;
Almbrand2

Ugens vindere og tabere

Ugens tabere: Kommer Alm. Brands topchef til at gentage fortidens synder?  – Revisorkæmpe fedtes yderligere ind i hvidvasksag 

InsideBusiness giver dig et overblik over ugens vindere og tabere i dansk erhvervsliv.

Kommer Alm. Brands topchef til at gentage fortidens synder? 

Det har ikke været den bedste begyndelse for den ret nykonstituerede topchef Rasmus Werner Nielsen i Alm. Brand.  

Værst var det, da Finanstilsynet i en redegørelse i sidste uge slog alarm over Alm. Brand Bank, der står til at få problemer i svære økonomiske tider. Kender man Alm. Brands nyere historie, ved man, at dette skudsmål er overordentlig smertefuldt for banken, der på bekostning af aktionærernes afkast tabte enorme summer på en fejlslagen satsning på pantebrevslån op til finanskrisen. 

Denne seneste advarsel bør utvivlsomt få Rasmus Werner Nielsen til at overveje strategien nøje. Hidtil har han talt for at fastholde Søren Boe Mortensens gamle strategi om at skabe flere fuldkunder, som både er forsikrings, pensions- og bankkunder i Alm. Brand. Men spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening fra et investorperspektiv. Alm. Brands guldæg er og bliver nemlig skadesforsikringsforretningen, som har performet stabilt og stærkt over en længere periode.  

Torsdag kom så Alm. Brands årsregnskab, hvor Rasmus Werner Nielsen fremlagde en ny strategi, der indebærer reduktion i medarbejderstaben med 120, mens man samtidig lancerede nye og mere ambitiøse finansielle målsætninger frem mod 2022. Dog fremgår det, at banken fokuserer sin indsats på koncernkunder.  

Men trods spareplanen og de ambitiøse mål lå aktiekursen fladt eller svagt negativ for Alm. Brand. 

Måske kunne investorer og analytikere ønske sig et mere fokuseret Alm. Brand, som frasælger banken og eventuelt pensionsbenet for at fokusere på sine kernekompetencer på forsikringsområdet og måske indgår partnerskaber med større finansielle aktører på bankmarkedet.  

Denne overvejelse er i hvert fald hermed givet videre til Rasmus Werner Nielsen, der fortsat har titel af konstitueret direktør.  

Der tales nemlig med stadig mere bekymring om en kommende økonomisk krise, der kan ramme banksektoren – og så vil det være uhyre træls at have gentaget fortidens synder for Alm. Brands direktør. 

 

Revisorkæmpe fedtes yderligere ind i hvidvasksag 

Landets tredjestørste revisionshus, EY, er i overhængende fare for at få en særdeles genstridig plet på sit ry. Tidligere er EY blevet meldt til bagmandspolitiet i forbindelse med Danske Banks famøse hvidvasksag, men nu drages revisornævnet også ind i sagen, idet nævnet skal tage stilling til, om EY har overtrådt revisorloven. 

Revisionsvirksomheder, der er samfundets tillidsrepræsentanter over for erhvervslivet, vil for alt i verden undgå, at der kan sættes spørgsmålstegn ved deres troværdighed. Og det er netop det, revisornævnet nu skal afgøre. 

Ifølge erhvervsstyrelsen har revisorerne fra EY ikke dokumenteret, at der er udført tilstrækkelige revisionshandlinger, og derudover konstaterer styrelsen, at EY ikke har haft orden i dokumentationen. 

Det er hårde beskyldninger, som kan gøre særdeles ondt på revisionsvirksomhedens omdømme. EY’s direktør, Torben Bender, vil da også forsvare sig ”på det kraftigste” mod kritikken.