;
fire in house

Få adgang til univers af viden

Forsikring

Svært investeringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Tryg indleder i dag regnskabssæsonen – et af de bedste forsikringsår i nyere tid er nu erstattet med et år, hvor tab på investeringer og højere erstatninger tynger. Det samme gør konkurser i forsikringsbranchen, som sender regningen videre til visse forsikringsselskaber, samt store brande, hvor især én har ramt et selskab hårdt.

Ønsker du at læse resten af artiklen?