;
tryghovedhistorie (1)

Forsikring

Trygs møgsag om prisstigninger lever videre. Opdateret

Der foregår fortsat forhandlinger mellem Tryg og Forbrugerombudsmanden om forsikringsselskabets umiddelbart ulovlige praksis om at hæve priserne med op til 5 pct. om året uden at varsle kunderne. Vi går tæt på de mulige udfald af sagen. Opdateret med input fra Tryg, der oplyser, at ikke der arbejdes på at finde en forligsmæssig løsning, men man er i dialog med Forbrugerombudsmanden.

Der har længe været utrolig stille i den på alle måder interessante, principielle og kontroversielle sag om Trygs praksis med at hæve priserne med op til 5 pct. om året uden at varsle kunderne, som er foregået i perioden fra maj 2016 til februar 2020.

Sagen er dybt interessant, da det i en periode for konkurrenterne så ud til, at landets største skadesforsikringsselskab, Tryg, havde opfundet en måde at trykke egne præmiekroner på simpelthen ved at hæve priserne betydeligt mere end de årlige indeksreguleringer, som typisk er en del af forsikringsbetingelserne.

Sagen udspringer af en for offentligheden fortsat ukendt whistleblowers henvendelse til Forbrugerombudsmanden.

Det har givet svære overvejelser i forsikringsbranchen, da aktører som eksempelvis Topdanmark, GF Forsikring og Købstædernes Forsikring efterfølgende har overvejet deres prissætning for både privat og erhvervskunder. Dog har de fleste klogeligt nok valgt at undgå Trygs vej, da Forbrugerombudsmanden i den seneste offentligt tilgængelige melding til Tryg fra oktober 2020 var skarp i tonen over for selskabet med krav om tilbagebetaling af de ulovligt opkrævede midler. Og Tryg har da også rettet ind.

Men selv om brevet fra Forbrugerombudsmanden til Tryg med en datering fra den 27. oktober med svarfrist den 25. november 2020 nu næsten er et år gammelt, og der har været stilhed fra parterne siden, lever sagen stadigvæk. Forbrugerombudsmanden har dog afvist at give InsideBusiness aktindsigt i de igangværende forhandlinger mellem parterne.

Ud over sikkert at have beskæftiget dyre advokater og juridiske medarbejdere er der fortsat dialog i sagen. InsideBusiness havde ellers spurgt Tryg, om der var nyt i sagen, det var der ikke. Men efter denne artikels offentliggørelse har Tryg henvendt sig med meldingen: At der ikke foregår forligsforhandlinger, men man er “i dialog med Forbrugerombudsmanden om sagen.”

Temaet er fortsat ”tilbagebetalingen af uretmæssigt opkrævede beløb, der ikke er fortabt ved passivitet eller forældelse,” som Forbrugerombudsmanden skriver i sit brev.

Hvor meget skal Tryg betale tilbage?

Som InsideBusiness forstår dialogen, handler det for Tryg om at kunne begrænse skaderne til et mindre beløb, så man ikke behøver at ende i retten. Her er der masser af forhold, der gør sig gældende. For i princippet kan det være endog meget store beløb, som Tryg skal tilbagebetale, hvis kunderne omfatter en større del af Trygs kundebase, og hvis de ulovligt opkrævede præmiestigninger opgøres med tilbagevirkende kraft.

På et tidspunkt var Danske Markets’ Asbjørn Mørk ude med en analyse, som tilkendegav, at det kunne være op til 1,6 mia. kr., som Tryg skulle betale tilbage. Det fik aktiekursen på Tryg til at falde med 8,5 pct.

Den rettede sig dog senere, og markedsopfattelsen er for tiden, at det nok beløber sig til et mindre millionbeløb, som Tryg risikerer at skulle tilbagebetale.

Meget handler om forældelse eller passivitet for Trygs kunder, fordi sager som denne typisk er omfattet af tre års forældelse, ligesom sagerne kan være tabt på forhånd, fordi Trygs kunder har udvist passivitet, fordi de næppe har opdaget prisstigningerne på op til 5 pct. om året, da disse jo ikke blev varslet.

Omvendt må man sige, at Forbrugerombudsmanden i så tilfælde fremstår så tandløs, at det kan være svært for samfundet og politikerne at acceptere.

Det er spørgsmål som disse, som Forbrugerombudsmanden og Tryg skal tage stilling til i sagen, som kommer til at udfordre forældelsesfrister og en ret kompleks forbrugerlovgivning. Så selv om Forbrugerombudsmanden på overfladen ser ud til at have en stærk sag, så kan Tryg sagtens argumentere for, at kravene for længst er bortfaldet. Og det bliver ikke bedre af, at sagen har trukket et år mere ud end bebudet. Skal sagen prøves ved domstolene, kan der gå år, før noget bliver afklaret. På den måde har Tryg en vis interesse i at køre den hele vejen.

Uanset hvad, udstiller sagen både Forbrugerombudsmanden som et noget langsomt foretagende, Tryg som et af landets absolut mest bjærgsomme forsikringsselskaber og sidst, men ikke mindst Trygs hovedaktionær, Tryghedsgruppen, som et tanteorgan, der, når det kommer det til stykket, ikke interesserer sig ret meget for det, som Trygs kunder udsættes for.

Det ser derimod ud, som om Tryghedsgruppens flertal blot lytter til Trygs ledelse – og i stedet har fokus på at dele penge ud. Eventuel snak om kundeejerskab må siges at klinge hult, i denne sag i hvert fald.

Tryg er blevet spurgt om en kommentar til status på dialogen med Forbrugerombudsmanden, men meldingen herfra er, at der ikke er nyt.

 

Læs mere

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent

Alm. Brand-ejer delte Codan-planer med medlemmer længe før opkøb

Alm. Brand i hårfin balancegang om børsregler

Alm. Brand-køb: Udfordringer for Codans erhvervsforretning tårner sig op

Et kæmpe sats: Se problemerne ved Alm. Brands køb af Codan

Pensionskasser spiller nøglerolle i gigantisk forsikringsopkøb. Trygs bagland knurrer

Alm. Brand gør klar til milliardopkøb af Codan