;
Anders Dam. Dir. Jyske Bank. Jubilæumsinterview.
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Redaktørens analyse

Vakler tronen under Anders Dam?

Der er masser af ting, der skurrer grimt i Jyske Bank, både i forhold til kunder og medarbejdere, ligesom kritikken af Anders Dams svendestykke, købet af BRF, fortsat giver dårlig omtale set fra investorperspektiv. Hvor længe bliver den snart 65-årige Jyske Bank-direktør siddende, og hvem kommer til at afløse ham?

Der var engang, da korpsånden var second to none i landets tredjestørste bank, Jyske Bank. Man talte sågar om at have ’grønt’ blod i årerne. Men i den seneste tid er Jyske Banks medarbejdertilfredshed blevet udfordret, hvilket ikke er overraskende, i lyset af at Anders Dam for en stund har valgt at prioritere investorernes interesser højere.

Senest i form af en afskedigelsesrunde, hvor Jyske Bank reducerer antallet af fuldtidsansatte med 150-200 over det næste års tid, samt en reduktion af antallet af afdelinger på ca. 20 procent frem mod midten af næste år. Den nyhed var positiv for investorerne, der har været alt andet end tilfredse med Anders Dams performance de senere år.

Men blandt medarbejderne beretter kredsformand Marianne Lillevang over for FinansWatch, at mange Jyske Bank-medarbejdere har givet udtryk for håbløshed over, at banken skal blive ved med at downsize.

Det store spørgsmål er, om det er Jyske Banks fortløbende reduktioner i medarbejderstaben, der har været med til at udløse det markante fald i kundetilfredsheden, som den anerkendte EPSI-analyse for nylig viste. Og om det kommer til at fortsætte med den seneste runde.

I den toneangivende EPSI-undersøgelse stod det nemlig klart, at Jyske Banks kundetilfredshed faldt med 7,3 point og fra at ligge rigtig pænt blandt de største banker til at nærme sig bunden af listen med en score på 66,4 eller kun lidt over Danske Bank, som efter fremgang ligger på 64,9.

Her er kundetilfredsheden for privatkunder
Kilde: EPSI

Spørger man rundt om i sektoren ses der med undren på, at tallet for Jyske Bank falder så meget. Man kan ellers argumentere for, at lige præcis Jyske Bank har haft et eksklusivt koncept, smart filialindretning, god kaffe med videre, som signalerer høj kvalitet snarere end det modsatte.

Hvorfor styrtdykker Anders Dams kundetilfredshed?

Selv har Anders Dam forsvaret sig med, at faldet i kundestilfredsheden primært skyldes, at man var først med negative renter for privatkunder. Det kan måske være en del af forklaringen. En anden kan være voksende uro og dårlig stemning blandt medarbejderne. Typisk er det nemlig sådan, at en banks generelle image kombineret med kundens tilfredshed med den nærmeste rådgiver definerer kundens lyst til at skifte pengeinstitut. For meget uro med den personlige bankrådgiver kan altså gøre rigtig ondt på kunderelationen.

En tredje årsag kan være, at Jyske Bank under Anders Dam over for eksempelvis mindre erhvervskunder er gået forrest med krav om revisor, ligesom man har indført det højeste oprettelsesgebyr i forbindelse med en erhvervskonto ifølge InsideBusiness’ rundspørge blandt de 13 største banker. Man har sågar valgt at bortvise kunder, der ikke kunne fremvise tilstrækkelig dokumentation og velvilje med brug af revisor. Her har Anders Dam lidt overraskende valgt at tage en position mod egne kunder, og det kan være svært at gennemskue de langsigtede konsekvenser af en sådan manøvre.

Dog er erhvervskundetilfredsheden hos Jyske Bank faldet noget mindre, men 2,8 point er stadig den største tilbagegang i EPSI’s undersøgelse blandt de større banker. Så det ser heller ikke her for godt ud for Jyske Bank.

Heller ikke Jyske Banks kursudvikling er prangende, og end ikke seneste afskedigelsesrunde efter halvårsregnskabet har fået kursen til at vende mundvigen opad.

Det er med andre ord ret svært for Anders Dam at fremvise de store sejre på det seneste, og spørgsmålet er, om der er grund til at tro, at det vil ændre sig i tiden, der kommer.

Ny formand definerer Anders Dams exit

Ser vi på Anders Dams alder, er den ved at være i den absolut høje ende blandt sammenlignelige topchefer i sammenlignelige SIFI-banker. Selv har han aldrig brudt sig om at tale om alder og tilbagetrækningstidspunkt.

Men der er en klar indikation på, at der nok mindst går halvandet år, før han stopper. Det skyldes, at Jyske Banks tidligere formand 70-årige Sven Buhrkall trak sig fra formandsposten ved generalforsamlingen i januar, da han blev erstattet af Kurt Bligaard Pedersen. Og det vil være uhørt at skifte direktør så kort tid efter et formandsskifte.

Der er tillige en reel udfordring med et direktørskifte, fordi der ikke internt i Jyske Bank er en oplagt overtager.

Den eneste, der målt på alder kunne være relevant i koncerndirektionen, er Peter Schleidt, men han har en baggrund som it-ingeniør, har været fokuseret på it i karrieren, og det flugter ikke med en topchefrolle i en SIFI-bank.

Eneste alternativ er Lars Waalen Sandberg, som oprindelig kommer fra BRF, men han er placeret lige under Peter Schleidt i organisationsdiagrammet og ligner dermed ikke en profil, man har ønsket at køre i stilling som ny direktør.

Her er kundetilfredsheden for erhvervskunder
Kilde: EPSI

Det synes mere oplagt at vælge en ekstern kandidat, men heller ikke her er der mange at vælge imellem i en tid, hvor der stilles stadig højere krav til SIFI-bankdirektører. Et bud kunne være John Fisker fra Ringkjøbing Landbobank, men så godt som ingen regner med, at den skarpe vestjyde umiddelbart har lyst til at indtage hjørnekontoret i Jyske Bank.

I den sammenhæng er det mere oplagt at se mod Randers, hvor administrerende direktør Klaus Skjødt med mere end 10 år på topchefposten i den ret store Sparekassen Kronjylland bør kunne udfylde rollen som topchef i Jyske Bank, han har endda netop ligget i front i føromtalte EPSI-undersøgelse, ligesom hans alder på 55 år går an.

Gik det galt for Dam, da man købte BRF?

Vi kommer heller ikke uden om en debat om Jyske Banks strategi på realkreditområdet, hvor Jyske Banks køb af BRF fortsat er til diskussion. Overordnet set må man vel sige, at Jyske Bank kom i mål med konverteringen af ganske mange Nykredit/Totalkredit-kunder til BRF/Jyske Realkredit. Men det ændrer ikke på, at Jyske Bank er for lille et institut til at have eget realkreditselskab.

Anders Dam og co. havde en lille chance for at ændre dette, hvis vi går lidt tilbage i tid. For det lykkedes faktisk for BRFkredit at få solgt prioritetslån til gode kunder i andre banker såsom Ringkjøbing Landbobank og Sydbank via et samarbejde. Havde Jyske Bank sammen med ledelsen af BRFkredit sat sig for at skabe en fuldstændig skudsikker og prisstærk prioritetslånemodel for Totalkredit-bankerne, kunne man måske have øget realkreditselskabets forretningsomfang i en grad, så investeringen var blevet mere rentabel.

Omvendt var der dengang en heftig armlægning med Michael Rasmussen i Nykredit på det felt, så det er ikke sikkert, at manøvren ville kunne have lykkedes for Jyske Bank. I det hele taget må man sige, at Anders Dams køb af BRFkredit paradoksalt nok først og fremmest har gavnet de øvrige banker i Totalkredit-samarbejdet med Sydbank, Spar Nord og Ringkjøbing Landbobank i spidsen, der har opnået mere lukrative vilkår.

Set fra Anders Dams bord er det først og fremmest Jyske Banks bankforretning, der har lidt under det tunge fokus på at redde Jyske Bank-kunderne ud af Totalkredit og over til Jyske Realkredit. Det er således herfra, at indtjeningen er faldet kraftigt – og ledelsen af Jyske Bank må spørge sig selv, om man i opkøbsiveren er kommet til at glemme det vigtige fokus at få solgte nogle bankprodukter, der jo trods alt har højere margin end realkreditlån.

 

Læs mere

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste

Pensionsdirektører advarer om alvorlig usikkerhed

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Her er de mest udsatte danske banker

PFA har milliarder i klemme i giftig EQT-investering

Derfor er Danske Banks kronprins nu fortid

Storbank skrotter danske selskaber