;
V112 installation, Macarthur Windfarm, Australia

Inside story

Uro i toppen af Vestas

Vestas-topchef Henrik Andersens kontante ledelsesstil har skabt stor uro og utilfredshed i toppen af vindmøllegiganten. Det børsnoterede selskab er selv blevet opmærksom på problemet i en række interne medarbejderundersøgelser.

Trods omfattende problemer med stigende råvarepriser, fragtrater og restriktioner har Vestas-aktien og topchef Henrik Andersen indtil videre fået en meget nænsom medfart.

Selv ikke en nedjustering i begyndelsen af marts kombineret med stor usikkerhed om indtjeningen de kommende år har for alvor svækket investorernes tillid til den tidligere Hempel-topchef.

Internt i vindmøllegiganten er sagen imidlertid en helt anden, for mens aktiemarkedet og investorerne fortsat lader tvivlen komme Henrik Andersen til gode, er der alvorlig støj på de interne linjer i den grønne gigant.

Den kontante topchef er således langtfra en populær skikkelse blandt alle i Vestas’ øverste ledelseslag, hvilket for nylig kom til udtryk i en række medarbejderundersøgelser blandt ledere i virksomheden før sommerferien.

Her var der flere steder hård kritik af Henrik Andersens ledelsesstil, og flere af koncernens fremtrædende profiler udtrykte således bekymring over arbejdsklimaet og samarbejdet med topchefen.

Direktøren fik bl.a. knap så flatterende feedback fra en række af sine nærmeste ansatte, og kritikken omhandlede en række faktorer, herunder at Henrik Andersen i stigende grad udførte såkaldt micromanagement og alt for ofte blander sig og overtager styringen fra folk og dermed fratager dem ansvar. Samtidig peger flere på, at topchefen ikke er god til at håndtere kritiske spørgsmål og heller ikke altid formår at respektere, hvis mere erfarne folk inden for særlige områder har mere viden og erfaring. end han selv har.

De hårde ord fra de højtplacerede Vestas-folk bliver bekræftet af en række tidligere ledende medarbejdere i koncernen, som InsideBusiness har været i kontakt med. Her peger mange på topchefen som en medvirkende årsag til, at de ikke længere er ansat i vindmøllegiganten, og enkelte peger sågar på, at man er ved at udvikle et ’giftigt’ arbejdsklima på Vestas’ direktionsgange.

Den voksende utilfredshed er så småt begyndt at sive ud mellem sprækkerne i koncernens hovedkvarter nord for Aarhus, og flere af koncernens investorer bekræfter over for InsideBusiness, at de også er blevet bekendt med udviklingen.

Samme melding lyder fra en række af landets førende headhuntere, hvor flere peger på, at man især er opmærksom på situationen, fordi flere af selskabets profiler nu vurderes at være langt mere åbne over for et jobskifte i forhold til tidligere.

Forventeligt med diskussioner

InsideBusiness har sendt en række spørgsmål til Vestas og formand Bert Nordberg i et forsøg på at få svar på, hvorvidt bestyrelsen er bevidst om den spirende utilfredshed med topchef Henrik Andersen.

Selskabet har imidlertid sendt et skriftligt svar fra kommunikations- og marketingdirektør Morten Dyrholm, der skriver, at Vestas har været gennem store forandringer de senere år, der naturligt nok også har affødt debat i organisationen.

”Siden Henrik blev CEO i Vestas, har vi iværksat store strategiske forandringer, integreret vores on- og offshoreaktiviteter, startet nye forretningsområder og iværksat større interne programmer, der skal styrke Vestas ledelse, talentudvikling og kultur. Vi har samtidig haft en naturlig forandring i ledelseslaget. Den nye retning har skabt stor værdi for Vestas, både i forhold til virksomhedens værdi og opnåelsen af vores strategiske ambitioner. Med ændringernes karakter in mente er det helt forventeligt og naturligt, at der vil være diskussioner omkring strategi og større organisatoriske beslutninger i Vestas,” skriver han.

Markante udskiftninger

Siden Henrik Andersen overtog tøjlerne fra svenske Anders Runevad, har Vestas været gennem en række udskiftninger på ledende poster. Man har blandt andet sagt farvel til den franske COO, Jean Marc Lechene, der i dag kører tæt parløb med kapitalfonden Altor. Samtidig tog vindmølleproducenten i sommer afsked med salgschefen Juan Araluce i forbindelse med en manøvre, hvor der blev ændret markant i organisationen, så koncernens mange salgschefer rundtomkring i verden i højere grad refererer direkte til topchefen.

Også det ambitiøse joint venture MHI Vestas har været gennem tre topchefer, siden Henrik Andersen kom. Først sagde man farvel til Philippe Kavafyan, hvorefter hans afløser, Vestas-veteranen Johnny Thomsen, ligeledes stoppede for at vende tilbage til en stilling i hovedkvarteret blot for at forlade koncernen kort efter.

Samtidig købte man samarbejdspartneren Mitsubishi Heavy Industries ud af det fælles selskab MHI Vestas. Det blev godt modtaget af investorerne, da mange havde den opfattelse, at aftalen i sin tid blev lavet mere af nød end af lyst, da Vestas dengang selv var for økonomisk trængt til at løfte de store omkostninger til at udvikle de moderne enorme havvindmøller.

Et træk fra Vestas og Henrik Andersen, der imidlertid gav både investorer og analytikere en del flere panderynker, var den opsigtsvækkende aftale med de tidligere Ørsted-folk i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Her købte Vestas kort før årsskiftet 25 procent af CIP-folkenes managementselskab ud fra en ambition om at få del i de højere marginer, som en udvikler som CIP har ved at påtage sig større risiko i forbindelse med opførelse af eksempelvis store havvindmølleparker.

Trækket blev dog langtfra positivt modtaget, idet mange frygter, at parløbet mellem Vestas og de tidligere Ørsted-folk kan resultere i, at andre store udviklere som netop Ørsted fravælger Vestas i den benhårde konkurrence om at levere møller, fordi den danske producent er medejer af en konkurrent.

Stor indsigt i meritter

Da Henrik Andersen oprindelig blev hyret som afløser for Anders Runevad, blev udmeldingen indledningsvis mødt med en vis optimisme af aktiemarkedet. Dog har det siden medført en vis undren, at en så stor børsnoteret virksomhed henter en ny direktør fra sin egen bestyrelse uden at gøre brug af en headhunter.

Det er et træk, der kan give udfordringer i forhold til corporate governance, ligesom det rejser en række spørgsmål i forhold til, om Vestas-bestyrelsen i tilstrækkelig grad fik vurderet eksterne kandidater og samtidig trukket relevante referencer på Henrik Andersen.

Vestas’ kommunikations- og marketingdirektør mener dog på vegne af selskabets bestyrelse ikke, at det var et problem, at man i 2019 ansatte den nuværende topchef uden at køre en reel proces med øvrige kandidater. 

”Ved at have fulgt Henrik i flere år, herunder gennem bestyrelsesarbejdet i Vestas, havde bestyrelsen stor indsigt i Henriks meritter og ledelsesstil, da han blev udnævnt til CEO. Henrik er en meget synlig leder med stort engagement i forretningen og bestyrelsen valgte bl.a. Henrik til at lede Vestas på grund af hans evne til at drive forandring,” skriver Morten Dyrholm.