;
fire in house

Forsikring

Svært investeringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Tryg indleder i dag regnskabssæsonen – et af de bedste forsikringsår i nyere tid er nu erstattet med et år, hvor tab på investeringer og højere erstatninger tynger. Det samme gør konkurser i forsikringsbranchen, som sender regningen videre til visse forsikringsselskaber, samt store brande, hvor især én har ramt et selskab hårdt.

Det har været et af de dårligste år siden finanskrisen, hvad angår investeringer. Det kommer også til at sætte sit præg på en af de bedst indtjenende brancher i Danmark, forsikringsbranchen. Alene Tryg mistede 332 mio. kr.  over for et plus på 527 mio. kr. i 2017 på investeringssiden – og forventningen fra Sydbanks analytikere er, at Topdanmark taber ca. 100 mio. kr. i fjerde kvartal på investeringer, når de offentliggør regnskab torsdag.

Trygs netop offentliggjorte årsregnskab viser da også, at det har været et svært år også uden det svagere investeringsresultat. Koncernens tekniske resultat faldt marginalt uden opkøbet af Alka. Desuden melder Tryg, ”at storskader var betydelig højere end i 2017, mens vejrskader var moderat højere.” Udviklingen fik sammenlagt egenkapitalforrentningen efter skat til at falde drastisk fra 28,8 pct. til 14,9 pct.

Sagen kort

2018 har vist sig som et markant sværere forsikringsår end året før. Det skyldes primært et svært investeringsår, men også kerneforretningen er ramt af flere storskader f.eks. som følge af brande.

På et punkt bliver selskaberne også straffet af de meget omtalte konkurser i forsikringsbranchen.

Selv beskriver Trygs topchef, Morten Hübbe, 2018 som et år med fremgang på alle vigtige områder såsom profitabilitet, antal kunder, kundeloyalitet og medarbejdertilfredshed. Dog faldt kursen efter offentliggørelsen af regnskabet med ca. 2,5 pct.

Overføres resultaterne fra Tryg til hele forsikringsbranchen, så ser det overordnet ikke skidt ud, mener aktieanalytiker Simon Hagbart fra Jyske Bank.

”Generelt for branchen har det været et forholdsvist mildt år med undtagelse af brandskaderne i sommer på grund af hedebølgen. Det, som præger, er et af de værste investeringsår siden finanskrisen,” siger Simon Hagbart.

Bedring i 2019

Til gengæld peger det i retning af bedring for 2019, mener Simon Hagbart:

”På investeringssiden kommer vi formentligt til at se bedring på aktiesiden, men lavrentemiljøet vil fortsat have effekt. Men det er trods alt begrænset, hvor meget det betyder for forsikringsbranchen, hvor investeringsaktiviteterne ikke er en del af kerneforretningen. Overordnet set forventer vi, at den stærke rentabilitet i forsikringsbranchen vil fortsætte i 2019.”

Når Simon Hagbart alligevel anbefaler salg af Tryg-aktien, så skyldes det, at prissætningen af aktierne er høj – og kursen faldt da som nævnt også efter offentliggørelsen af regnskabet.

”Værdiansættelsen af Tryg er meget anstrengt i forhold til konkurrenterne. Tryg eksekverer perfekt med opkøb af forsikringsporteføljer samt Alka, og man har også opnået en endnu stærkere kundefastholdelse efter indførelsen af kundebonus. Risikoen er dog, at aktiekursen kan få et dyk, hvis de skuffer investorerne.”

Helt perfekt var 2018 dog ikke. Især ikke, hvis man spørger Codan, der blev ramt af en storbrand på Holbæk Sygehus, hvor 4.000 kvadratmeter gik op i røg som følge af en brand i vaskeriet. Codan har ikke oplyst prisen for branden. Heller ikke Købstædernes Forsikring havde en heldig hånd, idet et par store skader, hvoraf den ene kostede over 100 mio. kr., sammen med ugunstige investeringsmarkeder sendte combined ratio op på 103,8 for første halvår.

Fornuftigt skadesniveau

Men trods skvulp rundtomkring mener Sydbanks aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen bestemt, at forsikringsåret 2018 er godkendt:

”I forhold til historiske niveauer og de forventelige niveauer for vejrskader så har det bestemt været et godt år. Det kommer fjerde kvartal ikke til at ændre på, for der har ikke været alvorlige storme. Det, der har presset branchen, har været brandskader som følge af tørken og den varme sommer.”

Til gengæld har forsikringsbranchen været ramt af en helt anden slags storm. For det blev året, da krak i forsikringsselskaberne Qudos Insurance og Alpha Insurance sammen med krakket i Husejernes Forsikring/Gable Insurance fra 2016 slog bunden ud af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber.

”Det vil være mærkeligt, hvis de tre konkurser ikke indebærer, at Garantifonden skal betale 1 mia. kr. samlet set. Vi ved ikke, om det bliver den endelige udgift, fordi reassurance og konkursdividende endnu ikke er på plads, men vi er på vej til at optage et statsgaranteret lån til fonden,” forklarer underdirektør  i Forsikring & Pension Torben Weiss Garne, der også repræsenterer Garantifonden.

Over en bred kam kommer kunderne til at betale. Men på ét punkt kan man ikke. Der får selskaberne selv lov til at betale.

”Den del, der vedrører arbejdsskadeforsikringer, falder uden for garantiordningen, så den hæfter arbejdsskadeforsikringsselskaberne for solidarisk. Men der er endnu ikke sat et beløb på. Det kræver, at der kommer helt styr på reassurancen mv. for arbejdsskadeforsikringerne. Det kan tage mange år, før den endelige udgift ligger fast.” forklarer Torben Weiss Garne.

Er vækstlysten for voldsom?

Ser vi på selskabernes resultater uden afløbsgevinster, får man et andet billede af branchens resultater, hvilket InsideBusiness gjorde i oktober med udgangspunkt i halvårsregnskaberne. Her ligger en gruppe mindre og vækstivrige selskaber med en combined ratio på over 100, hvis man renser for afløbsgevinster. Det store spørgsmål er, om den konkurrencesituation kan fortsætte i hele branchen uden prisstigninger.

Læs mere

Presset vokser på jysk forsikringsspiller

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Foto: ID 88877273 © Juha Jarvinen | Dreamstime.com