;
Tryg, Direktionen, Tryg2017,

Redaktørens analyse

Tryg og ledelsen risikerer en rigtig møgsag

Trygs nye prispolitik med at hæve priserne med mere end indeks har sat overvejelser i gang i forsikringsbranchen. Skal man gå samme vej, eller strider det med god forretningsetik og kan sætte selskabets konkurrenceevne og gode navn og rygte over styr? Og kan det ramme Morten Hübbe og Tryg som en boomerang?

Det er store ord at tale om en gamechanger i den ellers ret støvede forsikringsbranche. Men det er faktisk den rette formulering at bruge omkring Trygs måde at hæve priserne. For som beskrevet i InsideBusiness sidste fredag strider det mod den gældende praksis i de fleste selskaber, ligesom det har potentialet til at øge indtjeningen ekstremt hurtigt for den i øvrigt ganske lukrative skadesforsikringsbranche.

Kernen er, at det siden 2009 har været almindelig praksis, at selskaberne har hævet priserne med lønindeks eller bygningsindeks for at tage højde for den naturlige inflation i erstatningsudgifterne, der alt andet lige vil være. Før det tidspunkt fastsatte Forsikring & Pension faktisk et fælles indeks, som priserne skulle stige med. I sig selv er praksis om prisstigningerne noget af det, der har gjort skadesforsikringsbranchen så lukrativ. For i hvilke andre brancher ser man lignende produkter, der ovenikøbet kører som en slags abonnement med årlige betalinger, der stiger automatisk i pris? Særligt i lyset af, at kundernes aktiver som f.eks. en bil jo falder i værdi og derfor alt andet lige bliver billigere at erstatte. Og det er altså temmelig mange penge i og med, at selskaberne typisk har hævet prisen med 2 pct. sidste år. De årlige indeksreguleringer har sågar førhen været genstand for kritisk presse.

Men nu Tryg altså valgt en model, der går skridtet videre. Ifølge Trygs topchef Morten Hübbe er en gennemsnitlig inflationsberegning nemlig en ”utrolig primitiv måde at tackle udviklingen i et forsikringsselskabs risici på”.  Det ændrer dog ikke på, at det fortsat fremgår af Trygs egne policer, at man selv benytter ”lønindeks for den private sektor”, der er beregnet af Danmarks Statistik, til at prisjustere Trygs bilforsikringer på årlig basis. Herudover kommer yderligere mulighed for at justere prisen – og så længe ændringerne ikke vurderes som væsentlige, vil de blive opkrævet sammen med den almindelige indeksregulering.

Har Tryg opfundet en pengemaskine?

Det kan se ud som om Tryg har opfundet sin egen høne, der lægger guldæg. For hvis Tryg bare hæver priserne med 1 procentpoint ud over indeks, så stiger de årlige præmieindtægter med 220 mio. kr., hvis metoden overføres til hele Trygs portefølje. Og der er altså tale om penge, som Tryg ikke behøver at redegøre for overfor kunderne, der ikke behøver at blive varslet – og altså ikke har mulighed for at opsige forsikringen som følge af prisforhøjelserne. Det er i hvert fald umiddelbart det, man må forstå ved at læse Trygs policer.

Rundt om i forsikringsbranchen er man imponerede og måske en lille smule rystede over Trygs evne til at skabe fremdrift på markedspladsen i disse år. Det gælder ikke mindst via samarbejdet med Danske Bank, FDM Forsikring og købet af Alka. Det diskuteres om Tryg benytter sine to nye subbrands Alka og FDM Forsikring til at presse priserne, mens Trygs gamle kernekunder får lov til at betale for de højere priser. Denne metode kan til en vis grad retfærdiggøres af, at Trygs kunder jo får en del af deres penge tilbage via bonus-konceptet, der giver 8 pct. tilbage (4 pct. efter skat). På den måde har Tryg opbygget en goodwill hos kunderne i forhold til f.eks. Topdanmark, Codan, Alm. Brand og If Forsikring.

Men der er ingen tvivl om, at konkurrenterne også ser sultent på Trygs metode, ligesom nogle allerede har indført den.

Selv begrunder Morten Hübbe prisstigningerne med, at der i disse år foregår hastige forandringer af f.eks. markedet for bilforsikringer med Teslas indtog, der har sat nye standarder for priser på reparationer. De mange sensorer i nye biler gør det også langt dyrere at få repareret det, der før krævede en simpel omgang maling af en ridset kofanger. Her kan godt argumentere for, at Trygs prisstigninger har en berettigelse, men de kan altså også være elastik i metermål, der kan medvirke til at gøre en lukrativ forsikringsbranchen endnu mere lukrativ.

Tryg og ledelsen risikerer en rigtig møgsag

Ifølge en artikel i Finanswatch torsdag har Forbrugerombudsmanden modtaget en klage over Trygs praksis, som bliver taget alvorligt. Kernen i den sag er tilsyneladende, om Tryg på systematisk vis har indført prisstigningerne år efter år uden at varsle kunderne ordentligt. Det ser umiddelbart også ud til, at Tryg kan have kommunikationsproblemer i sagen. For læser man betingelserne for en bilforsikring, kan man ikke være i tvivl om, at Tryg hæver priserne med lønindeks – og herudover også evt. mere som følge af en individuel vurdering. Og mystikken bliver ikke mindre af, at Tryg overfor Finanswatch betoner, at man ikke hæver priserne ud over indeks uden at varsle kunderne.

Vi mangler altså et ordentligt svar på, hvordan og hvor meget Tryg har hævet priserne – om man bruger den individuelle model, som Morten Hübbe har redegjort for eller ej, ligesom der også må redegøres for tidligere ændringer i formuleringerne i policerne – og om disse er varslet ordentligt overfor de kunder, der har oplevet prisstigninger. Disse usikkerheder kan godt give reelle, alvorlige problemer for Tryg og ledelsen.

Det store spørgsmål er også, om Tryg-modellen tåler Finanstilsynets undersøgelser af policerne, ligesom det også må være et tema, om Trygmodellen tåler en møgsag i pressen og om den tåler politikernes opmærksomhed. Sidstnævnte skal dog vækkes med et gevaldigt brag, for forsikringsbranchen er og bliver lavinteresseområde for de fleste, og det giver mulighed for at slippe afsted med det meste. Også for Tryg og topchef Morten Hübbe.

 

LÆS OGSÅ

Forsikringsbranchen står splittet om kontroversielle prisstigninger

Codan og Alm. Brand skal have samme medicin fra ny topchef

Politikere advarer mod forsikringer: De truer velfærdsmodellen

Forsikrings- og pensionskæmper i kapløb om private velfærdsprodukter

Se alliancerne mellem bank, forsikring og pensionsselskaber. Hvor er åbningerne?

Finansalliancer i opbrud. Priskrig på forsikring tager form

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

 

Billedtekst: Tryg og topchef Morten Hübbe synes at have skabt en guldrandet prismaskine i Tryg, der kan hæve priserne overfor intetanende kunder med forhøjelser, som rækker vel ud over branchens normale indeksreguleringer.