Intet nyt under solen for den smarte investor

Selv i en tid med rekordlav rente er det stadig muligt at opnå solide afkast.

Fra mange investorer lyder der i disse år en klagesang om det umulige i at skabe afkast givet den lave rente, lave inflation og massivt overvurderede aktiekurser.

Vi deler ikke denne holdning. Jeg anerkender, at den nuværende rente er lav. Nationalbankens indlånsrenter er negative, mens den 10-årige danske statsobligationsrente er omkring nul. Men vi er usikre på den fremtidige inflationsudvikling, og vi mener ikke, at aktier er massivt overvurderede, om end vi stadig foretrækker alternative investeringer.

Usikkerhed om inflationen

Det er rigtigt, at inflationen i disse år er utrolig lav, og at mange økonomer forventer, at inflationen vedblivende vil være lav. Som investor er det dog vigtigt at vide, at økonomerne igennem tiden har haft overordentligt svært ved at forudsige den langsigtede inflationsudvikling. Dette var tilfældet i 1970’erne, og der er ingen grund til at tro, at dette ikke også er tilfældet i dag. Det er ikke mange måneder siden, at Loretta J. Mester, der er direktør for den amerikanske centralbank i Cleveland, som beskæftiger i hobetal af de fremmeste økonomer på denne klode, udtalte:

”Given the importance of understanding inflation for monetary policy, one could get pretty discouraged about the state of our knowledge — I admit that sometimes such thoughts come to me, usually late at night.” (12. maj 2016)

Der er ingen grund til, at investorer skal få mareridt over økonomernes manglende viden. Dette forudsætter dog, at økonomernes manglende evne til at forudsige den fremtidige inflation tages som et grundvilkår og bygges ind i den overordnede portefølje. Det er, hvad vi har gjort i Danica. Vi har gennemtænkt scenarier (udviklingsforløb), i hvilke inflationen uvist af hvilken grund pludselig giver sig til at stige, og har søgt at sikre, at porteføljerne også i de scenarier vil give tilfredsstillende afkast. Dette er årsagen til, at realaktiver såsom ejendomme har fundet vej til Danicas porteføljer. Det er også årsagen til, at avancerede produkttyper og derivatstrukturer nu findes i Danicas porteføljer.

 Aktiers værdiansættelse

Hvad angår værdifastsættelsen af aktier, så finder vi som sagt ikke, at aktier er massivt overvurderede. Det er rigtigt, at målt på 12 måneders forventet indtjening (PE), så er det amerikanske aktieindeks SP500 nær toppen af, hvad det har været de seneste år, men samtidig er det langt under, hvad det var f.eks. under it-boblen for knap 20 år siden. Samtidig taler den ekstremt lave rente også til aktiers fordel, da aktiers afkast langt overstiger, hvad der p.t. stilles i udsigt på statsobligationer. Så en massiv overvurdering af aktier er der næppe tale om. Aktier virker snarere relativt neutralt prisfastsat, om end i den høje ende. Dette baserer vi også en række andre værdiansættelsesmetoder, som det rækker for vidt at omtale i denne klumme. Dette betyder, at upsidepotentialet for aktier er mere begrænset end tidligere.

Den neutrale prisfastsættelse gælder det noterede aktiemarked. Derimod giver det unoterede marked nogle yderst interessante investeringsmuligheder, hvilket bør præge enhver portefølje. Mere om dette findes i en anden af mine klummer.

Intet nyt under solen for den smarte investor

Alt i alt finder vi ikke grund til at deltage i mange investorers klagesang for øjeblikket. Klagesangen minder mest af alt om landmændenes klagen over vejret. Klagesangen er formodentlig blot en refleksion af, at rammebetingelserne for investeringer i disse år er i færd med at ændre sig, i forhold til hvad de har været de sidste 10-20 år, og dette giver problemer for investorer, som blot mekanisk gentager, hvad de havde succes med for 10 eller 20 år siden.

At rammebetingelserne ændres på de finansielle markeder, er ikke noget nyt. Sådan har det altid været på de finansielle markeder op gennem hele det 20. århundrede. For den smarte investor er de nye rammebetingelser blot en mulighed for at skabe afkast.

Kommentér dette blogindlæg herunder