bolig_18_2010

Inside story

Tilsynet jager guldrandet forsikringsselskab

Dansk Boligforsikring har på få år udviklet sig til en hurtigvoksende og umådelig indbringende forretning for ejerne. Men selskabet har fået Finanstilsynets opmærksomhed, og nu skal forretningsmodellen under særskilt behandling.

Væksten er skyhøj, og pengene fosser ind i det lille forsikringsselskab Dansk Boligforsikring, der er specialiseret i ejerskifteforsikringsprodukter. Men selskabet, der har rigmanden Mogens Ullerup Kjær med som storaktionær, har også en bagside, som tidligere i maj blev blotlagt i en overordentlig ondtunget inspektionsrapport fra Finanstilsynet.

Her konstaterede tilsynet adskillige mangler i blandt andet solvenskapitalberegningen, og selskabet modtog ikke mindre end seks påbud – blandt andet om at hæve selskabets solvenskapital med 26,3 millioner kr., fordi ”selskabet ikke kan sikre en korrekt identifikation, måling, overvågning, styring og rapportering af de risici, som selskabet har eller kan blive udsat for,” som Finanstilsynet skriver.

Men den skarpe kritik til trods er Finanstilsynet ikke færdig med Dansk Boligforsikring endnu. For selv efter den kritiske rapport har tilsynet endnu til gode at undersøge selskabets indtjeningsprofil, og det har tidligere vist sig som det nok mest betændte område i ejerskifteforsikringsbranchen.

Som InsideBusiness tidligere har beskrevet, har flere store selskaber den senere tid trukket sig helt ud af markedet, fordi det dels er svært at få ejerskifteforsikringsprodukterne til at løbe rundt, og fordi produktet samtidig er så komplekst, at kunderne bliver utilfredse med behandlingen, hvilket smitter negativt af på selskabernes øvrige forretningsområder.

Men Dansk Boligforsikring skiller sig overraskende noget ud fra konkurrenterne. Her voksede bruttopræmieindtægterne i 2018 med hele 27 procent, hvilket gør Dansk Boligforsikring til det hurtigst voksende forsikringsselskab i branchen. Samtidig kom selskabet ud med en combined ratio på 73,2, hvilket tilmed er branchens bedste.

Lang hale af problemer

Ejerskifteforsikringer adskiller sig fra de fleste andre forsikringsprodukter ved at være ekstremt langhalede. Præmien betales, når forsikringsaftalen indgås, og policen dækker typisk i 5 eller 10 år. For at forretningen kan løbe rundt, skal selskaberne, der udbyder ejerskifteforsikringer, derfor være enormt gode til at forudsige, hvor meget de i gennemsnit kommer til at udbetale i erstatning i forsikringens løbetid, og hvor store præmiehensættelser de på den baggrund skal foretage.

Selskaberne bogfører præmierne som indtægter, i takt med at risikoen falder. Hvis selskabet er meget optimistisk i sin vurdering af fremtidige skader, bogfører det således en høj andel af præmien som indtægt første år og hensætter en relativt mindre del af præmien til skader de følgende. Hvis selskabet er pessimistisk, venter selskabet længere tid med at bogføre præmiesummerne som indtægter.

Finanstilsynets vurdering af indtjeningsprofilen i Dansk Boligforsikring handler blandt andet om præmiehensættelserne, lyder det fra Jens Plesner Hamann, der samtidig oplyser, at selskabet har indsendt al den efterspurgte dokumentation og i øvrigt har rettet ind efter tilsynets påbud.

”Vi har indsendt dokumentation for vores indtjeningsprofil, og præmiehensættelserne vil være en del af den vurdering,” siger han.

Finanstilsynet ønsker ikke at kommentere den specifikke inspektionsrapport og situationen i det specifikke selskab, men oplyser i en mail til InsideBusiness, at man i sager om ejerskifteforsikringsselskaber har særligt fokus på netop risiko og hensættelser.

”Finanstilsynet vurderer, at der er en højere risiko ved langhalede forsikringsprodukter. Finanstilsynet har derfor et særligt fokus på hensættelser og risikostyring, når Finanstilsynet er på inspektion i selskaber, der sælger langhalede forsikringsprodukter,” skriver tilsynet.

Særligt fokus på ejerskifteforsikringer

At selskabets indtjeningsprofil er udtaget til særskilt behandling er dog ikke i sig selv usædvanligt, mener Jens Hamann. Han oplyser, at det også skete ved inspektionen i 2011, og at selskabet i store træk følger de retningslinjer, som tilsynet nikkede godkendende til dengang.

”Det er meget normalt, at indtjeningsprofilen ikke er med i den ordinære inspektion, men at den tages med i de almindelige tilsynskontroller,” siger han og fortsætter:

”Vi bruger en lidt modificeret version af den metode, som tilsynet nikkede ja til sidste gang, fordi der siden 2012 har været nogle ændringer i lovgivningen og produktet, som har gjort, at vi har været nødt til at trimme modellerne til, så vi får mere dækning ind.”

Finanstilsynet oplyser dog, at den særskilte inspektion typisk har to hovedårsager. Enten fordi vurderingen vil indebære en reaktion fra tilsynet, eller fordi det ikke har været muligt at færdiggøre inspektionen inden for tidsrammen.

”Det sker af og til, at Finanstilsynet udtager et emne omfattet af inspektionen til særskilt behandling. Når det sker, er det som oftest, fordi vurderingen af, om emnet vil indebære en tilsynsreaktion, kræver mere tid, end der er afsat til inspektionen. Beslutningen om at udtage et emne til særskilt behandling bliver truffet ud fra et hensyn om at få alle væsentlige forhold belyst og at få den øvrige del af inspektionen afsluttet.

I Dansk Boligforsikring har tilsynet været i gang med inspektionen siden begyndelsen af 2017 og har således arbejdet på sagen i 17 måneder.

De langhalede forsikringsprodukter har været omdrejningspunkt for nogle af branchens største skandalesager de senere år. Forsikringsselskabet Qudos, der tidligere ejede Trygs samarbejdspartner på ejerskifteområdet, Frida Forsikring, gik konkurs i december sidste år. Godt et halvt år forinden gik Alpha Insurance konkurs, og i december 2016 måtte Husejernes Forsikring og Gable Insurance også dreje nøglen om.

Flere store forsikringsselskaber, blandt andre Tryg og Codan, har for nylig valgt at trække sig helt ud af markedet, mens andre angiveligt har skruet priserne så højt op, at de i praksis ikke kan være med i konkurrencen.

LÆS OGSÅ

Revolution af pensionsmarkedet nærmer sig

Store mæglerhuse indgår aftale med ny aktør. Revolution på pensionsmarkedet i gang

Nye spillere rykker ind på pensionsmarkedet. Tøbrud på vej

Hurtigtvoksende mæglerhus ønsker sig flere varer på hylderne

Tre mæglerhuse trodser markedet og stormer frem

APC sætter gang i ny salgsproces

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber – og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen