;
tryghovedhistorie (1)

Inside story

Tryg risikerer at skulle betale kæmpesummer tilbage til kunderne

Landets største forsikringsselskab kan blive tvunget til at betale kunderne en del af deres præmier tilbage. Det viser en skrivelse fra Forbrugerombudsmanden. Analytiker er kritisk over for f Trygs udskældte praksis med at hæve priserne med mere end indeks.

Det kan potentielt blive en rigtig dyr omgang for Tryg, at man i en årrække har hævet priserne mere end indeks. Det kan nemlig blive nødvendigt for Tryg at sende millioner af ulovligt opkrævede præmier tilbage til kunderne. Det fremgår af en skrivelse fra Forbrugerombudsmanden til Tryg, som InsideBusiness har fået aktindsigt i.

Sagsforløbet er som beskrevet begyndt med, at en intern whistleblower er gået til Forbrugerombudsmanden med advarsler om, at Tryg i strid med regler og egne vilkår har haft en praksis med at hæve priserne med op til 5 pct. ud over indeks uden at varsle kunderne. Det er velkendt og omdiskuteret i forsikringsbranchen, at Tryg har haft denne praksis i flere år.

Sagen kort

En metode til at hæve priserne med op til 5 pct. om året for kunderne i forsikringsbranchen har sat branchen på den anden ende.

På den ene side står Gjensidige og Tryg, der har indført modellen, mens Købstæderne har indført den delvist, men alligevel er imod den.

De øvrige selskaber er stærkt kritiske – og Finanstilsynets budskab til parterne er tvetydigt, mens Forbrugerombudsmanden er i fuld gang med at reagere på henvendelsen fra en intern whistleblower fra Tryg.

I skrivelsen fra Forbrugerombudsmanden til Tryg fra den 28. februar fremgår det, at Tryg kan blive tvunget til at betale eventuelt ulovligt opkrævede præmiepenge tilbage til kunderne.

”Vederlag, der er opkrævet i overensstemmelse med et ugyldigt aftalevilkår, vil efter omstændighederne kunne kræves tilbagebetalt til de berørte forbrugere,” skriver Forbrugerombudsmanden i sagen.

Skrivelsen kan med andre ord blive rigtig alvorlig for Tryg og for direktør Morten Hübbe, der gentagne gange har talt for, at forsikringsbranchens indeksstigninger er forældede, hvilket f.eks. Topdanmark, GF, Alm. Brand, Købstæderne og Codan er uenige i, mens Gjensidige har valgt samme praksis som Tryg.

Forbrugerombudsmanden henviser til, at Tryg selv skriver i sine forsikringsbetingelser, at man varsler væsentlige ændringer af betingelserne og/eller prisen, senest 30 dage før forsikringsperiode udløber, og at kunden accepterer prisforhøjelser, ved at kunden betaler for sin forsikring. Indeksregulering er ikke at regne for en prisstigning, og begrebet ’væsentlige ændringer’ er ikke defineret i vilkårene.

Nu ruller sagen så småt

Forbrugerombudsmanden skal altså afklare, om Tryg har haft aftaleretligt grundlag for at kræve forhøjede priser, når de ikke er varslet over for forbrugerne.

”Vi har taget en sag op, men har ikke foretaget den juridiske vurdering endnu. Det kan vi først gøre, når vi har fået belyst sagen nærmere, ” siger Jeppe Hornemann Hunsdahl, fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

Tryg har indtil videre fået indtil 3. april til at svare Forbrugerombudsmanden, der gerne vil have afklaret, hvor meget Tryg har hævet priserne med de sidste fem år, om og hvordan de er varslet til kunderne samt omfanget af kunder og forsikringsprodukter, der har været omfattet af prisstigningerne og eventuelle varslinger.

Den erfarne aktieanalytiker Per Grønborg fra SEB, der i årevis har fulgt de danske forsikringsselskaber, peger på, at sagen kan svække Trygs model for vækst afgørende, hvis prispraksis bliver stækket.

”Tryg er vokset hurtigere end Alm. Brand og Topdanmark de senere år. De har indgået nye gruppeaftaler, f.eks. med FDM, samt fået nye produkter, f.eks. børneforsikring, med markant bredere dækning, end der er sædvane for i Danmark. Men samtidig er det mit klare indtryk, at de også har hævet priserne mere end konkurrenterne – hvilket kundeudbyttet betalt af Tryghedsgruppen har gjort muligt. Men det er uvist, om væksten er kommet fra prisstigningerne. Jeg vil tro, at Tryg i en årrække har hævet priserne med 1-2 pct. oven i normalindeks,” siger Per Grønborg.

Og der er altså potentielt mange penge i spil for Tryg, der har årlige præmieindtægter fra privatkunder for 12-13 mia. kr. i Danmark, og det tyder som beskrevet i InsideBusiness på, at Tryg har haft samme praksis på erhvervsområdet.

Kan ende med juridisk opgør

Det er dog langtfra sikkert, at Forbrugerombudsmanden kan vinde en sag over Tryg, påpeger Per Grønborg:

”Tryg kommer ikke frivilligt til at betale de penge tilbage. Det kan godt være, at Forbrugerombudsmanden har en holdning, men har han også det juridiske grundlag for den? Jeg vil blive meget overrasket, hvis Tryg ender med at betale disse uvarslede prisstigninger tilbage til kunderne.”

Også hos Forbrugerrådet Tænk, hvor seniorkonsulent Jakob Steenstrup har ansvaret for forsikringsområdet, har man fulgt med i sagen. Her er vurderingen, at Forbrugerombudsmanden gør som forventet over for Tryg i de indledende runder, vi ser nu:

”Det er en typisk fremgangsmåde, at man starter med en sag med en form for forhandling. Nogle sager vil så blive lukket med det samme, mens andre kan føre til en politianmeldelse, hvis tingene ikke er foregået, som de skulle. Det lyder, som om man er i den indledende fase og prøver at finde ud af, hvad Tryg har at sige til sit forsvar.”

Jakob Steenstrup vil dog ikke udelukke, at sagen rent faktisk ender med, at Tryg må betale penge tilbage.

”Jeg har ikke kendskab til lignende sager på forsikringsområdet, men generelt kan en virksomhed godt blive tvunget til at betale penge tilbage, hvis de er opkrævet uretmæssigt.”

Tryg: Vi vil ikke betale

Hos Tryg tager konstitueret pressechef Susanne Lindhage henvendelsen fra Forbrugerombudsmanden roligt. Hun mener ikke umiddelbart, at det kan komme på tale at betale eventuelt ulovligt opkrævede midler tilbage til kunderne.

Vi vurderer som tidligere nævnt, at vi har handlet fuldt ud i overensstemmelse med reglerne og inden for de rammer, som Finanstilsynet har sat. Vi har derfor svært ved at forestille os, at vi kommer i en sådan situation. Hvis Forbrugerombudsmanden måtte konkludere noget andet, vil vi tage stilling til det, når vurderingen fra Forbrugerombudsmanden foreligger.”

Ifølge aktieanalytiker Per Grønborg, der har fulgt Tryg tæt i en årrække, har selskabet hævet priserne mere end konkurrenterne svarende til 1-2 pct. om året. Hvor meget vil Tryg ikke svare på:

”Vi har ageret i overensstemmelse med Finanstilsynets varslingsregler, som også er skitseret af kontorchef i Finanstilsynet Ulla Brøns i en tidligere artikel i InsideBusiness, hvor hun tilkendegiver, at en stigning på mere end 5 pct. vil være væsentlig og skal varsles. Af forretningsmæssige og konkurrenceretlige årsager kan vi dog ikke svare nærmere på dette,” siger Lindhage.

Det bekræftes i et andet svar, at Tryg før har udtalt sig om endnu højere præmiestigninger end dem, som Grønborg henviser til. Det er dog på hele koncernen – og her skal det tilføjes, at problemstillingen med de potentielt ulovlige prisstigninger både gælder for privat og erhvervskunder.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness er Tryg dog på begge forretningsområder ved at ændre praksis, så man bliver bedre til at varsle kunderne.

Tryg: Vi vokser med nye kunder 

”Det er Trygs hovedejer, TryghedsGruppen, der udbetaler en medlemsbonus, og det medlemsvalgte repræsentantskab, der hvert år tager stilling til, om der skal udbetales bonus til medlemmerne, dvs. Trygs kunder, eller ej. Det har ikke noget med Tryg Forsikrings prissætning at gøre. Vi har tidligere udtalt os om stigninger i præmieindtægter for hele koncernen på 2-3 pct., men vi udtaler os aldrig om sådanne tal for et bestemt forretningsområde, f.eks. privatforretningen, som du her refererer til,” sige Susanne Lindhage.

En analytiker oplyser til InsideBusiness, at han mener, det er uvist, om Tryg har haft en succesfuld offensiv strategi, eller om selskabets succes primært kommer fra, at man har hævet priserne mere end konkurrenterne. Hvad er jeres svar på det, kommer jeres vækst primært fra prisstigninger?

”Når vi vækster, så skyldes det ikke blot vækst i præmieindtægter, men også tilgang af nye kunder og en høj fastholdelse af eksisterende kunder, der køber flere produkter og er tilfredse med de ydelser og den service, de får i Tryg. Derudover udvikler vi hele tiden nye innovative produkter, ligesom vi har forbedret lønsomheden ved at optimere arbejdet med skadesindkøb,” lyder det fra Tryg.

 

 

LÆS OGSÅ

Forsikringsbranchen tørner sammen over kontroversiel prispolitik

Forsikringsselskab dropper kunder, der flytter fra lokalområdet

Intern whistleblower slår alarm over Trygs forretningspraksis

Forsikringsbranchen står splittet om kontroversielle prisstigninger

Sultent forsikringsselskab jagter nye partnere

Codan og Alm. Brand skal have samme medicin fra ny topchef

Politikere advarer mod forsikringer: De truer velfærdsmodellen

Forsikrings- og pensionskæmper i kapløb om private velfærdsprodukter

Se alliancerne mellem bank, forsikring og pensionsselskaber. Hvor er åbningerne?

Finansalliancer i opbrud. Priskrig på forsikring tager form

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser