;
nykreditpix

Redaktørens analyse

Spændingerne tager til i Nykredits Totalkredit-samarbejde

Spændingerne under det ellers succesfulde Totalkredit-samarbejde er taget kraftigt til. På en række punkter udtrykkes der utilfredshed med især Nykredit Banks adfærd på markedspladsen. Det sker på et sensitivt tidspunkt, hvor kampen om Handelsbanken kan splitte samarbejdet yderligere.

Adfærden fra realkreditgiganten og ikke mindst Nykredit Bank provokerer i stigende grad baglandet i det vigtige banksamarbejde under Totalkredit. Det sker på flere områder, erfarer InsideBusiness fra en række kilder.

Det er f.eks. Nykredit Bank, som med et nyt grønt tiltag har bragt sindene i kog ude i de lokale- og større banker, som med massiv fremgang og stærk distributionskraft udgør rygraden i den succes som Nykredit/Totalkredit har haft på salget af realkreditlån.

Nykredit Bank har nemlig i samarbejde med ejerne i Forenet Kredit lanceret en lang række billige grønne låneprodukter, f.eks. et grønt billån uden oprettelsesgebyr og med 1 pct. i rente. Man kan dog kun få det, hvis man er 360-, 365- eller private banking-kunde i Nykredit Bank, hvilket selvsagt betyder, at man må sige farvel til sin eksisterende bank, uanset om det er en Totalkredit-bank som Sydbank, Spar Nord eller Ringkjøbing Bank eller ærkefjenderne i Danske Bank, Nordea eller Jyske Bank.

Og Nykredits ’Et grønnere Danmark’ provokerer på flere parametre. Man tilbyder også billig grøn maskinleasing til landbruget og går således ind og rammer et af lokalbankernes kerneområder på erhvervssiden, ligesom man har grønne boliglån til 0 eller 1 pct. i rente, forudsat at man er kunde i Nykredit Bank.

Offensiven er således yderst sensitiv for de regionale og lokale banker, hvoraf nogle føler, at Nykredit bruger den indtjening, de har tilvejebragt ved at sælge Nykredits realkreditlån, til at dumpe priserne på kerneprodukter, som bankerne skal leve af. Et tema, som Nykredit dog nok vil afvise med, at over halvdelen af de penge, som koncernen får fra Forenet Kredit, går til KundeKroner, mens knap 40 pct. af koncernens forretningsresultat kommer fra Totalkredit-samarbejdet.

Nykredits strategi under Michael Rasmussen hedder ’Winning the double’ – og den betyder altså, at Nykredit skal få sin egen bank til at vokse, mens man samtidig forbedrer Totalkredit-samarbejdet. Strategien må siges at have været en succes, og det er da heller ikke samarbejdets karakter, som provokerer lokale pengeinstitutter, snarere Nykredit Banks adfærd.

Nykredit sælger hyldevarer langt billigere end lokalbankerne

Og der er flere ting, som gør ondt på relationerne. Det gælder f.eks. også Nykredits adfærd i forbindelse med Sparinvest, som man købte af en række lokalbanker i 2019. Problemet er her, at rigtig mange af bankerne fortsat har Sparinvests produkter på hylderne, f.eks. Investeringskonto Fri. Det er et produkt, der er fri prissætning på, og som Nykredit selv tilbyder med årlige omkostninger på bare 0,25 pct. i plejegebyr, men læser man om det tilsvarende produkt på bankernes hjemmesider finder man ud af, at de sælger det langt dyrere. F.eks. koster det 0,6 pct. i Arbejdernes Landsbank, og det er endda relativt billigt, idet man kan finde priser på op til 2 pct. om året i omkostninger for samme produkt.

Igen et tegn på en noget besynderlig og aggressiv adfærd fra Nykredits side, for hvem gider sælge et produkt for en samarbejdspartner, som selv tilbyder samme produkt langt billigere. Havde Nykredit Bank tilbudt billigere realkreditlån end Totalkredit-bankerne, var det samarbejde nok hurtigt gået i opløsning.

Også satsningen Mithjem.dk, der gør det muligt for Totalkredit-kunder at se sine lån uden om deres respektive bank, har ifølge InsideBusiness’ oplysninger givet utilfredshed blandt partnerne. Selv om platformen bl.a. er lavet for at tiltrække bankkunder fra Jyske Bank, Danske Bank og Nordea, som ønsker at konvertere deres realkreditlån uden om deres primære bankforbindelse, så er frygten fra dele af Nykredits bagland, at hjemmesiden uden videre kan ændres til at være et redskab, som trækker bankkunderne væk fra dem og over i Nykredit Bank.

Samarbejdet i partnerkomiteen under Totalkredit, hvor topcheferne for flere af de største banker i Totalkredit-samarbejdet sidder med ved bordet, er i hvert fald blevet udfordret af perspektiverne i Mithjem.dk.

Det er dog langtfra alle lokal- og regionalbankdirektører, som er lige utilfredse. Der er således en gruppering omkring kunder på BEC-datacentralen som Arbejdernes Landsbank og Spar Nord, som sikkert ser på storebror Nykredit som en nødvendig samarbejdspartner, mens der på Bankdata-platformen, hvor Sydbank og Ringkjøbing Landbobank er de største bidragsgivere i Totalkredit-samarbejdet, er en mere anstrengt tone.

Det er ikke første gang, at kampen om bankkunderne er med til at så splid i Totalkredit. Førhen, da Jyske Bank stadig var i Totalkredit, var de utilfredse med, at Nykredit nappede nogle af deres erhvervskunder. Det gjorde ikke stemningen bedre – og Totalkredit gjorde en stor indsats for at finde de medarbejdere i Nykredit, som havde hapset Jyske Banks kunder, for på den måde at lukke sagen.

Jyske Bank og Nykredit i clinch om konkurrencesag

I forvejen er Jyske Bank og Anders Dam i kraftig opposition til Nykredit/Totalkredit-samarbejdet. Man har som beskrevet i InsideBusiness klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over dele af Totalkredit-aftalerne, som, mener man, gør det umuligt for andre banker at samarbejde med Jyske Bank om fælles funding af boliglån. Det er sket med baggrund i, at flere banker har kontaktet Jyske Bank for at opbygge et øget samarbejde – og med god grund, da man rundt om i lokal- og regionalbankerne gerne ser, at man får varer fra flere leverandører på hylderne.

Totalkredit har da også til samarbejdsparterne sendt et brev, hvori man skyder indholdet i klagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ned med påstand om, at det ikke forholder sig, som Jyske Bank mener.

Konfliktniveauet er i disse dage sat på spidsen, fordi Handelsbanken er sat til salg – og Nykredit og spillere som Spar Nord ønsker selvsagt ikke, at Handelsbanken forlader Totalkredit-kredsen. Det vil nemlig også være lidt af et stød til datacentralen BEC, som i hvert fald førhen har haft økonomiske udfordringer. Og forsvinder en stor leverandør som Handelsbanken, vil det være ærgerligt, selv om der jo er et udtrædelsesgebyr på ca. 1,2 mia. kr., hvis Jyske Bank løber med Handelsbanken.

Det er indlysende, at Nykredit for at få mere saft og kraft i banken nok gerne selv ville købe Handelsbanken, men så vil Nykredit Bank blive en meget stærkere spiller i Totakredit-bankernes kerneområde i Jylland – primært omkring Herning. Det vil utvivlsomt give endnu mere uro og kamp om bankkunderne internt i samarbejdet, og det vil næppe gøre stemningen bedre.

Er en kæmpebank Nykredits ekspansionsstrategi?

Det mest oplagte er derfor fortsat, at Handelsbanken købes af Spar Nord eller eventuelt sammen med Arbejdernes Landsbank, som også er på BEC-platformen, men med massiv økonomisk støtte fra Nykredit. For især Spar Nord er det også et tema, der tales meget om. Allerede i dag har Nykredit nemlig blandet blod med Spar Nord, idet Nykredit ejer 14 pct. af Spar Nords aktier og topchef Lasse Nyby sidder i Nykredits bestyrelse.

Skal Spar Nord købe hele Handelsbanken, vil der skulle rejses mange penge på aktiemarkedet, og det vil kunne øge Nykredits ejerandel betydeligt, om end Spar Nord ret hurtigt vil kunne flytte f.eks. prioritetslån fra egen balance og over i Nykredit, hvad der vil lette presset på Spar Nords kapital.

Men uanset hvad, ser stadig flere bankdirektører et fremtidigt scenario, hvor Nykredit på sigt fusionerer med Spar Nord.

Det er for øvrigt ikke en ny debat. En storstilet fusion mellem Sydbank og Spar Nord og på sigt Nykredit var nemlig oppe at vende, kort før Sydbanks tidligere bestyrelse blev strittet ud – og det har førhen været nævnt, at Nykredit, Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank skulle gå sammen, uden at det dog blev til noget.

På den baggrund er der ikke noget at sige til det, hvis en eller flere af regional- og lokalbankerne søger mod Jyske Bank for i det mindste at være forberedt på næste trin i Nykredits ekspansionsstrategi.

 

Læs mere

Har bankerne fortæret erhvervsminister Simon Kollerup?

Jyske Bank har et gevaldigt problem overfor Nykredit

Spar Nord-boss bekender kulør: Går benhårdt efter Handelsbanken 

Speget spil om Handelsbanken. Se favoritten på købersiden

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale 

Mobilen er datacentralernes store nye slagmark: SDC og Bankdata rykker, mens BEC sakker agterud

Omstridt realkreditaftale er brandvarm kartoffel ved salg af Handelsbanken

Nykredits mæglerkæde jagter ejendomsbranchens førerhund

Nykredits kundehugst i Danske Bank og Jyske Bank ændrer spillet totalt