;
tryghovedhistorie

Inside story

Tryg-ejer vil have Højesteret til at afgøre langvarig skattestrid om bonus

Tryghedsgruppen mener, at skattestrid om bonus til kunder i Tryg og Alka er så principiel, at den skal afgøres af Højesteret. Det sker, efter at Trygs hovedaktionær for nylig led nederlag i sagen i landsretten. Men et nyt nederlag kan tage konkurrencekraft ud af modellen, der er et solidt trumfkort for Tryg.

Trygs hovedejer, Tryghedsgruppen, går hele vejen i en langvarig strid med skattemyndighederne om beskatningen af den årlige bonus, som Tryghedsgruppen udbetaler til kunderne i Tryg og Alka.

Bonussen spiller en central rolle i Trygs succes, fordi den bidrager til at fastholde og lokke nye kunder til, uden at den svækker Tryg til at se svagere ud end rivalerne på afgørende nøgletal.

Det skyldes, at bonussen udbetales af Trygs hovedaktionær, Tryghedsgruppen, til Trygs kunder, som samtidig er medlemmer i Tryghedsgruppen. På den måde belaster bonussen eksempelvis ikke Trygs combined ratio og betyder, at de øvrige aktionærer ikke er med til at betale for den.

Men Tryghedsgruppen har i flere år ligget i strid med skattemyndighederne om bonussen, som risikerer at gøre ordningen mindre attraktiv for medlemmerne, end Trygs hovedaktionær håber på.

Uenigheden drejer sig om, hvorvidt den årlige bonus skal beskattes som personlig indkomst eller som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes blot med 27 pct., hvilket ville give kunderne en lavere beskatning af den årlige bonus, end hvis bonussen beskattes som personlig indkomst, som skattemyndighederne mener, at den skal.

Og selv om der er tale om mindre beløb for den enkelte kunde, er det store beløb, der er i spil, når man ser på de årlige bonusuddelinger. Alene i år udbetaler Trygfonden således 8 pct. af forsikringspræmierne i 2021, hvilket forventes at beløbe sig til 1,2 mia. kr.

Tryghedsgruppen har tidligere fået medhold i Landsskatteretten i, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst. Men for få måneder siden led Tryghedsgruppen et nederlag i Østre Landsret, da landsretten gik imod Landsskatteretten og afgjorde, at bonussen skal beskattes som personlig indkomst.

Tryghedsgruppen gik efterfølgende i tænkeboks, i forhold til om afgørelsen skal ankes til Højesteret. Dele af baglandet i Tryghedsgruppen opfordrede dog dengang Tryghedsgruppen til at lægge skattesagen bag sig og i stedet arbejde for en ændring af hele konstruktionen omkring bonussen.

Men efter at have nærlæst dommen fra Østre Landsret har Tryghedsgruppen valgt at fortsætte kampen og vil have Højesteret til at tage stilling til spørgsmålet.

TryghedsGruppen er ikke bare uenig i Østre Landsrets dom og præmisser, men mener også, at sagen er principiel.

”Derfor finder vi det naturligt, at vi fortsat står bag vores medlemmer og nu får Højesterets afgørelse af, hvordan medlemsbonussen skal beskattes. Vi mener, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst og ikke som personlig indkomst, hvilket også Landsskatteretten i sin afgørelse lagde til grund som den korrekte beskatning,” siger Ida Sofie Jensen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen.

Meget at kæmpe for

Når Tryghedsgruppen vælger at anke landsrettens afgørelse, hænger det formentlig sammen med bonussens betydelige rolle i Trygs succes, mener aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

”En af årsagerne til Trygs vækst er blandt andet bonusordningen. Jeg synes, at konstruktionen er ret smuk, fordi den næsten ikke kan kopieres af andre, fordi det kræver den ejerstruktur, som Tryg har med Tryghedsgruppen,” siger Mikkel Emil Jensen.

Tryg har i årevis kunnet bryste sig at have en af landets laveste combined ratio. Og modsat flere af de gensidige forsikringsselskaber, som også deler ud af overskuddet til kunderne, bliver det centrale nøgletal hos Tryg ikke påvirket af den årlige bonusudbetaling.

Det havde omvendt været tilfældet, hvis Tryg valgte en model, som man kender den fra forsikringsrivalerne LB Forsikring og GF Forsikring, hvor overskuddet gives i form af rabatter. Fordelen for kunderne er, at rabatter er skattefri. Men problemet med den model er, at det formentlig vil koste på Trygs combined ratio. Det kan få Tryg til at se svagere ud sammenlignet med rivalerne og skabe udfordringer i kommunikationen med især udenlandske investorer.

Derfor forstår Mikkel Emil Jensen godt, at Tryghedsgruppen fortsætter kampen for at få nedbragt beskatningen af bonussen til kunderne i Tryg og Alka.

”Alt andet lige fjerner det værdi fra bonussen, hvis man skal betale indkomstskat frem for aktieskat. Jo mere attraktiv bonusordningen er for kunderne, desto mere konkurrencedygtig er den også. Så hvis man kan holde skattesatsen nede, er det positivt for Tryg,” siger Mikkel Emil Jensen.

Dele af baglandet er kritiske

Det er dog ikke alle i Trygs bagland, der deler Mikkel Emil Jensens begejstring for den nuværende ejerskabskonstruktion med bonusordningen.

Som InsideBusiness for nylig kunne fortælle, mener en mindre del af Tryghedsgruppens repræsentantskab, at konstruktionen betyder, at indtjeningen i Tryg ikke i tilstrækkelig grad kommer kunderne til gode.

Det skyldes blandt andet, at bonusordningen tilgodeser alle aktionærerne – også aktionærer, der ikke er kunder i Tryg. Derfor bliver det reelt kunderne i Tryg, der via medlemskabet i TryghedsGruppen betaler gildet. I stedet burde bonussen udbetales via Tryg, lyder kritikken.

”Den her model er smuk, fordi den varetager alle interesser, fordi den er en del af udbyttet, som Tryghedsgruppen får af Tryg, som Tryghedsgruppen blandt andet bruger til at udbetale bonus til medlemmerne. Så det går ikke ud over driften i Tryg, og på den måde bliver ingen aktionærer kede af det. Derimod kan man bruge bonusordningen til at lokke kunder til, uden at det rammer combined ratio,” siger han.

 

Læs mere

Ny møgsag fra Tryg sætter forsikringsbranchen på den anden ende

Vejle Brand holder fast i væksten

Trygs møgsag kan ændre prispraksis for hele forsikringsbranchen

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab