;
hubbetryg

Forsikring

Tryg lancerer massive prisstigninger til private

Inflationen får nu landets største forsikringsselskab til at hæve priserne på visse produkter med op til 15 pct. for nogle privatkunder. Andre store selskaber forholder sig afventende og overvejer lignende tiltag.

Den barske virkelighed med hastig inflation og prisstigninger rammer nu også en del af kunderne i landets største forsikringsselskab, Tryg. Det sker med varsling om prisstigninger, der ifølge kundebreve, som InsideForsikring har kendskab til, ligger med prisstigninger på mellem 8,2 pct. og 15 pct. på indbo og ulykkesforsikringer. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle er blevet varslet om såvel højere som lavere prisstigninger.

”I øjeblikket oplever vi, at priserne på arbejdsudgifter til blandt andre mekanikere og håndværkere stiger sammen med prisen på materialer og reservedele. Det betyder, at vores udgifter til at udbedre skader for vores kunder er steget mere end den generelle prisudvikling,” lyder det i et kundebrev fra Tryg, der fortsætter med en forsikring om, at det kun er prisen, der ændrer sig, ikke dækningerne.

”For at vi kan fortsætte med at tilbyde de samme dækninger, og du fortsat kan være sikret mod det uventede, justerer vi nu prisen på dine forsikringer,” hedder det videre.

Artiklen kommer fra InsideForsikring

Denne artikel kommer fra InsideBusiness’ nye dattermedie, InsideForsikring, som er Danmarks førende medie til dækning af forsikringsbranchen med daglige artikler om markedstrends, nye produkter, erhvervsvinkler, politiske agendaer og forbrugerforhold i forsikringsbranchen. Ønsker du og din virksomhed at få konverteret jeres abonnement til InsideForsikring, så skriv til os på kontakt@insideforsikring.dk

Hos Tryg bekræfter man nu prisstigningerne over for InsideForsikring, hvor pressechef Susanne Lindhage direkte sammenkæder udviklingen med de aktuelle prisstigninger på diverse ydelser i erhvervslivet og i samfundet generelt set:

”Som en stor skadesbehandler har vi holdt inflationen fra døren, så længe det var muligt. Men for at vi fortsat kan være i kontrol med inflationens påvirkning af vores forretning, har vi også været nødt til at gennemføre prisstigninger. Det er et billede, som forbrugerne kan genkende fra mange andre varer, der også stiger, f.eks. i supermarkedet, i detailindustrien og byggebranchen på grund af inflationen, som jo rammer bredt på tværs af brancher i hele Europa.”

Som beskrevet i InsideForsikring for nylig havde Tryg i første kvartal en pæn vækst på 5,1 pct. med en combined ratio på 88. Alligevel mener man altså ifølge Susanne Lindhage, at situationen tilsiger, at priserne nu skal op.

”Det, vi oplever nu, er en ekstraordinær situation, der følger oven på en coronatid med store påvirkninger. Vi ser en inflation på niveau med eller højere end de seneste årtier. Hvor længe vi kommer til at se denne ekstraordinært høje inflation, er uvist – ligesom det endelige niveau af inflationen. Således kan vi heller ikke sige noget om det endelige niveau af prisstigningerne for vores kunder på nuværende tidspunkt.”

Prisstigningerne på mellem 8 og 15 pct. i kundebrevene er ikke et fyldestgørende billede af Trygs prisstigninger. Således er der også kunder, som helt slipper for højere priser, og nogle, som får lavere prisstigninger end 8 pct.

”Prisjusteringerne er blot foretaget på enkelte produkter, og de nævnte 8 pct. er ikke et minimum. Der findes både kunder, som har fået væsentlig lavere prisstigninger, og et stort antal kunder, som slet ikke er blevet prisjusteret. Kundens pris er baseret på kundens individuelle risikoprofil. Det betyder også, at der kan være forskelle i niveauerne for vores prisjusteringer, som ikke kun skyldes inflationen, men også andre påvirkninger, der ændrer kundens risikoprofil.”

Alm. Brand: Vi følger med

Landets næststørste skadesforsikringsselskab, det nyligt fusionerede Alm. Brand og Codan, har også lagt mærke til prisstigningerne, men det betyder dog ikke, at man er klar til at trykke på knappen.

”I øjeblikket har vi i Alm. Brand ekstra fokus på prisudviklingen på bl.a. byggematerialer og håndværkerlønninger som følge af den høje inflation. Men for nuværende har vi ikke planer om generelle prisstigninger,” siger Hjalte Laursen, direktør for Produkt, Pris og Portefølje i Alm. Brand Group. Han tilføjer, at det samme gælder for Codan, hvor man ligeledes følger inflationen tæt, men at man endnu ikke ved, hvilken betydning det får for den generelle prisudvikling på Codans produkter.

Alm. Brand (uden Codan) havde for første kvartal til sammenligning en vækst på 5,5 pct. og en combined ratio på 96,8.

I det tredjestørste selskab, Topdanmark, har man derimod ikke planer om at hæve priserne. Topdanmark havde da også en stærk combined ratio på 96,9 i første kvartal og en præmievækst på 4,1 pct. Der er ingen aktuelle ændringer eller prisstigninger i gang, lyder det fra Topdanmarks pressechef, Troels Karlskov:

 ”I Topdanmark forholder vi os hele tiden til, om vores priser matcher den enkelte kundes risiko og ønske til dækninger samt markedsniveauet i øvrigt, og det betyder, at der jævnligt kan være kunder, der får ændret prisen op eller ned, men vi har ikke på nuværende tidspunkt iværksat generelle ’heftige stigninger’ på hverken indbo eller ulykke.”

GF: Vi analyserer konsekvenserne af inflationen

Hos det store gensidige selskab GF Forsikring er den nytiltrådte administrerende direktør, Mark Palmberg, ikke så kategorisk i forhold til at ændre på priserne; man er nemlig lige nu ved at analysere de mulige konsekvenser af den globale situation for kunderne.

”Vi er i fuld gang med at analysere de konsekvenser, den globale økonomiske situation har for vores 340.000 medlemmer. Som medlemsejet selskab har vi en forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan, for at vores medlemmer hverken betaler for meget eller for lidt for deres forsikringer. Det er klart, at det er en udfordring at løfte den forpligtelse i en periode, hvor inflationen galopperer af sted. En af de mekanismer, der er med til at hjælpe medlemmerne her, er vores overskudsdelingsmodel.”

Prisstigningerne hos Tryg er ekstraordinært interessante fordi Tryg p.t. ligger i et juridisk slagsmål om muligvis ulovlige uvarslede prisstigninger. Denne gang er der dog tale om varslede prisstigningerne – og de falder således ind under et andet regelsæt, som dog kan give andre komplikationer. Det vender vi tilbage med i InsideForsikrings dækning.

Læs mere

Svag bestyrelse hæmmer Alm. Brand 

Udenlandske forsikringsselskaber vokser fra de børsnoterede i Danmark

Se fordelingen af forsikringsklagesager i 2021

Se forsikringsbranchens vindere og tabere: Gensidige spillere vokser fra børsnoterede