;
alm-brand_midtermolen_6

Inside story

Topkonsulenter hyret ind til kæmpe spareøvelse i Alm. Brand

Alm. Brand har hyret amerikansk konsulentkæmpe til at hjælpe med at finde stort trecifret millionbeløb i synergier ved Codan-opkøbet. I markedet hersker der dog bekymring for Alm. Brand-ledelsens begrænsede erfaring med store opkøb. Som et modsvar er Alm. Brand begyndt at fremhæve persongalleri med en fortid i Codan.

Et hold af konsulenter fra den amerikanske kæmpe McKinsey er i fuld gang med at endevende Alm. Brands opkøb af Codan i jagten på de millionbesparelser, som Alm. Brand har stillet investorerne i udsigt.

Sammen med et hold af konsulenter fra Deloitte er McKinsey blevet hyret til at hjælpe Alm. Brand med at finde de besparelser og synergier for 600 mio. kr., som er centrale for Alm. Brands regnestykke bag Codan-opkøbet.

Flere aktieanalytikere, børsmæglere og investorer har længe ment, at Alm. Brand har betalt en overpris for Codan, hvilket også kunne læses i Alm. Brands aktiekurs, der faldt drastisk i ugerne efter offentliggørelsen af opkøbet.

Derfor er det afgørende for Alm. Brand, at det lykkes selskabet at finde de varslede besparelser og synergier. Opgaven lægges nu i hænderne på McKinsey, der har ry for at være branchens dygtigste, men også dyreste strategikonsulenter.

”For at sikre, at opkøbet af Codans danske aktiviteter forløber så gnidningsfrit og velplanlagt som muligt, har vi valgt at benytte en række rådgivere, herunder McKinsey, som skal bistå os med rådgivning om eksekvering, optimering og forankring af forandringerne,” skriver Alm. Brand til InsideBusiness.

Tidligere Codan-folk promoveres

I markedet hersker der især bekymring for, hvordan Alm. Brand-topledelsens begrænsede erfaring med store opkøb vil spille ind, når Codan-opkøbet efter planen skal integreres til næste år.

Hverken topchef Rasmus Werner Nielsen eller den øvrige direktion har nævneværdig erfaring med store opkøb. Af den grund indregner investorer allerede en større risikopræmie på Alm. Brand end hos eksempelvis konkurrenten Tryg, hvor der er stor tillid til topchef Morten Hübbes evner til at håndtere opkøbet af Alka.

”Alm. Brand har ingen erfaring med M&A. De er ikke ligefrem DSV på det her område. Man laver et kæmpe opkøb, så der er masser af risiko i det opkøb, og det er også derfor, at markedet har reageret så kraftigt. Dels er det ikke et røverkøb, dels er det forbundet med store risici,” siger Lars Hytting, aktiechef i kapitalforvalteren Artha.

Omvendt giver det plusser i bogen hos både investorer, analytikere og børsmæglere, at en stor del af ledelseslaget omkring Rasmus Werner Nielsen har en fortid i Codan.

Netop det persongalleri er Alm. Brand begyndt at slå på og promovere aktivt i sit investormateriale.

Senest har Alm. Brand i en præsentation oplistet otte medarbejdere i ledelseslaget i Alm. Brand, der har en fortid i Codan og dermed har en ”stor indsigt i Codan, som minimerer integrations- og executionsrisici”, som Alm. Brand formulerer det. Ved hver enkelt nøglemedarbejder oplyser Alm. Brand, hvornår de forlod Codan, hvad deres roller i Codan var og deres særlige egenskaber.

Blandt nøglepersonerne, som Alm. Brand fremhæver, finder man Henrik Hvid, der er Rasmus Werner Nielsens særlige rådgiver på M&A. Henrik Hvid forlod i november sidste år Codans ejer, RSA, hvor han var finansdirektør i Skandinavien.

På listen over nøglepersoner hos Alm. Brand med en frisk Codan-erfaring i bagagen er også Mikael Hvolgaard og Hjalte Laursen. Mikael Hvolgaard var i flere år underwritingdirektør i Codan, men skiftede i foråret 2020 til Alm. Brand, hvor han i dag er koncerndirektør for privatorganisationen.

Under Mikael Hvolgaard finder man Hjalte Laursen, der i november sidste år forlod Codan til fordel for Alm. Brand, hvor han er direktør for produkt, pris og portefølje i privatdivisionen.

Fremtiden uvis for Codans topledelse

Alm. Brand har allerede varslet, at en del af besparelserne skal findes på medarbejdersiden, at det samlede medarbejderantal i det fusionerede selskab skal reduceres med 400 over de kommende år.

Samtidig skal besparelserne ifølge Alm. Brand også findes på it, hvor Alm. Brand i investorpræsentationer selv har fremhævet, at it-platformene i de to selskaber er ens. Det giver ifølge Alm. Brand en ”mindre kompleks integration”.

Derudover vil Alm. Brand finde besparelser på husleje ved at sammenlægge kontorer. Indtil videre ligger det dog kun fast, Alm. Brands hovedsæde forbliver på Midtermolen, mens det er uafklaret, hvad der skal ske med Codans hovedsæde.

”Koncernens hovedsæde vil være på Midtermolen. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor vi ellers kommer til at have vores kontorer i København og resten af landet,” skriver Alm. Brand.

Et åbent spørgsmål er også, om Codans topledelse anført af administrerende direktør Christian Baltzer har en fremtid i det nye setup.

”Indtil handlen er godkendt og gennemført, vil og skal alt være business as usual. Codans CEO og øvrige ledelse besidder unikke kompetencer og en stor viden om forretningen, og vi vil naturligvis tage en dialog med dem hver især om mulighederne i den fælles virksomhed,” skriver Alm. Brand.

Hos kapitalforvalteren Gudme Raaschou Asset Management forventer porteføljemanager Søren Krohn, at opgaven med at finde besparelser bliver den mere overkommelige del ved milliardopkøbet.

”De synergier, der er udmeldt, virker ikke aggressive. Man kan sammenligne med det, Tryg har fået ud af Alka, og i den betragtning virker det ikke, som om man har spændt buen hårdt,” siger Søren Krohn.

Banksamarbejder i fokus

Mens flere i markedet betegner Alm. Brands opkøb af Codan som et kæmpe sats, rummer opkøbet også store muligheder, hvis de forvaltes rigtigt.

Det gælder især de nye muskler på distributionssiden. Codans privatkundeforretning består i dag i høj grad af privatsikring, som er drevet af vigtige samarbejder med banker som Nykredit, Spar Nord og bankerne i Lokale Pengeinstitutter, mens Alm. Brand samarbejder med Sydbank om gensidig henvisning af kunder.

Tilsammen sidder de samarbejdende banker på godt en tredjedel af bankmarkedet, men spørgsmålet er ifølge kilder, om Alm. Brand kan koordinere salgskampagner over for de mange banker på samme måde, som Tryg kan med Danske Bank og Topdanmark.

Omvendt er Codans store erhvervskundeforretning en kilde til bekymring i markedet. Ved at betale en så høj pris for Codan må Codans erhvervskundeforretning formodes at være en vigtig del af Alm. Brand-topchef Rasmus Werner Nielsens businesscase.

Men allerede inden konkurrencemyndighederne har givet grønt lys til handlen, har de første store problemer meldt sig.

Som InsideBusiness for nylig beskrev, forlod en række yderst centrale profiler Codans erhvervskundeforretning over sommeren. Det drejer sig om Codans højtestimerede CRE-forretning, der blandt andet omfatter Codans forsikringer til vindmølleindustrien.

Afdelingen har igennem flere år opbygget en position, som har gjort Codan og RSA til en af de førende inden for forsikringer af vindmølleparker på verdensplan. For få år siden vurderede Codan, at selskabet har været involveret i omkring 90 pct. af de hidtidige offshoreprojekter i verden.

Men hen over sommeren modtog Codan opsigelser fra hovedparten af de ansatte i afdelingen med henblik på at starte hos konkurrenten RiskPoint, der er et forsikringsagentur med afdelinger i Danmark og store dele af Europa.

Blandt dem var chefen for hele Codans CRE-forretning, Brendan Reed, som er manden bag opbygningen af den slagkraftige vindmølleforretning. Han var samtidig ansvarlig for hele RSA’s globale havvindmølleforretning. Med sig tog Brendan Reed sine nærmeste folk i skikkelse af chief underwriter Sam Milliard, global head of offshore wind energy Igor Silence og seniorunderwriter Lutz Weidtke samt risikoingeniør Tom Kristiansen.

Læs mere

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent

Alm. Brand-ejer delte Codan-planer med medlemmer længe før opkøb

Alm. Brand i hårfin balancegang om børsregler

Alm. Brand-køb: Udfordringer for Codans erhvervsforretning tårner sig op

Et kæmpe sats: Se problemerne ved Alm. Brands køb af Codan

Pensionskasser spiller nøglerolle i gigantisk forsikringsopkøb. Trygs bagland knurrer

Alm. Brand gør klar til milliardopkøb af Codan