danske bank

Inside story

Topchefjagt i ATP og PKA: Her er de oplagte kandidater

Der skal findes nye topchefer til to af finanssektorens tungeste job. Både PKA og ATP er i fuld gang med jagten på en ny direktør, men det er en meget vanskelig øvelse på grund af strenge godkendelsesregler. Vi finder de mest oplagte kandidater. Opd. Fredag morgen har Danske Bank meddelt, at man har udnævnt hollandske Chris Vogelzang som ny topchef i banken

Det har været en nærmest uhørt situation, at flere Finansdanmarks absolut mest attraktive stillinger i henholdsvis Danske Bank og ATP gennem længere tid har stået ledige, uden at der har kunnet udnævnes en topchef.

Tillige har administrerende direktør Peter Damgaard Jensen i PKA sat dato på sin pension til april 2020 – det haster således ikke så meget.

Men også her kan det blive udfordrende at finde en egnet kandidat. PKA er nemlig qua sin størrelse at regne blandt Danmarks top-5 pensionskasser og er dermed at sammenligne med en (mindre) SIFI-bank, når Finanstilsynet skal godkende profilens uddannelse, erfaring og evne til at opfylde de mere diffuse fit and proper-krav. Kravene indebærer blandt andet en screening for, om profilen har været på kant med Finanstilsynet eller har været involveret i dubiøse forhold såsom hvidvask eller skatteoptimering via aktieudlån.

Sagen kort

Efter samtaler med kilder, branchefolk og headhuntere kortlægger vi de mest oplagte kandidater til de højtprofilerede ledige job som topchef for Danske Bank, ATP og PKA.

Især de to førstnævnte job har en karakter, der gør det særdeles svært at få godkendt egnede kandidater efter de stramme regelsæt og godkendelsesprocedurer hos Finanstilsynet.

Det vil dog alt andet lige være en lettere opgave for headhunter og managing partner Henrik Greisen i Human Capital Group, der har fået opgaven, end det er for Frank Halborg fra Heidrick & Struggles, der skal finde ATP’s nye CEO.

For slet ikke at tale om Russell Reynolds, der har haft den næsten umulige opgave at finde en egnet kandidat, der kunne lempes gennem Finanstilsynets nåleøje i Danske Bank. Og det blev ikke blevet nemmere af, at Louise Vøttrup som beskrevet i InsideBusiness har valgt at stoppe hos Russell Reynolds. Det var ellers hende, der var hentet hjem fra London for netop at løse komplekse opgaver i den finansielle sektor. Fredag morgen kunne Danske Banks topchef Karsten Dybvad præsentere Danske Banks nye topchef, Chris Vogelzang med en fortid hos ABN AMRO som ny topchef i banken.

Skal PKA-topchefen kunne drift, investering eller salg?

Hos PKA har man trods alt den fordel, at der faktisk er en bred række af egnede kandidater. Det er muligt at kigge til siderne til Sampensions CEO, Hasse Jørgensen, til Industriens Pensions Laila Mortensen eller til den noget mindre kasse PBU, hvor Sune Schackenfeldt er topchef.

De to førstnævnte vil dog næppe være interesseret i at skifte sidelæns. Så spørgsmålet er, om Sune Schackenfeldt kan lokkes. Han har i hvert fald den rette baggrund som lettere rød finansmand.

Ellers er der en række gode muligheder som nummer to eller tre i andre pensionskasser. En oplagt kandidat er økonomidirektør Morten Lund Madsen fra Sampension. Han har tidligere været i PKA i otte år som finansdirektør og risikostyringschef og bør derfor kunne godkendes af Finanstilsynet. Han beskrives som særdeles dygtig blandt både headhuntere og branchefolk, men også som en person, der ikke kommer med de store følelsesudbrud.

Hertil kommer, at PKA også kan vælge en egentlig driftsprofil. Her er der flere forskellige kandidater. Mest oplagt er en Jon Johnsen fra PFA, der måske nok kunne være moden til nye udfordringer. Men det kan også Mads Kaagaard, ligeledes fra PFA. Begge kunne de nok have et ønske om at få foden under eget bord som topchef.

Men pågældende skal også helst kunne beherske investeringssiden. Et tredje bud kunne være PKA’s egen medlemsdirektør, Tomas Frydenberg. Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har han dog valgt ikke at være en del af processen.

En helt anden mulighed er at fokusere mere på PKA’s kommercielle linje. For selskabet er så småt begyndt at blande sig i konkurrencen med de kommercielle pensionsselskaber. Skal det være i fokus for en ny topchef, er Lars Ellehave-Andersen helt oplagt. Han er direktør for Danske Bank wealth management og har som tidligere koncerndirektør med ansvar for salg hos PFA og senere som topchef for Danica Norge og CCO hos Danica massiv erfaring fra det kommercielle pensionsmarked.

Selv om Ellehave-Andersen også har erfaringer fra de mere bløde arbejdsmarkedspensionskasser via PensionDanmark, så er det dog langtfra sikkert, at bestyrelsen i PKA med regionsrådsformand Stephanie Lose i spidsen og flere forbundsformænd vil finde den skrappe kommercielle profil tiltalende.

 Kvindelig topchef til PKA?

Derimod er det mere oplagt for PKA’s bestyrelse at søge en kvindelig profil, idet langt størsteparten af PKA’s medlemmer jo er kvinder. Så det vil være progressivt og lige i tidsånden.

Og der er da også en del skrappe kvindelige profiler at vælge imellem. Det kunne for eksempel være CFO Anne Mette Barfod fra Dansk Flygtningehjælp, som før det var koncernøkonomidirektør i Alm. Brand og tillige har en historik som CEO i genforsikringsselskabet Copenhagen Re.

Men det kunne også være CFO Gitte Aggerholm fra Velliv med mange års erfaring. Alternativt er der også forsikringsdirektør og COO Joan Alsing fra Industriens Pension, koncerndirektør Anne Kristine Axelsson fra ATP eller CFO Anne Charlotte Mark fra LD.

Ønskes en mere compliancestærk type, kunne man overveje Julie Galbo, der netop er stoppet som complianceansvarlig i Nordea, eller CEO Jan Parner fra The Financial Compliance Group. Dog har næppe nogen af de to de rette erfaringer fra drift og investeringssiden.

Hvem skal tage jobbet i ATP?

Feltet som topchef i ATP, som i den grad har Finanstilsynets bevågenhed, må siges at være betydelig smallere.

Ifølge InsideBusiness’ informationer var man først på jagt efter en profil med tung erfaring fra embedsmandssiden. Det kunne have været CFO David Hellemann fra Nykredit, der tidligere var departementschef i Finansministeriet. Eller det kunne være departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchner, der har en fortid som koncerndirektør i ATP og direktør i Pensionsstyrelsen.

En offentlig lederprofil syntes oplagt, for ATP har 2.800 ansatte qua sine mangeartede offentlige opgaver, eksempelvis Udbetaling Danmark. Selve investeringselement fylder faktisk ikke så meget, fordi langt størstedelen af ATP’s formue under forvaltning på 800 milliarder kroner er fastlåst til lavrisikoinvestering. Kun ca. 20 procent arbejder reelt på finansmarkederne som før beskrevet i InsideBusiness.

Her er forventningerne til topchef i ATP

Dokumenteret erfaring som topleder i en stor kompleks finansiel organisation med mangfoldig medarbejdersammensætning

Erfaring med kapitalmarkedet eller investeringer og overordnet risikoforståelse med velafbalanceret forretnings- og samfundsmæssigt sigte

Erfaring med ledelse af administrative forretningsprocesser, herunder driftsledelse, teknologiinnovation og kundehåndtering

Erfaring med håndtering af politiske samspil og processer samt evnen til at bygge relevant netværk

Stærke kommunikations-, samarbejds- og forhandlingsevner

Visionær og handlekraftig person med internationalt udsyn

Relevant kandidatgrad

Kilde: ATP’s jobannonce

Men det tyder på, at bestyrelsen i ATP har været nødt til at skifte retning. For den 1. maj indrykkede ATP jobannoncer i en række dagblade med en noget anden jobbeskrivelse. Nu ønsker man en profil med dokumenteret erfaring som topleder i en stor kompleks organisation med mangfoldig medarbejdersammensætning, erfaring fra kapitalmarkedet/investering/risiko, administration/driftsledelse, relevant kandidatgrad samt politisk tæft. Og det er noget af mundfuld for at sige det pænt.

Selv oplagte kandidater som førnævnte Laila Mortensen fra Industriens Pension eller Hasse Jørgensen fra Sampension kan få udfordringer med det skudsmål, for de to organisationer er trods alt noget mindre end ATP’s. Det kunne også være PensionDanmarks Torben Möger Pedersen, men han er med sine 63 år lidt for højt oppe i årene.

Alternativer kunne ud over den midlertidige direktør Bo Foged være en profil som Peter Hermann, der er topchef i Topdanmark. Med en relevant baggrund som aktuar og med forskellig erfaring fra en lang række organisationer i pensionsbranchen, for eksempel Velliv, PFA og Topdanmark Liv, har han også den faglige erfaring. Spørgsmålet er, om han har tilstrækkelig ledelseserfaring efter halvandet år i toppen af Topdanmark, og kan han overhovedet flyttes? Sidstnævnte kommer an på, hvordan Topdanmarks fremtid bliver i Danmark. For der er en vis usikkerhed, efter at If Forsikring/Sampo-koncernen har sat sig på tungt på kontrollen over det engang så stolte og selvstændige danske Topdanmark. Det spørgsmål kan kun Peter Hermann selv besvare.

Et andet alternativ kunne være viceadministrerende direktør i Nordea Torsten Hagen Jørgensen, der også er en af de få profiler, der formentlig vil kunne snige sig gennem nåleøjet til at blive topchef i Danske Bank.

To andre lidt skæve profiler kunne være Jacob Aarup-Andersen i Danske Bank, der blev vejet og fundet for let af Finanstilsynet til topchefposten i banken, eller måske Anne Broeng med mangeårig erfaring fra PFA. Men i så tilfælde skal hun sige farvel til en endog meget lovende tilværelse som professionelt bestyrelsesmedlem.

Hvem kan komme gennem nåleøjet i Danske Bank?

Efter denne artikels færdiggørelse fredag morgen har Danske Bank oplyst, at man har udnævnt hollandske Chris Vogelzang som ny topchef i banken. Han kommer fra en historik med baggrund fra en række stillinger i den hollandske bank ABN AMRO og må således siges at være en erfaren profil. Han afløser Jesper Nielsen med virkning fra 1. juni 2019

”Jeg er glad for på vegne af bestyrelsen at kunne præsentere Chris Vogelzang som ny administrerende direktør. Han har solid ledelsesmæssig og forretningsmæssig erfaring fra bankvirksomhed og har igennem sin karriere håndteret svære udfordringer og leveret gode resultater. Det gør ham godt rustet til at stå i spidsen for Danske Bank. Vi står over for en stor opgave med at fortsætte genopbygningen af tilliden til banken og samtidig udvikle vores forretning i takt med kundernes forventninger og den teknologiske udvikling, så vi fortsat kan være en førende bank i Norden,” siger Danske Banks bestyrelsesformand Karsten Dybvad i en børsmeddelelse

I Danske Bank må man sige, at det er blevet stadig mere kritisk med en ny topchef. Midlertidig topchef Jesper Nielsen har indtil videre klaret sig hæderligt, men regnskabet for første kvartal skuffede og sendte kursen ned med 10 procent. Så det ser efterhånden ud til, at Danske Bank kan få brug for en egentlig turnaround i en vanskelig periode, hvor lavrenter sætter indtjeningen under pres, mens nedskrivningerne stiger i en nedadgående konjunkturcyklus.

Det er en svær tid, som bankerne går i møde, og Danske Bank risikerer fortsat højere finansieringsomkostninger og klækkelige milliardbøder som følge af overtrædelser af hvidvaskloven. Det er sigende, at den amerikanske superinvestor BlackRock i denne uge solgte ud af Danske Bank-aktierne og gik under 5 procents ejerskab. Der kan blive brug for en dygtig og erfaren bank- og kreditmand som Chris Vogelzang

Den 56-årige profil er udvalgt frem for en kun ganske lille skare af tilbageværende danske profiler, eftersom kravene fra Finanstilsynet til godkendelsen er endog særdeles stramme, og der blev også blive skelet til, om pågældende har været involveret i hvidvask, aktiebytte eller har været i clinch med Finanstilsynet.

 

 

LÆS OGSÅ

Nu rammer voldsomme krav alle bankers ledelser

Regeringen i kattepine: Rigide og alt for stramme låneregler skal løsnes

Nedtur tager til på ejerlejligheder. Kan kapitalfonde og investorer overtage?

Har regeringen og Nationalbanken smadret boligmarkedet?

Banker risikerer store tab på kapitalfondes kriseramte selskaber

Udrensningen fortsætter i den finansielle sektor. Hvem bliver næste offer?

Halvdelen af banktopcheferne ville dumpe på nye egnethedskrav

Har DI-boss snigløbet Danske Bank?

Danske Banks formandshåb i modvind 

Investorer presser Danske Bank til omfattende oprydning 

Rivegilde på CBS: Rektor dropper Danske Bank bag om bestyrelsen

Her er topchef-kandidaterne til Danske Bank

Handlingslammet Danske Bank-formand. Hvidvasksagen vil hærge længe endnu

De lange knives nat i Danske Bank. Har formanden fejlet?