:

”Vi vil ikke stå med armene i vejret og sige, at det her er godt. Vi vil gerne tænke os grundigt om, fordi mange data om os strømmer rundt allerede. Og bliver du først stemplet og stemplet forkert, så er du udelukket fra banksektoren. Det er nogle af de problemområder, der skal afklares.”

 

LÆS MERE

Nordea-profil overså omfattende hvidvask i skandaleramt filial 

Skrappe tilsynsregler bremser fremadstormende Nordea-profil

Hvidvask-skandale koster Danske Bank-håb toppost

De lange knives nat i Danske Bank. Har formanden fejlet?

Sort september for Danske Bank, hvor stor bliver udrensningen?

Hvem overtager Danske Bank, hvis Borgen mister jobbet?

 

 

Billedtekst: Danske Banks Jesper Nielsen er en af ankermændene bag et helt nyt antihvidvaskregister, som bankerne vil etablere i fællesskab. Pakken skal behandles på et bestyrelsesmøde mandag i Finans Danmark, men forventes i store træk af være klappet af mellem både de største og de mindre banker.

Foto: Peter Nyholm