;
Maj Invest Equity web

Inside story

Trods lunkne afkast: Statens storinvestor tager kapitalfonde i forsvar

Selv om de danske og nordiske kapitalfondes afkast halter efter de bedste i Europa, giver det stadig mening at investere i fondene, lyder det fra den statslige investor Dansk Vækstkapital.

Mens de fleste professionelle investorer søger væk fra Danmark og Norden i jagten på de bedste kapitalfonde holder den statslige investor Dansk Vækstkapital (DVK) stædigt fast i sit fokus på de lokale aktører.

Vækstfondens investeringsarm, der oprindelig blev grundlagt efter politisk pres og et ønske om at sikre bedre adgang til kapital for underskoven i dansk erhvervsliv, er i skrivende stund i fuld gang med at etablere sin tredje fond, der akkurat som tidligere har en ambition om at håndplukke danske og nordiske kapital- og venturefonde.

Men hvor der ved etableringen af DVK var massive udfordringer med at rejse penge herhjemme, er sagen i dag en helt anden.

Vilkårene for især de store kapitalfonde har aldrig været bedre, da både pensionskasser og private pengetanke har et massivt behov for at placere milliarder i alternative investeringer.

Stort set alle kapitalfonde kan derfor i dag hente penge, også selv om man ikke nødvendigvis har præsteret et afkast i topklasse.

Derfor er DVK’s rolle i dag en noget anden, hvor kapitalfondene i princippet burde kunne stå på egne ben, mens venturefondene er mere afhængige af de statslige tilsagn i takt med, at alle de store pensionskasser har vendt branchen ryggen de senere år.

Når man samtidig kan konstatere, at afkastet især i de danske og nordiske kapitalfonde sammenlignet med andre i Europa halter efter, kan man undre sig over, hvorvidt DVK fortsat har en relevans for branchen.

Især fordi mange af de pensionskasser, der oprindeligt var med til at stifte den statslige investor siden har vendt de såkaldt funds-of-funds ryggen og samtidig i stigende grad investerer i andre fonde end de lokale.

Alligevel mener direktør for fund-of-funds i Vækstfonden Mikkel Hesselgren, der står for den daglige ledelse af DVK, at fonden fortsat har en berettigelse i et investeringsmiljø, der har ændret sig radikalt de sidste 10 år.

”Vi oplever både stigende kvalitet og kvantitet blandt de danske og nordiske fonde både inden for venture og de klassiske kapitalfonde. Som investor har vi mulighed for at skabe noget, der har stor betydning for det danske økosystem af iværksættere og virksomheder, så der i sidste ende løber langt mere kapital ud til virksomheder, ligesom virksomhederne får adgang til yderligere kompetencer og netværk” siger han og peger på, at man fortsat er i gang med at etablere sin tredje fond, der dog efter godt et års benarbejde fortsat ikke er endeligt lanceret endnu.

”Den endelige aftale om DVK III er endnu ikke helt på plads. Processen forløber godt, og vi forventer at have en afklaring inden for kort tid. Rammerne omkring fonden vil ligne dem, der også var i DVK II med øget fokus på venture,” forklarer Mikkel Hesselgren.

Fakta

Dansk Vækstkapital er en fund-of-funds under Vækstfonden, der primært investerer i danske og nordiske kapital- og venturefonde.

Dansk Vækstkapital I blev stiftet i 2011 med et tilsagn på 4,1 mia. kroner, mens den efterfølgende fond blev etableret i 2016 med et tilsagn på 3 mia. kroner.

Dansk Vækstkapital er i fuld gang med at rejse sin tredje fond, der ventes at få støtte fra blandt andet ATP.

Hjalp talrige kapitalfonde til verden

Da Vækstfonden og landets pensionskasser i sin tid skabte Dansk Vækstkapital efter et politisk pres fra den borgerlige regering, var det i høj grad for at understøtte udviklingen i landets mindre og mellemstore virksomheder. Udfordringen er imidlertid, at det blev gjort via en række kapitalfonde, hvor pengene fra staten og pensionskasserne ofte var altafgørende for, hvorvidt den pågældende fond kunne rejse penge.

Netop i branchen vil det ellers være fast kutyme, at en kapitalfond skal vise sit værd i form af gode afkast for dermed at sikre sin egen eksistens ved at kunne etablere nye fonde på egen hånd.

DVK var dog ofte så massivt til stede ved etableringen af fonde som Capidea II, Catacaps første fond og Erhvervsinvests tredje fond og Maj Invests fjerde fond, at man med rette kunne spørge sig selv, om de fonde nogensinde havde set dagens lys uden en håndsrækning fra staten.

”Vi mener, at de afkast DVK har genereret indtil videre viser styrkerne ved dette offentligt-private samarbejde, og for mange investorer giver muligheden for at investere i norden også en bredere geografisk eksponering. Samtidig oplever vi, at der er mange danske investorer, der ønsker at have en stærk eksponering,” siger Mikkel Hesselgren.

DVK I, der blev etableret i 2011 har i alt investeret 4,1 mia. kroner i 16 kapitalfonde og venturefonde, hvilket indtil videre har givet investorerne deres penge 1,6 gange igen og en årlig forrentning på omkring 15 procent efter omkostninger.

Et ganske pænt afkast båret frem af, at mange af de danske og nordiske fonde i den periode generelt har leveret gode afkast, hvorfor DVK I da heller ikke er blandt de absolut bedste i Europa.

Her peger Mikkel Hesselgren dog på, at Dansk Vækstkapital også handler om andre hensyn end blot bundlinjen.

”Vi mener bestemt, at DVK er en relevant aktør, også i et marked, hvor mange investorer har egne setups frem for fund of funds. Vi kan imidlertid tilbyde, at investorerne i højere grad får en diversificeret portefølje, hvor man ikke blot får et solidt afkast, men samtidig også yder et vigtigt bidrag til den danske samfundsøkonomi,” siger han.

Lunkent afkast i seneste fond

Dansk Vækstkapitals anden fond blev stiftet i slutningen af 2015 med penge fra blandt andre ATP, Danica og PensionDanmark og har indtil videre investeret størstedelen af de 3 mia. kroner, fonden råder over.

Derfor skal der inden længe sættes en ny fond i søen med henblik på at kunne fortsætte med at give tilsagn til de mange venture- og kapitalfonde, der rejser penge for tiden.

Spørgsmålet er blot, om investorerne fortsat vil bakke op om DVK. ATP er ifølge InsideBusiness’ oplysninger tæt på at give grønt lys til en investering, mens mange andre pensionskasser er noget mere nølende.

Hvor afkastet i Dansk Vækstkapitals første fond har vist sig at være ganske pænt, ser det da også noget mere lunkent ud i DVK II. Ganske vist er de fleste af fondens investeringer relativt nye, men det ændrer ikke ved, at DKV II målt på afkast i forhold til andre fund of funds fra samme periode ligger nede i den tunge ende.

Alligevel tror Mikkel Hesselgren på, at man i fremtiden vil være i stand til at levere samme høje afkast, som i DVK I.

”Vi forventer, at afkastene kan holde sig på et højt niveau selv i en tid, hvor multiplerne generelt har været stigende. Det skyldes, at også kvaliteten af såvel virksomheder som forvaltere er blevet bedre, hvorfor der er god grund til at være optimistisk på den front. Samtidig er man i bedømmelsen af de danske og nordiske fonde også nødt til at kigge på flere forskellige faktorer end blot at sammenligne et enkelt afkasttal på tværs af geografier i et givet årstal, idet specifikke fonde kan performe bedre end et benchmark, ligesom markedet og forvalterne kan udvikle sig over tid,” siger han.

 

Læs mere

Nordiske kapitalfonde får baghjul på afkast  

M&A-marked: Her er de varmeste salgskandidater

Storbank dropper dansk corporate finance

Kapitalfondes væksthåb presset på pengejagt

PFA risikerer kæmpe nedskrivning på giftigt udlån

EQT forbereder salg af genrejst problembarn

EQT på vej med stort frasalg

Kapitalfond øjner nyt rekordafkast